fbpx

Επιβεβαιώση: ΑΜΚ και ομολογιακό(upd)

0 80

Κύκλοι της MIG επιβεβαίωσαν στην fmvoice.gr ότι ο Όμιλος θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ (ειδικότερα λίγο κάτω από το 1 δισ.) με premium. Παράλληλα, θα εκδώσει και ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές. Επαληθεύοντας πλήρως το ρεπορτάζ της fmvoice.gr το Δ.Σ της της MARFIN INVESTMENT GROUP (‘MIG’) αποφάσισε σε σημερινή του συνεδρίαση να προχωρήσει στην κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν και αναμένεται να προκύψουν μέχρι το τέλος του 2011.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσε που εκδόθηκε, αποφάσισε:

1.Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά €256.776.061 με την έκδοση μιας νέας μετοχής ανά τρεις παλαιές στην τιμή του ενός (1) Ευρώ ανά μετοχή. Να σημειωθεί ότι για την έκδοση αυτή υπάρχει ήδη η έγκριση από προγενέστερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενώ η τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών παρουσιάζει μεν ένα μικρό premium σε σχέση με τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, αλλά εμφανίζει ένα discount που υπερβαίνει το 60% σε σχέση με τη λογιστική της αξία ανά μετοχή με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

2.Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (‘Μ.Ο.Δ.’) ύψους €684.736.164 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών με την ισάριθμη έκδοση ομολογιών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ και με αναλογία δύο (2) ομολογιών ανά τρεις (3) μετοχές που θα προκύψουν συνολικά μετά τη λήξη της προαναφερόμενης αύξησης κεφαλαίου. Να σημειωθεί ότι η έκδοση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί άμεσα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα προταθούν και οι τελικοί όροι της εκδόσεως (διάρκεια, τοκομερίδιο, τιμή μετατροπής κ.λ.π.). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει την πρότασή του για τους τελικούς όρους της έκδοσης σε συνεννόηση με τους συμβούλους του (investment banking advisors), οι οποίοι θα αναλάβουν την αναδοχή (soft or hard) των τυχόν αδιαθέτων ομολογιών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις λεπτομέρειες των δυο εκδόσεων συνολικού ύψους €941.512.226 θα δοθούν κατά την παρουσίαση των ετησίων αποτελεσμάτων της εταιρείας την επόμενη εβδομάδα.

Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αποφάσεις του Δ.Σ. ο Πρόεδρος της MIG κ. Ανδρέας Βγενόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κατά τη διάρκεια του 2008, 2009 και 2010 λόγω της κρίσης η MIG υιοθέτησε μια αμυντική στρατηγική δίδοντας προτεραιότητα σε μερίδια αγοράς, διατήρηση και επαύξηση της ηγετικής θέσης των θυγατρικών της εταιρειών, συγκράτηση του κόστους και εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου της και παράλληλα διατήρηση μεγάλης κεφαλαιακής επάρκειας και υψηλής ρευστότητας που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. Ευρώ.

Η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε σωστή διότι, παρά τη φυσιολογική μείωση της αξίας της καθαρής της θέσης, η εταιρεία διατήρησε τις ισχυρές βάσεις που χρειάζονται για να εκμεταλλευθεί την αλλαγή του οικονομικού κύκλου και να αποκαταστήσει την πραγματική αξία των επενδύσεών της.

Εισερχόμενοι στην τελευταία περίοδο του καθοδικού κύκλου, οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι πολύ μεγάλες, ενώ το ευρύτατο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και οι αποεπενδύσεις Τραπεζών από μη τραπεζικά στοιχεία του ενεργητικού τους (non-core assets) αναμένεται να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες σχεδόν σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η MIG σήμερα.

ΟΙ σημερινές αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου σηματοδοτούν την αλλαγή της στρατηγικής μας που θα επικεντρωθεί πλέον στην αποκατάσταση της αξίας των επενδύσεών μας και τη μεσοπρόθεσμη δημιουργία μετοχικών υπεραξιών. Πιστεύουμε ότι πλησιάζει η χρονική στιγμή που θα αποδείξουμε στους μετόχους μας ακόμη μια φορά ότι ορθώς μας εμπιστεύονται».

Νωρίτερα η fmvoice.gr έγραφε:

ΜIG: Προς AMK και ομολογιακό(upd)

Κύκλοι της MIG επιβεβαίωσαν στην fmvoice.gr ότι ο Όμιλος θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ (ειδικότερα λίγο κάτω από το 1 δισ.) με premium. Παράλληλα, θα εκδώσει και ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές.

Όπως πρώτη αποκάλυψε η fmvoice.gr τα απαραπάνω θέματα θα συζητηθούν σήμερα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ομίλου.

Μέσω αυτής της κίνησης ο όμιλος επιχειρεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια με στόχο την χρηματοδότηση νέων επεκτατικών και φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.

Εξαιτίας αυτής της φήμης η μετοχή της ΜIG άνοιξε με μεγάλες απώλειες της τάξης του 3,5%.

Παράλληλα, στα παράγωγα δανείστηκαν, πριν καν ανοίξει η κύρια αγορά, 3,5 εκατ. κομμάτια για να σορτάρουν.

Το ρεπορτάζ συνεχίζεται.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More