fbpx

Alpha Bank: Μέρισμα 20% και επαναγορά μετοχών

0

Την επιστροφή στην κανονικότητα των μερισμάτων από το 2024 προανήγγειλε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, από το βήμα της σημερινής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σε συνδυασμό με πρόσθετα μέτρα επιβράβευσης των μετόχων της τράπεζας.

“Έχουμε ήδη εκφράσει τη φιλοδοξία μας για επανέναρξη των πληρωμών μερισμάτων, ξεκινώντας από τα κέρδη του 2023, φιλοδοξία που αντικατοπτρίζεται ήδη στα αποτελέσματά μας με την πρόβλεψη για πληρωμή μερίσματος ύψους 30 μονάδων βάσεως ή περίπου 20% επί των κερδών, εν αναμονή του σχετικού διαλόγου με τις εποπτικές αρχές”, δήλωσε ο κ. Ψάλτης.

Επιπλέον, ζήτησε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω το ποσό κεφαλαίου που θα επιστραφεί στους μετόχους της τράπεζας, καθώς και να ενεργοποιηθεί πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 1,5% επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι έως και τρία ευρώ ανά μετοχή. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες τελούν υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών, επισήμανε ο κ. Ψάλτης.

Σε ό,τι αφορά στην αποεπένδυση του Δημοσίου από την Alpha Bank, ο κ. Ψάλτης αποκάλυψε το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί προς τη διοίκηση της τράπεζας στο πλαίσιο 50 συναντήσεων με επενδυτές, γεγονός που προοιωνίζει την επιτυχή διαδικασία που δρομολογεί σχετικά το ΤΧΣ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, ο κ. Ψάλτης εξήγγειλε μέση ετήσια αύξηση κερδών άνω του 20% έως το 2025, με την κερδοφορία να οδηγείται σε επίπεδα άνω του 12% και τα συνολικά καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 2 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας.

“Σε συνδυασμό με την απορρόφηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, αναμένουμε συνεπώς αύξηση των εποπτικών μας κεφαλαίων κατά 2,3 δισ. ευρώ. Μέρος αυτών, περίπου 900 εκατ. ευρώ, θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της οργανικής μας ανάπτυξης στη διάρκεια της περιόδου. Εντούτοις, το μεγαλύτερο μέρος – περίπου 1,4 δισ. ευρώ – θα μας επιτρέψει να υπερβούμε σημαντικά τα ελάχιστα όρια κεφαλαίου που η διοίκηση θεωρεί ως απαραίτητα για τη λειτουργία της τράπεζας”.

Σε ό,τι αφορά στα επιτεύγματα της τράπεζας τα προηγούμενα χρόνια, ο κ. Ψάλτης επισήμανε τα εξής ορόσημα:

• Μείωση των NPEs κατά σχεδόν 23 δισ. ευρώ και μείωση του σχετικού δείκτη σε μονοψήφιο ποσοστό στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, έξι μήνες νωρίτερα από τον σχεδιασμό.

• Αναδιοργάνωση του εμπορικού μοντέλου της τράπεζας με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε το 2021. “Ήταν η πρώτη πραγματικά αναπτυξιακή αύξηση κεφαλαίου ελληνικής τράπεζας, τα τελευταία χρόνια, και αξιοποιήθηκε, όχι για την κάλυψη ζημιών, αλλά για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή μας”, δήλωσε ο κ. Ψάλτης και συμπλήρωσε: “Αξιοποιώντας την υψηλή εξειδίκευσή μας στο Wholesale banking επιτύχαμε, το 2022, την υψηλότερη πιστωτική επέκταση στο σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος”.

• Στρατηγικές συνεργασίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως η συνεργασία με τη Nexi στον τομέα των πληρωμών, με τη Generali στο bancassurance, ενώ συνάψαμε και τη μεγαλύτερη συναλλαγή στον χώρο του real estate στην Ελλάδα.

• Στη λιανική τραπεζική, υιοθετήθηκε ένα πιο λιτό και ψηφιακά προσανατολισμένο μοντέλο λειτουργίας. Βελτιστοποιήθηκε το δίκτυό και ενισχύθηκαν τα εναλλακτικά μας δίκτυα, μέσα από επενδύσεις μέσου ύψους 80 εκατ. ευρώ ετησίως στον τομέα της πληροφορικής και της ψηφιακής τεχνολογίας. “Η στρατηγική μετασχηματισμού μας δεν περιορίστηκε στις δομές και τις διαδικασίες μας, αλλά επεκτάθηκε στη φιλοσοφία και την εταιρική κουλτούρα μας”, συμπλήρωσε ο ίδιος. “Δημιουργούμε μία νέα Τράπεζα, περισσότερο αποδοτική, στο πλευρό των πολιτών και της επιχειρηματικότητας, φορέα προόδου και βιώσιμης ανάπτυξης για την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο”.

Όπως τόνισε ο κ. Ψάλτης:

“Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, την τελευταία τετραετία:

• Θέσαμε τα θεμέλια για ισχυρή κερδοφορία, επιτυγχάνοντας απόδοση στα απασχολούμενα εποπτικά κεφάλαια άνω του 15% στις εργασίες μας στην Ελλάδα.

• Στο τέλος του 2022, το μερίδιο αγοράς μας στις χορηγήσεις Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων ήταν 26% περίπου, ενώ το μερίδιο αγοράς μας στα περιουσιακά στοιχεία, που οι πελάτες έχουν τοποθετήσει σε Αμοιβαία Κεφάλαια, ανερχόταν στο 30%.

• Συνεχίσαμε, κάνοντας ακόμη πιο αποδοτικό το δίκτυο λιανικής Τραπεζικής, καθιστώντας το ως το πλέον παραγωγικό δίκτυο στην Ελλάδα, ενώ διατηρήσαμε το μερίδιο αγοράς μας σε βασικούς τομείς και προϊόντα, επεκτείνοντας τις ψηφιακές μας δεξιότητες.

• Τέλος, στη διεθνή σκηνή, ανεβάσαμε ταχύτητα στη Ρουμανία επιτυγχάνοντας ισχυρή ανάπτυξη που ευθυγραμμίζεται ή ξεπερνά τις επικρατούσες τάσεις της αγοράς.

Οι δηλώσεις του κ. Ψάλτη αναφορικά με τη μελλοντική στρατηγική:

“Προ λίγων εβδομάδων, παρουσιάσαμε το νέο στρατηγικό μας σχέδιο για την περίοδο μέχρι το 2025. Το σχέδιο μας εδράζεται σε έξι βασικούς άξονες που επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική του Ομίλου μας στην αγορά. Συγκεκριμένα, δρομολογούνται:

• Η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και η επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη Λιανική Τραπεζική.

• Η αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών με στόχο την περαιτέρω αύξηση των εργασιών μας στον τομέα του Wealth Management.

• Η κεφαλαιοποίηση της ηγετικής μας θέσης στο Wholesale Banking, με στόχο τη στήριξη των αναπτυξιακών προοπτικών της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της κερδοφορίας του Ομίλου μας.

• Η βελτίωση της απόδοσης κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου.

• Η πλήρης υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας, και

• Η διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού μας. Η τελευταία επιτυγχάνεται διερευνώντας τις επιπτώσεις δυσμενών μακροοικονομικών σεναρίων, κάτω από τα οποία η τράπεζα αποδεικνύει την ανθεκτικότητα της. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό αυτή την περίοδο που διανύουμε διεθνώς μία ανοδική φάση των επιτοκίων, και παραμένουν αξιοσημείωτοι κίνδυνοι αστάθειας στις διεθνείς αγορές και δυνητικής υποχώρησης τόσο της ζήτησης για πιστώσεις όσο και των τιμών των ακινήτων.

Τον Ιούνιο ανακοινώσαμε το νέο μας στρατηγικό σχέδιο, το οποίο έλαβε θερμή υποδοχή από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Έχοντας μιλήσει με πλήθος επενδυτών στις πάνω από 50 συναντήσεις που κάναμε στο ενδιάμεσο διάστημα ανά τον κόσμο, σας διαβεβαιώ ότι το ενδιαφέρον που εξέφρασαν ήταν σαφές. Σε αυτό το πλαίσιο και, δεδομένης της δέσμευσης της Κυβέρνησης για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις Ελληνικές τράπεζες, είμαστε σε εξαιρετική θέση για να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή για την Alpha Bank, με ισχυρή ανταπόκριση από την αγορά.

Η νέα μας στρατηγική για κάθε κλάδο της δραστηριότητάς μας, διασφαλίζει τους σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους που παρουσιάσαμε:

• Στο πρώτο μισό του 2023 έχουμε ήδη ολοκληρώσει σημαντικές ενέργειες προς την επίτευξη του πλάνου μας, ισχυροποιώντας του δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας. Επιλέγοντας τις κατάλληλες χρονικές στιγμές για τις εκδόσεις μας, έχουμε ήδη ολοκληρώσει τις εκδόσεις ομολόγων πρόσθετων μέσων κατηγορίας 1 (τα λεγόμενα AT1 κεφάλαια), καθώς και υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ενώ πιο πρόσφατα προβήκαμε σε συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού. Με τις κινήσεις αυτές έχουμε διασφαλίσει ότι θα υπερβούμε τους στόχους που έχουμε θέσει για την κεφαλαιακή επάρκεια, ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2023, έχοντας δημιουργήσει συνολικά εποπτικά κεφάλαια σχεδόν ευρώ 1 δις. σε μόλις έξι μήνες!

• Παράλληλα, μέσω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, στις αρχές του τρέχοντος έτους, πετύχαμε τη μείωση του κόστους και προετοιμάσαμε το έδαφος για τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου λειτουργίας της λιανικής τραπεζικής.

Επιπλέον, ο κ. Ψάλτης τόνισε:

“Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, το 2022 έκλεισε με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) 7,6%, ενώ με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Μάρτιο θέσαμε στόχο για κερδοφορία στο 9%, τον οποίο αναθεωρήσαμε στο 10% με την ανακοίνωση του νέου μας στρατηγικού πλάνου στις αρχές Ιουνίου. Από αυτό το βήμα σήμερα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η πρόοδος που έχουμε σημειώσει, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, μας επιτρέπουν να αναπροσαρμόσουμε περαιτέρω το στόχο μας και να αναμένουμε κερδοφορία περί το 11% ήδη από φέτος”.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra