Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Από το 2022 οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες και τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

0 1

Σε νέα αναβολή της εφαρμογής των σχεδίων της για «ευθυγράμμιση» των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις εμπορικές τιμές της κτηματαγοράς και για νέες παρεμβάσεις στον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. οδηγείται η κυβέρνηση.

Ως εκ τούτου, τόσο ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2021 όσο και οι φόροι στις αγοραπωλησίες, τις δωρεές, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές ακινήτων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον έως και τις 31-12-2021 θα υπολογιστούν με τις ισχύουσες σήμερα αντικειμενικές αξίες, οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται την 1η-1-2019.

Η παράταση της πανδημίας του κορωνοϊού και των επιπτώσεών της στην ομαλή λειτουργία της κτηματαγοράς αλλά και των ίδιων των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών που είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, αναγκάζουν και φέτος την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να μην ενεργοποιήσει τις ριζικές αλλαγές που έχει αποφασίσει να επιφέρει στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών και στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, στις σημερινές συζητήσεις που θα έχει με τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών στο πλαίσιο της 10ης αξιολόγησης θα οριστικοποιήσει το σχέδιο για τις αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων, το οποίο προβλέπει ότι οι αναπροσαρμογές των αντικειμενικών αξιών στα επίπεδα των πραγματικών τιμών της κτηματαγοράς και οι παρεμβάσεις στις παραμέτρους υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα νομοθετηθούν φέτος αλλά θα ισχύσουν από το 2022.

Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες σήμερα αντικειμενικές αξίες ακινήτων, οι οποίες τέθηκαν για πρώτη φορά σε ισχύ την 1η-1-2019.

Ως εκ τούτου ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2021 θα υπολογιστεί με τις αντικειμενικές τιμές που ισχύουν σήμερα και οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ για πρώτη φορά το 2019 και εφαρμόστηκαν και στον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2019 και του 2020. Επίσης, τουλάχιστον μέχρι και τις 31-12-2021 ο υπολογισμός των φόρων που επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις ακινήτων (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομίες) και των τελών που επιβαρύνουν τη χρήση των ακινήτων (δημοτικά τέλη, ΤΑΠ κλπ) θα εξακολουθήσει να διενεργείται με βάση τις ισχύουσες σήμερα αντικειμενικές αξίες.

Ουσιαστικά, και φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πληρώσουν ίδιο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. με αυτό που κατέβαλαν για το 2020. Μόνες εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό θα ισχύσουν:

α) για όσους είχαν κατά τη διάρκεια του 2020 μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους (απέκτησαν νέο ακίνητο ή πώλησαν ακίνητο κ.λπ.)

β) για όσους υπέστησαν μεγάλες εισοδηματικές απώλειες κατά τη διάρκεια του 2020 εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού με αποτέλεσμα τα φορολογητέα εισοδήματά τους να υποχωρήσουν κάτω από τα όρια ετησίου εισοδήματος μέχρι τα οποία προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγής από το 50% ή από το σύνολο του αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Επιπλέον όσοι φορολογούμενοι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε μεταβιβάσεις ακινήτων έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους για να υπογράψουν συμβόλαια και να γλιτώσουν από τις φορο-επιβαρύνσεις που θα προκαλέσει η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More