fbpx

Λειτουργία του Δικτύου ΧΝΕΤ

0 14

Η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ανακοινώνει την ενεργοποίηση του Δικτύου ΧΝΕΤ με την πραγματοποίηση των πρώτων συναλλαγών σε Αναπτυγμένες Αγορές του Εξωτερικού. Η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ανακοινώνει την ενεργοποίηση του Δικτύου ΧΝΕΤ με την πραγματοποίηση των πρώτων συναλλαγών σε Αναπτυγμένες Αγορές του Εξωτερικού.

Το Δίκτυο ΧΝΕΤ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Όμιλο ΕΧΑΕ, ακολουθώντας τις προκλήσεις που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεφαλαιαγορά για την απλοποίηση των διασυνοριακών συναλλαγών, με βασικό σκοπό να παρέχει τη δυνατότητα στα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στις Ε.Π.Ε.Υ.-Τράπεζες, να εμπλουτίσουν τις παρεχόμενες στα Δίκτυά τους υπηρεσίες πρόσβασης σε ξένες αγορές, λειτουργώντας ανταγωνιστικά στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Με το ΧΝΕΤ αξιοποιείται η υφιστάμενη τεχνολογική και λειτουργική υποδομή του Ομίλου ΕΧΑΕ, για την επιπλέον παροχή υπηρεσιών διάχυσης πληροφόρησης, εκτέλεσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών των Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε αγορές του εξωτερικού, επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Για την πρόσβαση στις αγορές χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι «ανταποκριτές» διασφαλίζοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τιμολόγια.

Απαράμιλλο πλεονέκτημα του δικτύου ΧΝΕΤ σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες, αποτελεί το γεγονός ότι οι ξένοι τίτλοι μετά τον διακανονισμό της συναλλαγής καταχωρούνται στις υφιστάμενες μερίδες των επενδυτών στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Ομίλου ΕΧΑΕ που λειτουργεί ως «Αποθετήριο Επενδυτών» (Investors’ CSD), με τους αντίστοιχους κανόνες διαφάνειας, ασφάλειας και επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται και για τις ελληνικές μετοχές όπως π.χ. η εξυπηρέτηση εταιρικών πράξεων. Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσω των on-line συνδέσεων με αλλά Αποθετήρια που εξασφαλίζει η συμμετοχή του Ομίλου ΕΧΑΕ στην κοινοπραξία LinkUp Markets, είτε με την συνεργασία της ΕΧΑΕ με διεθνείς θεματοφύλακες (Global Custodians).

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του Δικτύου ΧΝΕΤ είναι ότι δεν απαιτείται καμία πρόσθετη επένδυση για τη ενεργοποίηση των μελών, καθώς αυτή γίνεται με την ίδια ακριβώς τεχνολογική υποδομή που ήδη διαθέτουν για τις συναλλαγές τους στην Ελληνική Αγορά. Παράλληλα, οι ανταγωνιστικές χρεώσεις του Ομίλου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα καταχώρησης των τίτλων στο ΣΑΤ, καθιστούν το ΧΝΕΤ πολύτιμο εργαλείο προς τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Σε πρώτη φάση, οι υποστηριζόμενες αγορές μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ είναι οι αναπτυγμένες αγορές της Αμερικής (ΗΠΑ) και της Ευρώπης (Αγγλία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία) για Μετοχές και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs).

Σε δεύτερη φάση, στο προσεχές χρονικό διάστημα, θα υποστηριχθούν οι γειτονικές αναπτυσσόμενες αγορές της Ν.Α. Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (SEEMEA) αλλά και οι Αναπτυγμένες Αγορές Παραγώγων Προϊόντων.

Στις 11 Μαρτίου 2011 καταρτίστηκε η πρώτη συναλλαγή μέσω του Δικτύου ΧΝΕΤ, ενώ ήδη τα πρώτα 7 Μέλη ΧΑ έχουν συμβληθεί για τη χρήση του. Σήμερα, 16 Μαρτίου 2011, ολοκληρώθηκε ο πλήρης κύκλος εκτέλεσης (εισαγωγή εντολής και εκτέλεση, εκκαθάριση, διακανονισμός και καταχώρηση στο ΣΑΤ) της πρώτης συναλλαγής που καταρτίστηκε μέσω του Δικτύου XNET.

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ κ. Σωκράτης Λαζαρίδης δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση καθώς ολοκληρώθηκε σήμερα ο πρώτος πλήρης κύκλος εκτέλεσης συναλλαγών σε αλλοδαπές χρηματιστηριακές αγορές μέσω του Δικτύου ΧΝΕΤ. Το δίκτυο ΧΝΕΤ παρέχει στα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στους Χειριστές/Θεματοφύλακες ΣΑΤ τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά και με χαμηλό κόστος τις συναλλαγές και φύλαξη τίτλων των πελατών τους στις υποστηριζόμενες ξένες αγορές, όπως για την Ελληνική Αγορά απολαμβάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας και την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του κόστους των διασυνοριακών συναλλαγών, το ΧΝΕΤ αποκτά ιδιαίτερη εθνική σημασία καθώς επιτρέπει, στο συγκεκριμένο περιβάλλον, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις Ελληνικές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Είμαι βέβαιος ότι, αναγνωρίζοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των παρεχομένων υπηρεσιών, η Αγορά στο σύνολό της θα αγκαλιάσει την προσπάθειά μας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην περαιτέρω ενδυνάμωση του Ελληνικού Χρηματιστηριακού Δικτύου».

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More