fbpx

Σάνυο: Διευκρινίσεις για αποτελέσματα θυγατρικής

0

Ανακοίνωση της θυγατρικής της εταιρείας ‘Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λιμιτεδ’, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δημοσίευσε η Σάνυο. Ανακοίνωση της θυγατρικής της εταιρείας ‘Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λιμιτεδ’, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δημοσίευσε η Σάνυο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ‘κατά τη συνεδρία του στις 24 Φεβρουαρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ (η ‘Εταιρεία’, η ‘Εξέλιξη’) εξέτασε και ενέκρινε την ένδειξη αποτελέσματος της για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 η οποία παρουσιάζεται πιο κάτω μαζί με τη σχετική επεξηγηματική κατάσταση

Η ένδειξη αποτελέσματος μαζί με την επεξηγηματική κατάσταση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν θα αποσταλούν στους μετόχους αλλά θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα ‘Αλήθεια’ την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, 2011. Η ένδειξη αποτελέσματος έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13 του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου 190(Ι) του 2007.

Το επενδυτικό κοινό μπορεί να προμηθεύεται αντίγραφο του κειμένου της ένδειξης αποτελέσματος, μαζί με την επεξηγηματική κατάσταση, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Γλάδστωνος 31, 1095 Λευκωσία, τηλέφωνο 22680810.

Ένδειξη αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Ενοποιημένα κέρδη μετά την φορολογία για το έτος που αποδίδονται στους/στο:

– Ιδιοκτήτες της εταιρείας 1.016.901 € (2010), 1.716.075 € (2009)
– Συμφέρον άνευ ελέγχου 394.952 € (2010), 627.863 € (2009)
– Σύνολο 1.411.853 € (2010), 2.343.938 € (2009)

Ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή που αποδίδονται στους ιδιοκτήτες της εταιρείας 2,99 σεντ (2010), 5,05 σεντ (2009)
Επεξηγηματική Κατάσταση στα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

1. Κατά την κατάρτιση της ένδειξης αποτελέσματος, εφαρμόστηκαν οι πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στους ετήσιους λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Η ένδειξη αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.

2. Η ένδειξη αποτελέσματος για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς και τα αποτελέσματα των θυγατρικών της εταιρειών Exelixi Shipping Management Ltd, Shelton Shipping & Trading Corporation, Neda International S.A., Gortynia Shipping S.A. και της συνδεδεμένης εταιρείας Romylia Shipping Co. Ltd, που μαζί αναφέρονται ως το Συγκρότημα.

3. Το ενοποιημένο κέρδος μετά την φορολογία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανήλθε σε € 1.016.901 σε σύγκριση με κέρδος € 1.716.075 κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στον προγραμματισμένο υποχρεωτικό δεξαμενισμό για συντήρηση των δύο πλοίων που ανήκουν στις δύο θυγατρικές εταιρείες Neda International S.A. και Gortynia Shipping S.A., οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Ναυτιλιακό τομέα.

Το κέρδος ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση το κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της εταιρείας και τον μεσοσταθμικό αριθμό των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους 2010.

4. Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 7.771.666 συνήθεις μετοχές και 26.228.334 μετοχές τάξης Β, όλες ονομαστικής αξίας € 0,29 (29 σεντ του Ευρώ) η κάθε μία.

5. Οι εξαρτημένες εταιρίες Neda International S.A. και Gortynia Shipping S.A., πλοιοκτήτριες των πλοίων mv Arcadia και mv Stavros P αντίστοιχα, ολοκλήρωσαν τις επαναδιαπραγματεύσεις των όρων ναύλωσης των ως άνω πλοίων με τους ναυλωτές τους καθώς και των όρων των δανειακών υποχρεώσεών τους με τις πιστώτριες τράπεζες.
Στα πλαίσια των ιδιαίτερων διεθνών οικονομικών συγκυριών τόσο οι αναθεωρημένοι ναύλοι των πλοίων όσο και οι όροι ναύλωσής τους κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικοί για την συνέχιση της κερδοφορίας των πλοιοκτητριών εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκτιμά ότι με βάση τις υφιστάμενες συμβάσεις ναύλωσης των πλοίων με ναυλωτές πρώτης τάξεως, θα συνεχισθεί η κερδοφορία και παράλληλα θα ενισχυθεί η μετοχική αξία της μητρικής εταιρείας και του Συγκροτήματος, τόσο κατά το έτος 2011, όσο και μακροπρόθεσμα.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra