fbpx

Alapis: Ζημιές έναντι κερδών

0 23

Σε 859,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου Alapis το 2010 σημειώνοντας πτώση κατά 9,2% σε σύγκριση με το 2009. Σε 859,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου Alapis το 2010 σημειώνοντας πτώση κατά 9,2% σε σύγκριση με το 2009.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ομίλου, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν καθόλη τη διάρκεια του 2010 – που εμμένουν και στην τρέχουσα χρήση – απόρροια της εντεινόμενης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, των εφαρμοζόμενων μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα και των μέτρων μείωσης των δημοσίων δαπανών υγείας επηρέασαν σημαντικά και την εγχώρια φαρμακευτική αγορά. Μία σειρά από γεγονότα πέραν των ανωτέρω, όπως οι απεργίες σε φαρμακεία και κρατικά νοσοκομεία κατά το 4ο τρίμηνο του 2010, η μείωση των τιμών των φαρμάκων στο πλαίσιο περιστολής των δημοσίων δαπανών υγείας, καθώς και η γενικότερη καθυστέρηση αποπληρωμής των υποχρεώσεων κρατικών νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση του κύκλου εργασιών και τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους του Ομίλου για την χρήση του 2010.

Απομείωση Στοιχείων Ενεργητικού

Αντικατοπτρίζοντας τις δυσχερέστερες συνθήκες στην Ελληνική οικονομία

Κατά την λήξη της κλειόμενης χρήσης και σε εφαρμογή του προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 ελέγχου απομείωσης της αξίας της καταβληθείσας από τον Όμιλο υπεραξίας κατά την απόκτηση ελέγχου των δραστηριοτήτων θυγατρικών εταιρειών προέκυψε απομείωση υπεραξίας άϋλων και ενσώματων στοιχείων των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων συνολικού ύψους € 840,5 εκ. η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2010. Το μέγεθος της απομείωσης επηρεάστηκε σημαντικά και από την ιδιαίτερα δυσμενή μεταβολή των χρηματοοικονομικών παραμέτρων όπως για παράδειγμα του προεξοφλητικού επιτοκίου, του επασφάλιστρου κινδύνου αγοράς, και του συντελεστή συστηματικού κινδύνου, που είναι απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία. Σημειωτέο ότι η πλειοψηφία των απομειώσεων οφείλεται σε απομείωση υπεραξίας η οποία προέκυψε κυρίως κατά το 2007 μετά την τετραπλή συγχώνευση από την οποία δημιουργήθηκε η Alapis αλλά και από τις μεταγενέστερες εξαγορές εταιρειών.

Κύκλος Εργασιών

Η μείωση των τιμών των φαρμάκων και η πώληση δραστηριοτήτων άσκησε πίεση στις πωλήσεις

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου υποχώρησε κατά 9,2%, και διαμορφώθηκε στη χρήση του 2010 σε 859,6 εκατ. € έναντι 946,3 εκατ. € την προηγούμενη χρήση. Όπως προαναφέρθηκε η μείωση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των τιμών των φαρμάκων από την Πολιτεία στο 4ο τρίμηνο της χρήσης 2010. Επίσης, η ανωτέρω υποχώρηση αποδίδεται και στην απόφαση των χονδρέμπορων και των φαρμακείων να μειώσουν το ύψος των αποθεμάτων τους (destocking) λόγω της διαμόρφωσης του νέου τιμολογιακού περιβάλλοντος, με επακόλουθο την επιστροφή προϊόντων και την μετέπειτα επαναγορά τους σε νέες, χαμηλότερες τιμές..

Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στη χρήση 2010 σε 946,6 εκατ. € έναντι 1.232,5 εκατ. € στη χρήση 2009 σημειώνοντας μείωση κατά 23,2%. Πέρα από τους προαναφερθέντες λόγους, ο κυριότερος λόγος για την περεταίρω μείωση των πωλήσεων υπήρξε η πώληση των δραστηριοτήτων των λειτουργικών τομέων του ιατρικοτεχνολογικού διαγνωστικού εξοπλισμού, των κτηνιατρικών προϊόντων και των υγρών απορρυπαντικών και καλλυντικών τον Ιουνίου του 2010.

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων και Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

Υποχώρηση λόγω απομειώσεων και του νέου τιμολογιακού περιβάλλοντος

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, αποτελεσμάτων και αποσβέσεων από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημίες 671,7 εκατ. € έναντι κερδών 255,7 εκατ. € στη χρήση 2009. Η αναστροφή αυτή οφείλεται στην μείωση των περιθωρίων κέρδους και στην προαναφερόμενη απομείωση της υπεραξίας των άϋλων και ενσώματων στοιχείων του ενεργητικού. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώνονται σε κέρδη 169 εκατ. € (Περιθώριο: 19.6%) έναντι κερδών 259,6 εκατ. € (Περιθώριο: 27.4%) στη χρήση 2009. Η πτώση στο περιθώριο EBITDA οφείλεται κατά κύριο λόγο στο νέο τιμολογιακό περιβάλλον στον φαρμακευτικό κλάδο που συμπίεσε τα περιθώρια κέρδους του Ομίλου.

Τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν στη χρήση 2010 σε ζημιές 670,2 εκατ. € έναντι κερδών 308,1 εκατ. € στη χρήση 2009. Τα συνολικά ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση 2010 σε κέρδη 178,2 εκατ. € έναντι 342,5 εκατ. € στη χρήση 2009. Η σημαντική αυτή μεταβολή οφείλεται τόσο στην πώληση των δραστηριοτήτων των λειτουργικών τομέων του ιατρικοτεχνολογικού διαγνωστικού εξοπλισμού, των κτηνιατρικών προϊόντων και των υγρών απορρυπαντικών και καλλυντικών τον Ιούνιο του 2010, όσο και στην σημαντική μείωση των τιμών των φαρμάκων το 2010..

Καθαρά Αποτελέσματα

Επιπλέον επιβάρυνση λόγω αυξημένων αποσβέσεων και έκτακτης εισφοράς πέραν των απομειώσεων

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα ανήλθαν στη χρήση 2010 σε ζημίες 906,4 εκατ. € έναντι κερδών 50,6 εκατ. € στη χρήση 2009. Αντίστοιχα εξαιρουμένης της ως άνω απομείωσης, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενη δραστηριότητα ανέρχονται στη χρήση 2010 σε ζημίες 65,9 εκατ. € έναντι κερδών 53,8 εκατ. € στη χρήση 2009. Η μείωση αυτή πέραν των ανωτέρω αποδίδεται και στην αύξηση των πραγματοποιηθέντων αποσβέσεων του Ομίλου, οι οποίες ανήλθαν σε 177 εκατ. € περίπου έναντι 131 εκατ. € στη χρήση 2009. Επιπλέον, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν και από την πρόβλεψη για την έκτακτη εισφορά του αρθ. 5 του Ν. 3845/2010 που επιβλήθηκε από το Κράτος και ανήλθε σε 8,5 εκατ. € για τον Όμιλο.

Η διοίκηση της Εταιρείας λόγω των ζημιών στη χρήση 2010, θα προτείνει στη γενική συνέλευση την μη διανομή μερίσματος, με βάση το άρ. 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Τομέας Φαρμάκων

Μείωση πωλήσεων λόγω νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος

Ο κύκλος εργασιών του φαρμακευτικού τομέα στη χρήση 2010 παρουσίασε μείωση κατά 8,2% και διαμορφώθηκε σε 813,9 εκατ. € έναντι 886,2 εκατ. € στη χρήση 2009. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στη χρήση 2010 σε ζημιές 519,2 εκατ. € έναντι κερδών 250,1 εκατ. € πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στον εν λόγω τομέα διαμορφώνονται στη χρήση 2010 σε κέρδη 164,1 εκατ. € έναντι κερδών 254 εκατ. € στη χρήση 2009.

Η απομείωση στον εν λόγω τομέα ανήλθε στα 683,1 εκατ. €, αποτελούμενη από την πλήρη απομείωση της υπεραξίας του εν λόγω κλάδου (305,6 εκατ. €) και την απομείωση της αξίας ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων (377,5 εκατ €). Η απομείωση αυτή οφείλεται στην χρήση δυσχερέστερων χρηματοοικονομικών παραμέτρων, όπως για παράδειγμα του προεξοφλητικού επιτοκίου (από 9,8% το 2009 σε 12,2% το 2010), του επασφάλιστρου κινδύνου αγοράς (από 6,1% το 2009 σε 8,6% το 2010), και του συντελεστή συστηματικού κινδύνου (από 0,713 το 2009 σε 1,280 το 2010) κατά τη διενέργεια του προβλεπόμενου από το ΔΛΠ 36 ελέγχου απομείωσης αξίας στοιχείων ενεργητικού.

Τομέας Λοιπών Δραστηριοτήτων

(Απορρυπαντικά σε σκόνη)

Ο κύκλος εργασιών του τομέα των απορρυπαντικών σε σκόνη ανήλθε στη χρήση 2010 σε 45,6 εκατ. € έναντι 60,1 εκατ. € στη χρήση 2009 σημειώνοντας πτώση κατά 24,1%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του εν λόγω τομέα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 152,6 εκατ. € έναντι κερδών 5,6 εκατ. € στη χρήση 2009, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώνονται στη χρήση 2010 σε κέρδη 4,9 εκατ. € έναντι κερδών 5,6 εκατ. € στη χρήση 2009.

Η απομείωση στον εν λόγω τομέα προήλθε από την πλήρη απομείωση της υπεραξίας του εν λόγω κλάδου και ανήλθε στα 157,4 εκατ. €. Η απομείωση αυτή οφείλεται στην χρήση δυσχερέστερων χρηματοοικονομικών παραμέτρων κατά τη διενέργεια του προβλεπόμενου από το ΔΛΠ 36 ελέγχου απομείωσης αξίας στοιχείων ενεργητικού , όπως για παράδειγμα του προεξοφλητικού επιτοκίου (από 8,7% το 2009 σε 10,5% το 2010), του επασφάλιστρου κινδύνου αγοράς (από 6,1% το 2009 σε 8,6% το 2010), και του συντελεστή συστηματικού κινδύνου (από 1,263 το 2009 σε 1,280 το 2010).

Διακοπείσες Δραστηριότητες

Πώληση των δραστηριοτήτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διαγνωστικών μηχανημάτων, κτηνιατρικών προϊόντων, υγρών απορρυπαντικών και καλλυντικών.

Τον Ιούνιο του 2010 η διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προβεί στην πώληση των μη σχετιζόμενων με τον φαρμακευτικό τομέα δραστηριοτήτων της και συγκεκριμένα, τον κλάδο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διαγνωστικών μηχανημάτων, κτηνιατρικών προϊόντων, υγρών απορρυπαντικών και καλλυντικών. Ο κύκλος εργασιών από τις διακοπτόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στη χρήση 2010 σε 87,0 εκατ. € έναντι 286,2 εκατ. € στη χρήση 2009. Σημειωτέο ότι οι διακοπείσες δραστηριότητες αφορούν στην περίοδο από 1/1/2010 έως 10/6/2010, ενώ τα στοιχεία του 2009 αφορούν σε όλη την χρήση, καθιστώντας τα στοιχεία μη συγκρίσιμα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του διακοπτόμενου κλάδου διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. € έναντι 52,4 εκ. € στη χρήση 2009, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 9,2 εκατ. € έναντι 82,8 εκατ. € στη χρήση 2009.

3. Κυριότερες Προσφατες εξελίξεις

Ευκαιρίες στην αγορά του φαρμάκου

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και των μέτρων λιτότητας η Πολιτεία έχει θέσει ως στόχο, προωθεί και ήδη εφαρμόζει σειρά μεταρρυθμίσεων που αφορούν:

* στην ενίσχυση της διείσδυσης των γενόσημων φαρμάκων ώστε αυτή να εναρμονιστεί με αυτήν άλλων μεγάλων Ευρωπαϊκών χωρών,
* στη μείωση του κόστους αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων προμηθευόμενων υλικών των δημόσιων νοσοκομείων με την διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών και παράλληλη έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και
* στην εισαγωγή νέων μέτρων με στόχο τη μείωση των τιμών των φαρμάκων.

Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης και ενδυνάμωση της διοικητικής ομάδας

Ο κος Mario Al-Jebouri είναι από το Δεκέμβριο του 2010 ο νέος βασικός μέτοχος της Εταιρείας, κατέχοντας έμμεσα 15,206% εκ του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Από τον Φεβρουάριο του 2011 είναι επίσης και ο νέος Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος) του Διοικητικού της Συμβουλίου. Παράλληλα η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των λειτουργιών της, προέβη στην ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας, με την προσθήκη έμπειρων και εξειδικευμένων ανώτατων στελεχών στον οικονομικό και επιχειρησιακό τομέα.

Πρόγραμμα Άντλησης Κεφαλαίων για την κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου

Η Εταιρεία, με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της ευελιξίας και την προσαρμογή της θέσης της στο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας, έχει προσκαλέσει την 04.04.2011 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») τους μετόχους της, οι οποίοι μεταξύ άλλων θεμάτων καλούνται να εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την άντληση 98 εκατ. € περίπου και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι 300 εκατ. € με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα εγκριθούν από την ΕΓΣ. Η διοίκηση της Εταιρείας, πιστεύει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου και η δυνατότητα έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, θα επιτρέψει στην Εταιρεία να υλοποιήσει την μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή στρατηγική της.

Επικέντρωση στην κύρια δραστηριότητα του φαρμάκου και διακοπή της δραστηριότητας παραγωγής απορρυπαντικών σε σκόνη

Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου για επικέντρωση στη βασική δραστηριότητα του φαρμάκου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alapis ανακοινώνει ότι αποφάσισε την 31 Μαρτίου 2011 να προχωρήσει στη διακοπή της δραστηριότητας της παραγωγής απορρυπαντικών σε σκόνη, είτε μέσω της πώλησης του συνόλου του τομέα, είτε μέσω της πώλησης του τομέα (συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων και του ανθρώπινου δυναμικού) με παράλληλη διατήρηση των παγίων στοιχείων ως επενδυτικά ακίνητα με σκοπό την μετέπειτα εκμίσθωσή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διακοπής της εν λόγω δραστηριότητας, η Εταιρεία θα είναι σε θέση να επικεντρώσει τους διοικητικούς και οικονομικούς της πόρους στην αξιοποίηση ευκαιριών στον τομέα των φαρμάκων.

Ο κύκλος εργασιών του εν λόγω τομέα αντιπροσώπευε στη χρήση του 2010 το 4,8% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και 2,7% των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA). Ο τομέας απορρυπαντικών σε σκόνη απασχολεί αυτή τη στιγμή 100 άτομα.

4. Προοπτικές για το 2011

Υπό το πρίσμα των ιδιαίτερα ευμετάβλητων συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στην φαρμακευτική αγορά, η διοίκηση της Alapis παρακολουθεί στενά τις διαδραματιζόμενες εξελίξεις με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών και την εκμετάλλευση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων.

Αστάθμητοι παράγοντες στη διαμόρφωση του παρόντος κλίματος αβεβαιότητας παραμένουν η γενικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας, η επίτευξη των στόχων δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν προταθεί από την Τρόικα με σκοπό, την επιστροφή στην ανάπτυξη και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Ειδικότερα, ο κλάδος των φαρμάκων αναμένεται να πιεσθεί περαιτέρω οικονομικά, λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Η εν λόγω αγορά είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και επηρεάζεται άμεσα από τις θεσμικές εξελίξεις. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται συμπεριλαμβάνεται η νέα τιμολογιακή πολιτική φαρμάκων με χαμηλότερες τιμές, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η καθιέρωση συστήματος προμήθειας φαρμάκων από τα κρατικά νοσοκομεία μέσω διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών (tenders) και η ενίσχυση της διείσδυσης των γενόσημων φαρμάκων.

Η τελευταία τάση ειδικότερα, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Alapis, η οποία με διορατικότητα επένδυσε τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα των γενόσημων. Με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο 199 σκευασμάτων καλύπτοντας όλες τις βασικές θεραπευτικές κατηγορίες, η Εταιρεία μπορεί να δρέψει τους καρπούς της προσπάθειας αυτής και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που αναμένονται από την διεύρυνση του μεριδίου αγοράς των γενόσημων φαρμάκων βάσει των στόχων που έχουν τεθεί, ώστε να πλησιάσει η διείσδυσής τους στην αγορά τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Η Alapis διαθέτοντας το μεγαλύτερο και πλέον ολοκληρωμένο δίκτυο πωλήσεων και την μεγαλύτερη ομάδα πωλητών στην αγορά, έχει σκοπό να αδράξει τυχόν ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν σε αυτό το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Συγκεκριμένα θα διερευνήσει περαιτέρω συνεργασίες με πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες στην εγχώρια αγορά..

Συνοψίζοντας, στρατηγικοί στόχοι της Alapis συμπεριλαμβάνουν:

* Την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και την περαιτέρω στήριξης των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης,
* Την αξιοποίηση των ευκαιριών που απορρέουν από τις νέες συνθήκες στην αγορά φαρμάκων και την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς,
* Την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης (integration) των εξαγορασθεισών εταιρειών ώστε να επιτευχθεί αξιοποίηση των συνεργειών και περεταίρω βελτιστοποίηση της κοστολογικής βάσης του Ομίλου, και
* Την επέκταση σε νέες αγορές με την επίτευξη νέων εμπορικών συμφωνιών στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο- Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More