fbpx

Πέτυχε τους στόχους του ο Μυτιληναίος

0

Το στόχο της αύξησης του κύκλου εργασιών στο 1 δισ. ευρώ πέτυχε ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2010, ενώ τετραπλασίασε τα καθαρά του κέρδη.

Το στόχο της αύξησης του κύκλου εργασιών στο 1 δισ. ευρώ πέτυχε ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2010, ενώ τετραπλασίασε τα καθαρά του κέρδη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έγκαιρη υιοθέτηση στρατηγικής εξωστρέφειας σε συνδυασμό με τη συνεπή υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου στήριξαν και διεύρυναν την ανάπτυξη του Ομίλου, και οδήγησαν στην επίτευξη των στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας για το 2010.

Οι μεγάλες επενδύσεις, ιδιαίτερα στο νευραλγικό τομέα της Ενέργειας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση του Ομίλου σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης τα επόμενα έτη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2010 για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαμορφώθηκε στα € 1.001,4 εκατ. έναντι των € 661,8 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αύξηση που οφείλεται κυρίως στην επιτάχυνση της εκτέλεσης των έργων στο εξωτερικό και στην ανοδική πορεία της τιμής αλουμινίου.

Σημειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών, καθώς και στα αποτελέσματα προ φόρων του 2010, έχει συμπεριληφθεί μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους € 32,4 εκατ., το οποίο αφορά στην πώληση της εταιρείας ΕΤΑΔΕ, θυγατρική της ΜΕΤΚΑ, τον Ιανουάριο του 2010.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 192,7 εκατ., από € 118,9 εκατ. το 2009 καταγράφοντας αύξηση 62%, ενισχυμένα τόσο από τη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας που πραγματοποίησε η θυγατρική ΜΕΤΚΑ, όσο και από τη θετική επίδοση του τομέα της Μεταλλουργίας. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 60,9 εκατ. έναντι € 13,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 έχουν επιβαρυνθεί με € 7,5 εκατ. λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου, επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του αλουμινίου (αύξηση 30% σε σύγκριση με το 2009), ενώ παράλληλα συνέχισε να κεφαλαιοποιεί οφέλη που προέκυψαν από την εφαρμογή της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνων. Επιπλέον, η λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής που προμηθεύει με ατμό τη μονάδα αλουμινίου συντελεί στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ο Τομέας Κατασκευών EPC, παρουσίασε ρεκόρ πωλήσεων το 2010, καθώς η θυγατρική ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 613,7 εκατ., έναντι € 339,4 εκατ. το 2009. Η αύξηση αποδίδεται στην αυξημένη συνεισφορά από την εκτέλεση έργων στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Τουρκία. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 133,7 εκατ., από € 60,6 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 17,4% (εξαιρουμένης της επίδρασης του έκτακτου εσόδου). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε € 87,1 εκατ. έναντι € 35,2 εκατ. το 2009. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της ΜΕΤΚΑ το 2010 έχουν επιβαρυνθεί με € 6,1 εκατ. λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης.

Το 2010 αποτέλεσε το έτος επισφράγισης της διεθνοποίησης της ΜΕΤΚΑ, επιτυγχάνοντας τη διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού, και την αναγνώριση της ως μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες του κλάδου EPC. Το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που προσεγγίζει τα € 2,2 δις, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα έτη. Ήδη, το 90% του ανεκτέλεστου, αφορά σε αγορές που χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες.

Ορόσημα για τον Τομέα Ενέργειας το 2010, αποτέλεσαν η συμφωνία για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Endesa Hellas και η μετέπειτα δημιουργία της PROTERGIA, καθώς και η σύσταση της Μ&Μ NATURAL GAS, που σφράγισε τη στρατηγική συνεργασία του Ομίλου με τη MOTOR OIL στον τομέα του Φυσικού Αερίου. Η λειτουργία της M&M σηματοδότησε την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, συνεισφέροντας σημαντικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους του Ομίλου.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας συνδυασμένου κύκλου του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας και την αναμενόμενη έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου εργοστασίου των Αγ. Θεοδώρων, ο Όμιλος βρίσκεται ένα βήμα πριν την επιτυχή υλοποίηση του ενεργειακού επενδυτικού προγράμματος για την ανάπτυξη 1.200MW από θερμικές μονάδες εντός του 2011.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν απόλυτα εφικτό το στόχο της δημιουργίας του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Για τα αποτελέσματα Χρήσης 2010 θα γίνουν λεπτομερέστερες αναφορές σε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές αύριο, Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011, στις 17.30 ώρα Ελλάδος.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra