fbpx

Άνεργη προοπτική…

0 68

Κακά τα μαντάτα για όσους επιδιώκουν να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας το Α’ Τρίμηνο του 2011, καθώς οι προβλέψεις της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης, που ανακοίνωσε σήμερα η Manpower, είναι απαισιόδοξες. Κακά τα μαντάτα για όσους επιδιώκουν να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας το Α’ Τρίμηνο του 2011, καθώς οι προβλέψεις της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης, που ανακοίνωσε σήμερα η Manpower, είναι απαισιόδοξες.

Ο δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης για το διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος 2011 διαμορφώνεται στο -15%, ιστορικά χαμηλό ποσοστό από τότε που ξεκίνησε η Έρευνα στη χώρα μας, το Β΄ Τρίμηνο του 2008. Η πτώση του Δείκτη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του έτους φτάνει τις 5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 η μείωση φτάνει τις 16 ποσοστιαίες μονάδες. Τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας της Μanpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης προέκυψαν από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 750 Ελλήνων εργοδοτών.

Σύμφωνα με τους Έλληνες εργοδότες που ερωτήθηκαν, το 8% αναμένει αύξηση των απασχολούμενων, το 23% προβλέπει μείωση και το 65% δεν αναμένει καμία μεταβολή στον αριθμό των ατόμων που απασχολεί κατά το επόμενο τρίμηνο. Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των εργοδοτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το ερχόμενο τρίμηνο.

‘Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας, η πτωτική πορεία της απασχόλησης θα συνεχιστεί και το επόμενο τρίμηνο, με ακόμη περισσότερες μειώσεις προσωπικού. Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι ακόμη και στις περιορισμένες εργασιακές ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά, οι εργοδότες διστάζουν να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό και προτιμούν να καλύψουν τις ανάγκες τους αξιοποιώντας ευέλικτες μορφές απασχόλησης,’ λέει η Δρ Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Manpower στην Ελλάδα. ‘Είναι κατανοητό πως στην αβέβαιη εποχή που ζούμε η ανάγκη των επιχειρήσεων για ευελιξία είναι εντονότερη από ποτέ. Σήμερα, ωστόσο αντιμετωπίζουμε μία πρόκληση ύψιστης σημασίας: να διαφυλάξουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας από μη νόμιμες εργασιακές πρακτικές. Προκειμένου να ανταποκριθούμε σ΄ αυτήν την πρόκληση είναι απαραίτητο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κυβέρνηση, εταιρείες στελέχωσης, κοινωνικοί εταίροι, εργοδότες, εργαζόμενοι) ν΄ αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί.’

Αποτελέσματα ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Οι εργοδότες σε οκτώ από τους εννέα τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας εκτιμούν ότι κατά το προσεχές τρίμηνο ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν θα μειωθεί. Οι δυσχερέστερες προοπτικές σε ό,τι αφορά την απασχόληση καταγράφονται από τους εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -34%. Σύμφωνα με τους εργοδότες, δυσοίωνες είναι επίσης οι προοπτικές προσλήψεων για όσους θα αναζητήσουν εργασία στους τομείς της Μεταποίησης και του Εμπορίου (Χονδρική και Λιανική), όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -27% και -20% αντίστοιχα. Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις τόσο για τον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όσο και για τον τομέα των Κατασκευών, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να καταγράφονται στο -13% και -12% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας εκτιμούν ότι ο ρυθμός προσλήψεων θα παραμείνει αμετάβλητος, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο 0%.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται μειωμένες σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας, πλην του τομέα των Κατασκευών, όπου ο Δείκτης εμφανίζει βελτίωση της τάξεως των 6 ποσοστιαίων μονάδων. Σημαντικές μειώσεις, της τάξεως των 35 και 24 ποσοστιαίων μονάδων αναφέρονται αντίστοιχα από τους εργοδότες στους τομείς του Τουρισμού και του Εμπορίου (Χονδρική και Λιανική), ενώ στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης σημειώνουν πτώση 23 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων μειώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας. Στον τομέα του Τουρισμού, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης παρουσιάζουν σημαντική πτώση, της τάξεως των 20 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπως και στον τομέα της Μεταποίησης, οι προοπτικές προσλήψεων υποχωρούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, στον τομέα της Γεωργίας ο δείκτης της απασχόλησης καταγράφει ελαφρά βελτίωση, της τάξεως των 6 ποσοστιαίων μονάδων.

‘Η πτωτική πορεία της απασχόλησης στον τομέα των Κατασκευών συνεχίζεται, με τον Δείκτη της Απασχόλησης να έχει αρνητικό πρόσημο για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο. Πέραν αυτού, βλέπουμε την αποδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησης σε τομείς της οικονομίας που μέχρι πρότινος αντιστέκονταν, όπως για παράδειγμα ο τομέας των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις,’ σχολιάζει η Δρ Κουσία. ‘Φαίνεται πως βιώνουμε μια σταδιακή υποβάθμιση σε σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας. Το να πανικοβληθεί κανείς είναι εύκολο, πλην όμως δεν οδηγεί πουθενά. Μόνο παραμένοντας θετικά ενεργοί και αξιοποιώντας κατά το δυνατόν τα δυνατά μας σημεία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε αυτήν την γεμάτη προκλήσεις και αλλαγές περίοδο,’ λέει η Δρ Κουσία.

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις των εργοδοτών όσον αφορά τις προοπτικές προσλήψεων κατά το Α’ Τρίμηνο του 2011 και για τις δύο περιφέρειες. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής διαμορφώνονται στο απαισιόδοξο -16%, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα υπολογίζονται στο -12%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται αισθητά μειωμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, ενώ μικρή βελτίωση της τάξεως των δύο ποσοστιαίων μονάδων παρατηρείται στη Βόρεια Ελλάδα. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται αισθητά μειωμένες και στις δύο περιφέρειες, κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα.

Διεθνείς Συγκρίσεις

Σχεδόν 64.000 εργοδότες από 39 χώρες συμμετείχαν στην Έρευνα της Manpower, με στόχο τον προσδιορισμό των τάσεων της απασχόλησης για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2011. Οι εργοδότες σε 32 από τις 39 χώρες που συμμετείχαν στην Έρευνα της Manpower αναφέρουν ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν, σε ποσοστά που ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Οι εργοδότες στην Ινδία, την Κίνα, την Ταϊβάν, τη Βραζιλία, την Τουρκία και τη Σιγκαπούρη αναφέρουν τις υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων αυτού του τριμήνου. Οι χαμηλότερες προοπτικές προσλήψεων παγκοσμίως, και μάλιστα αρνητικές, αναφέρονται από τους εργοδότες στην Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Ρουμανία. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν οι προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται βελτιωμένες σε 28 από τις 39 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του G7 (Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ). Μάλιστα, για τις συγκεκριμένες χώρες ο δείκτης της απασχόλησης εμφανίζεται σταθερός ή αυξημένος τόσο σε σχέση με πέρυσι όσο και με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι εργοδότες στη Βουλγαρία, τη Σλοβενία και την Τουρκία συμμετέχουν για πρώτη φορά στην Έρευνα της Manpower.

Στην περιφέρεια EMEA, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε 11 από τις 18 χώρες. Ωστόσο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους το κλίμα είναι πιο ευνοϊκό, καθώς ο δείκτης των προοπτικών απασχόλησης καταγράφεται βελτιωμένος σε 12 χώρες. Οι υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στην Τουρκία, τη Γερμανία και τη Σουηδία, ενώ o δείκτης της απασχόλησης της Ιταλίας αποκτά θετικό πρόσημο για πρώτη φορά μετά το Γ’ Τρίμηνο του 2008.

Οι εργοδότες στο σύνολο των χωρών της Αμερικής και της Ασίας-Ωκεανίας εξακολουθούν να αναφέρουν θετικές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους η ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού εμφανίζει ελαφρά άνοδο και στις οκτώ χώρες της Ασίας-Ωκεανίας που συμμετείχαν στην Έρευνα, καθώς επίσης και σε όλες τις χώρες της Αμερικής όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, πλην μίας. Στις ΗΠΑ και στην Ινδία οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται ελαφρώς βελτιωμένες σε σύγκριση τόσο με το Δ’ Τρίμηνο του 2010 όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ στην Ιαπωνία η ζήτηση στην αγορά εργασίας συνεχίζει να αυξάνεται, με τους εργοδότες να αναφέρουν τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις που έχουν καταγραφεί από το Δ’ Τρίμηνο του 2008.

Οι εργοδότες στην Ινδία, την Κίνα, την Ταϊβάν, τη Βραζιλία, την Τουρκία και τη Σιγκαπούρη αναφέρουν τις υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων Α’ Τριμήνου, ενώ οι χαμηλότερες εκτιμήσεις όσον αφορά τις προσλήψεις αναφέρονται από τους εργοδότες στην Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, την Αυστρία και την Ιρλανδία. Μείωση του ρυθμού προσλήψεων αναμένεται σε 17 από τις 36 χώρες όπου υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ βελτίωση αναμένεται σε 28 από τις 35 χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία σύγκρισης με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More