fbpx

Πειραιώς: Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ (upd)

0 16

Σε 129,43% ανήλθε το ποσοστό κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς συνολικού ύψους 807.054.045 ευρώ.

Σε 129,43% ανήλθε το ποσοστό κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς συνολικού ύψους 807.054.045 ευρώ.

Στην αύξηση συμμετείχαν 93.690 μέτοχοι και το συνολικό ποσό των εγγραφών ανήλθε σε 1.044.603.341 ευρώ, από τα οποία 784.053.107 ευρώ αντιστοιχούν στις αιτήσεις εγγραφής με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και 260.550.234 ευρώ στις αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές.

Το ποσοστό της κάλυψης από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης ανέρχεται σε 97,15%, ενώ οι 23.000.938 αδιάθετες μετοχές καλύφθηκαν 11,3 φορές από τις αιτήσεις προεγγραφής.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανέρχονται σε 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας κατά 200 μονάδες βάσης (pro forma με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2010). Έτσι, ο pro forma δείκτης Equity Tier I διαμορφώνεται σε 9,5%, ο Tier I σε 10,8% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,7%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου, η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος από ισχυρότερη θέση, ενισχύοντας την παρουσία της στην τραπεζική αγορά, αλλά και διευρύνοντας την ευχέρεια άντλησης κεφαλαίων.

Λογική μια μεγαλύτερη ενοποίηση του τραπεζικού κλάδου

Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το γ΄ τρίμηνο του 2011 «βλέπει» ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Αλέξανδρος Μάνος.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η τράπεζα σχεδιάζει να επαναγοράσει τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Μιλώντας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Μάνος σημειώνει ότι ‘ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών ήταν μόλις 2,85% και αυτές καλύφθηκαν κατά 11 φορές’.

‘Δεν υπήρξε υπόλοιπο. Υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι η πορεία της μετοχής στην αγορά θα είναι θετική’, προσθέτει ο ίδιος.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης ο κ. Μάνος σημειώνει ότι ‘επήλθε μια μεταβολή στους μετόχους της τράπεζας, με αύξηση των διεθνών θεσμικών επενδυτών. Υπάρχουν νέοι επενδυτές που δεν κατείχαν μετοχές στο παρελθόν, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει κρατικά επενδυτικά ταμεία’.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς ‘έχει την πρόθεση να εξαγοράσει τελικά τις προνομιούχες του δημοσίου ύψους 370 εκατ. ευρώ, ωστόσο κανόνας είναι ότι θα ζητήσουμε να τις αποπληρώσουμε όταν θα έχουμε αρκετά καλή ορατότητα πως ο ρυθμός σχηματισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώνεται σημαντικά’.

Το βασικό μας σενάριο, όπως δήλωσε, ‘είναι ότι ο ρυθμός σχηματισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αρχίσει να επιβραδύνει από το γ΄ τρίμηνο του έτους’.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς αναφέρεται ταυτόχρονα στη δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς να βοηθήσει στην ανάκαμψη της ελληνική οικονομίας.

‘Πρέπει να βοηθήσουμε την οικονομία να ανακάμψει και ταυτόχρονα να διαβεβαιώσουμε την αγορά για τα κεφάλαια μας, άρα δεν θα προχωρήσουμε σε αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού μας (risk-weighted assets). Ωστόσο, όταν ξεκινήσει η δημιουργία οργανικού κεφαλαίου, τότε τα επιπλέον κεφάλαια θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες να δανείσουμε σε χώρες με μεγαλύτερη ανάπτυξη’ πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ σημείωσε ότι στη θεωρία η Ρουμανία αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα.

Αναφερόμενος στο θέμα της ενοποίησης του τραπεζικού κλάδου ο κ. Μάνος εκτιμά ότι ‘τελικά, είναι λογική μια μεγαλύτερη ενοποίηση του συστήματος… σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, καθώς υπάρχει η προοπτική ανάπτυξης συνεργιών σε κόστη και έσοδα’.

Ωστόσο, προσθέτει ότι ‘κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο και η διαδικασία της ενοποίησης μπορεί να είναι δύσκολη’.

Για τις εξελίξεις στην Αίγυπτο σημειώνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει σημαντική έκθεση με μόλις 48 καταστήματα. ‘Είμαστε πλήρως ασφαλισμένοι στα βασικά μας περιουσιακά στοιχεία που είναι τα κεντρικά… Ωστόσο παρακολουθούμε την κατάσταση με προσοχή για να δούμε που θα καταλήξει’.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More