fbpx

Τραμ: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Ποσειδώνος – Βυτιοφόρο «μπλόκαρε» τις γραμμές

ÄéáêïðÞ ôçò êõêëïöïñßáò ôïõ ôñÜì áðü ôï Óýíôáãìá Ýùò ôçí ïäü Êáóïìïýëç,ëüãù åñãáóéþí áðïêáôáóôáóçò ôïõ áãùãïý ôïõ Éëéóóïý ðïõ ðåñíÜ êÜôù áðü ôçí ïäü Êáëëéñüçò, ÐáñáóêåõÞ 19 Ïêôùâñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)
0 109

Υπάρχει ανησυχία από το γεγονός πως το μεγάλο όχημα ίσως να μεταφέρει υγράεριο.

Διακοπή κυκλοφορίας του Τραμ στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Καλαμακίου, προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας.
Ένα βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς υγραερίου «μπλόκαρε» τις γραμμές και στις δύο κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ρόδα του οχήματος έχει «κολλήσει» πάνω στις γραμμές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν τα δρομολόγια, με προορισμό Πειραιά και Γλυφάδα.

Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία από το γεγονός πως το μεγάλο όχημα ίσως να μεταφέρει υγράεριο.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More