fbpx

1Γ/22: Αριστείο πινγκ πονγκ ευθυνών στους ιθύνοντες

1

Ποιοι είμαστε; Επιτυχόντες – Μη διορισθέντες ΠΕ και ΤΕ της Προκήρυξης 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ. Τι αφορά η 1Γ/2022; Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 822 θέσεων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής ΑΑΔΕ), μέσω γραπτού εξειδικευμένου διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη την 22 και 23 Οκτωβρίου 2022.

Ποιο είναι το αίτημά μας; ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΣ, ως το πλέον άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε μελλοντικές κενές θέσεις της ΑΑΔΕ που θα προκύψουν και οι οποίες αφορούν όμοιους κλάδους – ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα με αυτά της 1Γ/2022 Προκήρυξης.

Τι συνέβη σε αυτόν το διαγωνισμό; Νομικοί και Οικονομολόγοι κληθήκαμε να διαγωνιστούμε σε θέματα ιδιαίτερα δύσκολα, σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις τόσο του Προέδρου του ΑΣΕΠ, κ. Παπαϊωάννου, όσο και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή. Για το λόγο αυτό, τελικώς, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΑΣΕΠ, από τους 11.500 περίπου υποψηφίους, υπήρξαν μόνο 257 επιτυχόντες (δηλ. ποσοστό επιτυχίας μόλις 2,5% !!!), με αποτέλεσμα από τις προκηρυχθείσες θέσεις του διαγωνισμού να απομένουν άλλες 565 θέσεις προς κάλυψη.

Πώς καλύφθηκαν οι υπόλοιπες 565 θέσεις; Για την κάλυψη του φιάσκου και του κινδύνου χαρακτηρισμού του διαγωνισμού ως «ΑΠΟΤΥΧΙΑ – ΠΑΡΩΔΙΑ», ο τέως Υπουργός Εσωτερικών, κ. Βορίδης, κατέθεσε σχετική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία ψήφισε κατά πλειοψηφία τη μείωση της βάσης επιτυχίας του διαγωνισμού. Με τη μείωση της βάσης διά νόμου (άρθρο 21 του ν. 5027/2023) και κατόπιν κάλυψης των υπόλοιπων 565 θέσεων, προέκυψε μεγάλος αριθμός επιλαχόντων, περίπου 600 ΠΕ και 31 ΤΕ.

Τι αναφέρει το άρθρο 21 του ν. 5027/2023; Ειδικά, όσον αφορά την 1Γ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, είναι δυνατή η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν προκύπτουν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, με υποψηφίους του εν λόγω διαγωνισμού κατά τη φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας τους, εφόσον το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος στα επιμέρους μαθήματα είναι τουλάχιστον πενήντα (50) μονάδες, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία που έλαβε σε καθένα από αυτά.

Μετά τη νομοθετημένη μείωση της βάσης είστε διοριστέοι ή επιλαχόντες; Μετά την κάλυψη των 565 θέσεων, οι 631 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ του τελευταίου εξειδικευμένου γραπτού διαγωνισμού της ΑΑΔΕ είμαστε ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ αποτελούμε ΕΤΟΙΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ που κατέχουν τις ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, οι οποίες απαιτούνται για την ανάληψη καθηκόντων στην ΑΑΔΕ. Η στελέχωση κενών θέσεων με την 1Γ/2022 επιτρέπεται και είναι σύννομη με τους βασικούς όρους της Προκήρυξης και το Νομικό πλαίσιο που τη διέπει. Μάλιστα, για το δίκαιο του αιτήματός μας έχει συνταχθεί εμπεριστατωμένη Γνωμοδότηση έγκριτου Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία σας επισυνάπτεται.

Ποια είναι η άποψη του Διοικητή της ΑΑΔΕ; Την 21-2-2023 ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια της διαρκούς επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ανέφερε επί λέξει: «Εμείς αναζητούμε τις γνώσεις στις υπηρεσίες μας, έχουμε δει ότι τα στελέχη που έχουν έρθει με διαγωνιστικές διαδικασίες και όχι απλώς με μοριοδότηση είναι πάρα πολύ ικανά στελέχη, είναι εξαίρετοι συνάδελφοι σε όλα τους τα επίπεδα».

Υπάρχει προηγούμενο; Όλοι οι προηγούμενοι γραπτοί διαγωνισμοί διέθεταν πίνακες Επιλαχόντων – Επιτυχόντων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον 1Γ/2017, στα πλαίσια του οποίου προσλήφθηκαν, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 ως ισχύει, από τους πίνακες Επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ εκατόν πενήντα (150) υπάλληλοι κλάδου Τελωνειακών κατηγορίας ΠΕ.

Ποιος είναι αρμόδιος για την επίλυση του θέματός; Το Υπουργείο Εσωτερικών. Τόσο η ΑΑΔΕ όσο και το ΑΣΕΠ παραπέμπουν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η δε ΑΑΔΕ πρόσφατα έστειλε γραπτό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, κοινοποιούμενο και στο ΑΣΕΠ, για την κατά προτεραιότητα απορρόφηση του πίνακά μας, με σκοπό την κάλυψη των κενών θέσεών της, κατά τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021.

Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών; Από τον Ιούλιο του 2023, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει απαντήσει στα με αριθ. πρωτ. 31/26-7-2023 (Υφυπουργείο Εσωτερικών) και 1537/26-7-2023 (Υπουργείο Εσωτερικών) αιτήματά μας για δια ζώσης συνάντηση και εξεύρεση λύσης, ενώ μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο τοποθετήθηκε ανεπίσημα, υποστηρίζοντας ότι αναμένει από την ΑΑΔΕ αίτημα προς το ΑΣΕΠ για την πλήρωση των εκατοντάδων κενών θέσεων της ΑΑΔΕ από εμάς.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η πλήρωση των, υφιστάμενων και μελλοντικών, κενών θέσεων της ΑΑΔΕ από τους ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ της 1Γ/2022 κρίνεται, αφενός σύμφωνη με το Νόμο και τον σκοπό της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, και αφετέρου απολύτως συμβατή με την αρχή της αξιοκρατίας κατά τον διορισμό στις δημόσιες θέσεις.

Αυτό που εισπράττουμε από τον Ιούλιο του 2023 είναι μια απαράδεκτη αδιαφορία από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, ένα «παιχνίδι» τύπου ping pong μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και στη μέση εμείς οι 631 επιτυχόντες αλλά μη διορισθέντες ενός διαγωνισμού από τους πλέον δύσκολους και απαιτητικούς που έχουν ποτέ καταγραφεί στην ιστορία του ΑΣΕΠ.

Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμς ότι έχουμε την αντιπολίτευση στο πλευρό μας με την τοποθέτηση επίκαιρων ερωτήσεων στους ιθύνοντες!

Ερωτήματα προς το Υπουργείο Εσωτερικών που χρήζουν άμεσα απάντησης:

  • Γιατί, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κάνει αίτημα ζητώντας την άμεση απορρόφηση από τους επιτυχόντες του τελευταίου εξειδικευμένου διαγωνισμού 1γ/22, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν προχωρά στην ικανοποίηση του αιτήματός της Ανεξάρτητης Αρχής;
  • Θύματα ποιας πολιτικής σκοπιμότητας είμαστε κα. Υπουργέ;
  • Γιατί δεν είμαστε ενεργή δεξαμενή όπως συμβαίνει σε όλους τους διαγωνισμούς μέχρι σήμερα;
  • Γιατί προσπαθείτε να υποβαθμίσετε την ΑΑΔΕ;
  • Γιατί ενώ επανειλημμένως ζητάμε με όλους τους νόμιμους τρόπους συνάντηση μαζί σας, μας αγνοείτε;
  • Εμείς δεν είμαστε «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» όπως πρεσβεύετε;
  • Γιατί ετοιμάζετε νέο διαγωνισμό με τεράστιο κόστος τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο, ενώ υπάρχουν ήδη επιτυχόντες με το κατάλληλο επίπεδο εξειδίκευσης που μπορούν να καλύψουν ΑΜΕΣΑ τις θέσεις στον πιο σημαντικό τομέα του Ελληνικού Δημοσίου;
Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra