fbpx

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέα αντικειμενικά κριτήρια – χαράτσια

0

του Γιώργου Παλαιτσάκη

 

Με αντικειμενικά κριτήρια θα φορολογούνται και τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν βραχυχρόνιες εκμισθώσεις τριών ή περισσοτέρων ακινήτων τους, μέσα από την πλατφόρμα Airbnb ή άλλες παρόμοιες πλατφόρμες, καθώς από την 1η-1-2024 οι φορολογούμενοι αυτοί, στη συντριπτική τους πλειονότητα, θα υποχρεωθούν να συστήσουν ατομικές επιχειρήσεις για να ασκούν νομίμως τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σχεδιάζει να εντάξει στις υπόχρεες φορολόγησης με τα νέα αντικειμενικά κριτήρια και αυτές τις ατομικές επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την 1η-1-2024.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του 1voice.gr, oρισμένες δραστηριότητες που από την 1η-1-2024 θα χαρακτηρίζονται ως επιχειρηματικές, ενώ σήμερα δεν έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό, θα υπαχθούν αυτόματα στο νέο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης. Πρόκειται για τις δραστηριότητες των βραχυχρόνιων μισθώσεων τριών ή περισσότερων ακινήτων, τα εισοδήματα από τις οποίες σήμερα θεωρούνται ως προερχόμενα από εκμετάλλευση ακινήτων αλλά από την 1η-1-2024 θα θεωρούνται ως προερχόμενα από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα φυσικά πρόσωπα που θα εξακολουθούν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές και εντός του 2024 θα υποχρεωθούν, με την είσοδο του νέου έτους, να υποβάλουν δηλώσεις έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία. Ωστόσο, οι ατομικές αυτές επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από το 2024 και μετά δεν θα θεωρούνται ως νέες – εφόσον οι φορολογούμενοι πραγματοποιούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για περισσότερα από 3 έτη – και δεν θα τυγχάνουν του ευνοϊκού καθεστώτος της πλήρους απαλλαγής από τα αντικειμενικά κριτήρια, το οποίο προβλέπεται να ισχύσει για τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις κατά τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Ως εκ τούτου, από το πρώτο κιόλας έτος λειτουργίας, δηλαδή από το 2024, τα εισοδήματά τους – υπό την προϋπόθεση της ήδη τριετούς άσκησης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων – θα προσδιοριστούν με βάση τα νέα αντικειμενικά κριτήρια. Οι δυσμενείς επιπτώσεις αυτής της απότομης μετάβασης από το καθεστώς φορολόγησης των εκμισθωτών στο καθεστώς φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων θα γίνουν αντιληπτές στους φορολογούμενους αυτούς το 2025 όταν θα γίνει η υποβολή και η εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων για το 2024.

 

Λίφτινγκ στη λίστα των εξαιρέσεων

 

Εντωμεταξύ, όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, ορισμένες σημαντικές παράμετροι των διατάξεων για τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης, όπως οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές από το νέο σύστημα, επανεξετάζονται ήδη, με σκοπό να διευρυνθούν, ώστε να εξαλειφθούν πλήρως οι διαφωνίες με την “λογική” της οριζόντιας εφαρμογής του νέου αυτού συστήματος, οι οποίες εκδηλώθηκαν ακόμη και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος αλλά και να μειωθούν οι έντονες αντιδράσεις των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πολλοί από τους οποίους προέρχονται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, τα σημεία στα οποία ήδη εστιάζονται οι σκέψεις και τα σχέδια για τροποποιήσεις και βελτιώσεις είναι κυρίως οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές από το νέο σύστημα φορολόγησης. Βάσει έγκυρων πληροφοριών, η λίστα των εξαιρέσεων και των απαλλαγών θα διευρυνθεί σημαντικά, ώστε να περιληφθούν, με ρητή διατύπωση, και άλλες περιπτώσεις που χρήζουν προσοχής και ιδιαίτερης μέριμνας και μεταχείρισης, όπως:

 

* Οι επιχειρήσεις που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές μέχρι ολικής καταστροφής από πυρκαγιές, σεισμούς ή πλημμύρες κατά τη διάρκεια του 2023, με συνέπεια να σταματήσουν αναγκαστικά τη λειτουργία τους. Η εξαίρεση θα αφορά μόνο τους μήνες αδυναμίας λειτουργίας εντός του 2023 και θα έχει τη μορφή περιορισμού του ελαχίστου τεκμαρτού ποσού φορολογητέου εισοδήματος σε τόσα δωδέκατα όσα και οι μήνες λειτουργίας κάθε επιχείρησης εντός του 2023.

* Οι επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια του έτους ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους λόγω άλλων εκτάκτων γεγονότων, όπως η εκτέλεση έργων κατασκευής σταθμών ΜΕΤΡΟ ή άλλων δημοσίων έργων που παρεμπόδισαν την λειτουργία τους.

* Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και ελεύθερους επαγγελματίες ηλικίας άνω των 65 ετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασκούν την επιχείρηση ή το επάγγελμα για μία δεκαετία.

* Οι μικτές επιχειρήσεις, με δραστηριότητες εξαιρούμενες και μη εξαιρούμενες. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα οι αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους, είτε σε στεγασμένα καταστήματα είτε σε υπαίθριες λαϊκές αγορές είτε ως πλανόδιοι.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra