fbpx

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος

0

Το νέο Επενδυτικό Νόμο παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Το νέο Επενδυτικό Νόμο παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, «με το νέο Επενδυτικό Νόμο αφήνουμε πίσω την ξεπερασμένη πολιτική των επιχορηγήσεων και εστιάζουμε στην ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές και ευνοϊκά δάνεια, ενώ οι ενισχύσεις κεφαλαίου περιορίζονται σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες».

Ο νέος νόμος προβλέπει 3 γενικές και 4 ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα επενδύσεων:

Τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων:

1. Ενισχύουν ανταγωνιστικά και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας,
2. στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,
3. προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη.

Τα ειδικά καθεστώτα επενδύσεων αντιμετωπίζουν ειδικότερες προκλήσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας και αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση.

Αφορούν:

1. Τη νεανική επιχειρηματικότητα,
2. τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια,
3. τα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων,

4. τις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης.

Τα παραπάνω καθεστώτα συνδυάζουν μια σειρά από μέσα ενίσχυσης όπως:

i. Φοροαπαλλαγές επί των κερδών προ φόρων, έξι χρόνια για υφιστάμενες επιχειρήσεις και οχτώ χρόνια για νέες επιχειρήσεις.
ii. Στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου.
iii. Επιδοτήσεις σε χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) ανάλογα με την αναπτυξιακή στόχευση του καθενός.
iv. Παράλληλα, ενεργοποιείται το ΕΤΕΑΝ για την άμεση εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά με τη χορήγηση ευνοϊκών και χαμηλότοκων δανείων στις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν

Ανάμεσα στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

1. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ετήσιος και συγκεκριμένος Προϋπολογισμός ενίσχυσης επενδύσεων που θα καθορίζει το ποσοστό που αναλογεί στις διάφορες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, τις κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες, την κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Οι φοροαπαλλαγές θα είναι πάντοτε τριπλάσιες από το άθροισμα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων. Συγχρόνως θα υλοποιούνται οι συμβάσεις του ΕΤΕΑΝ με τις τράπεζες.
3. Οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σταθερές: δύο φορές το χρόνο, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής θα συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

4. Θα ακολουθεί αξιολόγηση, αρχική έγκριση, δανειακή σύμβαση, τελική σύμβαση και υλοποίηση της επένδυσης.

Όλες αυτές οι προβλέψεις καθιστούν τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων εξαιρετικά κρίσιμη και γι’ αυτό εισάγονται σαφή, διαφανή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της βαθμολόγησης, τύπου ΑΣΕΠ.

Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχει η υιοθέτηση χρονοδιαγράμματος, καθώς κάθε εξάμηνο θα ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις της κάθε περιόδου. Έτσι ο επιχειρηματίας θα μπορεί να ξέρει τι θα εισπράξει και πότε ώστε να μπορεί να κάνει τα επενδυτικά του σχέδια.

Με το νέο Επενδυτικό Νόμο αποκαθίσταται η αξία των δημόσιων πόρων που παρέχονται για ενισχύσεις και, καθώς ως κύριο μέσο ενίσχυσης τίθενται οι φοροαπαλλαγές, πριμοδοτούνται τα δυναμικά επενδυτικά σχέδια που έχουν σαφείς προοπτικές κερδοφορίας. Όσο για τις επιχορηγήσεις, αυτές συνεχίζουν να δίνονται σε συνδυασμό με φοροαπαλλαγές και χαμηλότοκα δάνεια, αλλά αφορούν πλέον επιλεγμένες δραστηριότητες για την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής.

Η Πολιτεία δηλαδή καθορίζει και προσαρμόζει στην εκάστοτε συγκυρία τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής που αφορούν την τεχνολογική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή και ανάλογα κατανέμει τις διαθέσιμες επιχορηγήσεις.

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος εισάγει πολλές και σημαντικές τομές και αποτελεί ένα ρεαλιστικό και προοδευτικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής. Όπως υπογράμμισε, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης κατά την παρουσίαση του νόμου στο Υπουργικό Συμβούλιο «πρόκειται για ένα νόμο-τομή, που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έναν ακόμη μηχανισμό ευκαιριακών επιδοτήσεων, όπως αυτούς που είδαμε να εφαρμόζονται στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.

Μια νομοθετική πρωτοβουλία που ενσωματώνει τις αρχές, τις αξίες, το ήθος και το σχέδιο, με το οποίο οφείλουμε να πορευτούμε από εδώ και πέρα προκειμένου να απαντήσουμε στην κρίση, και να βάλουμε τις βάσεις για μια διαφορετική Ελλάδα, που θα βασίζεται σε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο. Ένα πρότυπο παραγωγικό, δυναμικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό».

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra