fbpx

Υπό επιτήρηση ο Βαράγκης

0 18

Τη μεταφορά στην κατηγορία επιτήρησης της Βαράγκης αποφάσισε το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μιας και οι ζημιές της εταιρείας υπερέβησαν το 30% της κααθρής της θέσης. Τη μεταφορά στην κατηγορία επιτήρησης της Βαράγκης αποφάσισε το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μιας και οι ζημιές της εταιρείας υπερέβησαν το 30% της κααθρής της θέσης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Βαράγκης αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Eτήσιας Oικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1.1.2010 – 31.12.2010 της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. (η ‘Εταιρία’) καθώς και κατ’εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι:

Α) Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 9 Απριλίου 2010 συνεδρίασή του αποφάσισε την μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5, κριτήριο (1) β) δεδομένου ότι οι ζημίες της χρήσης 1.1.2009 έως 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας.

Β) Οι ζημιές της χρήσης 1.1.2010 έως 31.12.2010 υπερέβησαν και πάλι το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στο ζημιογόνο αποτέλεσμα είναι κατά πρώτον η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα που συνεπάγεται μη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών (πραγματοποιήθηκε μικρή αύξηση της τάξεως του 4% σε σχέση με το 2009) και ο σχηματισμός πρόβλεψης επισφάλειας απαιτήσεων ύψους 1.546 χιλ. ευρώ. Επίσης, η Εταιρία προέβη σε αποζημιώσεις απόλυσης προσωπικού, καταβάλλοντας ποσό 223 χιλ. ευρώ, στην απομείωση των αποθεμάτων της κατά 263 χιλ. ευρώ, στην αναστροφή της απαίτησης φόρου προηγουμένων χρήσεων ύψους 1.181 χιλ. ευρώ και στη διαγραφή της επένδυσης στην Κύπρο ποσού 259 χιλ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση εκτιμά ότι ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν επαρκείς πόρους για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Ομίλου για την επόμενη χρήση (going concern).

Γ) Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, η Διοίκηση αναφέρει τα εξής: Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η ύφεση στην Ελλάδα που αναμένεται να κορυφωθεί εντός του 2011 έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό ευκαιριών πώλησης. Ενόψει του περιορισμού της ζήτησης, η Διοίκηση του Ομίλου αφενός συνεχίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών και την ανάληψη ειδικών έργων και αφετέρου ενίσχυσε κεφαλαιακά και λειτουργικά τον Όμιλο.

Ειδικότερα, οι προσπάθειες για συνέχιση της αύξησης της εξαγωγικής δραστηριότητας εστιάζονται ιδίως στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και έρχονται σε συνέχεια της επιτυχημένης υλοποίησης έργων ιδιαίτερης προβολής στην περιοχή αυτή και ενισχυμένων πωλήσεων από την εξαγωγική δραστηριότητα το 2010. Ας σημειωθεί ότι η περιοχή του Περσικού Κόλπου, σε αντίθεση με το οικονομικό κλίμα ύφεσης της Ευρώπης, εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη και άρα ενδιαφέρον για τον Όμιλο.

Παράλληλα, η έκδοση του μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου που αναχρηματοδότησε βραχυπρόθεσμο δανεισμό και περαιτέρω η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους €2εκ. εντός του 2011, έχουν ενισχύσει χρηματοοικονομικά την Εταιρία και έχουν μεταφέρει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων, δίνοντάς της την απαραίτητη ευελιξία για την ανάπτυξη της στρατηγικής της. Επιπλέον εντός του 2010 λήφθησαν μέτρα που παρότι είχαν άμεση επίπτωση στα αποτελέσματα και καθαρή θέση του Ομίλου, εντούτοις αφενός θα βελτιώσουν το περιθώριο μικτού κέρδους, και αφετέρου θα μειώσουν τα έξοδα προσωπικού, καθώς και τα έξοδα διάθεσης.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η Εταιρία συνεχίζει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά (συλλογές ‘Δια Χειρός’, ‘Schemata’, έπιπλα σπιτιού σύγχρονου design στο Zanotta Shop Athens καθώς και τη συλλογή λευκών ειδών Lexington στο δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας στο Golden Hall και στο Notos Home της πλατείας Κοτζιά) και στους τομείς Β2Β επαγγελματικού επίπλου και εξοπλισμού (Steelcase), συστημάτων δόμησης γραφείου (Fantoni) και ειδικών επαγγελματικών έργων (contracts).

Με βάση την παραπάνω στρατηγική και παρά τις ευμετάβλητες τάσεις της αγοράς και την ύφεση, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι το 2011 θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου, ο οποίος είναι πλέον έτοιμος να εκμεταλλευτεί με επικερδή τρόπο τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More