fbpx

Β. Λαζαράκου (Κεφαλαιαγορά): Βασικός στόχος των εταιρειών η βιώσιμη χρηματοδότηση

0 151

Η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που έχει ως σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, συμμετείχε στη συζήτηση που διοργάνωσε η Capital Link με θέμα «Can Sustainability Prevail Over Geopolitics – Μπορεί η βιωσιμότητα να υπερισχύσει της γεωπολιτικής;» το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσας συζήτησης, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μίλησε για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας (ESG), την Βιώσιμη Χρηματοδότηση, το υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό πλαίσιο ESG, αλλά και τον περιορισμό του “green washing”.

Σχετικά με την ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, η Βασιλική Λαζαράκου ανέφερε ότι αποτελεί προτεραιότητα για το σύνολο της οικονομίας, αλλά και τον χρηματοπιστωτικό τομέα ειδικότερα. Παράλληλα, τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προβεί σε μια σειρά από εκτεταμένες ενημερώσεις για τα θέματα της βιώσιμης χρηματοδότησης και έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της εγρήγορσης ως προς τις νέες απαιτήσεις του πλαισίου, κάνοντας αναφορά σε ενδεικτικές δράσεις όπως:

-τo σεμινάριο σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers)
-και το Διεθνές συνέδριο για Βιώσιμη χρηματοδότηση, στο οποίο συμμετείχαν 3 πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Αρχών και προέδρων από ομόλογες αρχές καθώς και εκπροσώπων φορέων της αγοράς.

Η κα Λαζαράκου επεσήμανε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο ESG έχει σταδιακά τεθεί σε εφαρμογή αν και ακόμη σημαντικές πτυχές του βρίσκονται στο στάδιο διαβούλευσης. «Αναφέρομαι για παράδειγμα στο ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων, στην εξειδίκευση των κοινωνικών πτυχών (Social) του ESG, αλλά και στην διάστασή που αφορά το Governance, με το ελληνικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης να αποτελεί μία πολύ θετική παράμετρο προς τον στόχο της βιώσιμης οικονομίας,» με την πρόεδρο της ΕΚ να κάνει αναφορά στην έως τώρα δραστηριότητά της, όπως είναι:

-H εποπτεία των γνωστοποιήσεων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των εταιριών που έχουν σχετική υποχρέωση.
-Η έκδοση των 439/22.02.2022 Q&As σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 8 του Κανονισμού 2020/852
-Η Προτεραιοποίηση της χαρτογράφησης της Αγοράς, καθώς κι η πιθανή έκδοση σχετικών εγκυκλίων με διευκρινίσεις.

Αναφορικά με τη συμμετοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την ESG επιχειρηματικότητα, η Βασιλική Λαζαράκου δήλωσε ότι «συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία μετάβασης προς τη βιώσιμη οικονομία στο πλαίσιο των θεμάτων που επιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), ο Διεθνής Οργανισμός Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) αλλά και η Μεικτή Επιτροπή Joint Committee (JC) των 3 Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESMA, EBA, EIOPA) η οποία είναι επιφορτισμένη με την επεξεργασία των σχετικών εφαρμοστικών διατάξεων.»

Κάνοντας αναφορά σε θετικά παραδείγματα άλλων χωρών, επισήμανε εκείνο της Γαλλίας. «Στη Γαλλία υπάρχει ήδη εθνική νομοθεσία για τα θέματα αυτά και έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση τους. Ενδιαφέρουσες δράσεις έχουν επίσης η Ολλανδία και η Ισπανία, η οποία πρόσφατα δημοσίευσε μελέτη για τη δημοσίευση από τις εταιρίες της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης», καταλήγοντας ότι «κι εμείς εξετάζουμε αντίστοιχες δράσεις. Συνολικά είμαστε σε συντονισμό οι αρχές της ΕΕ μεταξύ μας για τέτοιες δράσεις που θα γίνουν από τις εποπτικές αρχές.»

Εστιάζοντας στη συνδρομή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στον περιορισμό του “green washing” (εξαπάτηση μέσω παραπλανητικών πληροφοριών), η κα Λαζαράκου τόνισε ότι η Επιτροπή εποπτεύει την πλειονότητα των νέων θεσμικών ρυθμίσεων ESG στον τομέα της κεφαλαιαγοράς. «Η μη τήρηση των εν λόγω διατάξεων έως ένα βαθμό αφορά και την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας (greenwashing), συνεπώς θεσμικά η ΕΚ αναλαμβάνει σταδιακά ρόλο και σε αυτόν τον τομέα». Ωστόσο, όπως επεσήμανε η πρόεδρος της ΕΚ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη έχουν εκκινήσει οι συζητήσεις σε σχέση με τον ακριβή ορισμό του φαινομένου, αλλά και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του, καθώς άπτεται άμεσα της προστασίας των επενδυτών. «Η ολοκλήρωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου τοποθετείται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας», κατέληξε η πρόεδρος της ΕΚ.

Το συνέδριο τίμησαν με την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους, εκτός της κυρίας Β. Λαζαράκου, εκπρόσωποι της κυβέρνησης & τοπικής αυτοδιοίκησης, o Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα & εκπρόσωποι της Ομογένειας, ανώτατα στελέχη εταιρειών και οργανισμών.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More