fbpx

Attica Group: Αύξηση κερδών 61,2 εκατ., μέρισμα €0,07/μετοχή

1

Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Εταιρία») ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσης για το έτος 2023. Πρόκειται για την πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων σε συνέχεια της ενοποίησης με την ΑΝΕΚ, ο κύκλος εργασιών της οποίας περιλαμβάνεται από την 04.12.2023 στον κύκλο εργασιών του Ομίλου.

Συγκριτικά με το 2022, παρουσιάζεται αύξηση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη.

Συγκεκριμένα, αύξηση παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών και στους δύο γεωγραφικούς τομείς που δραστηριοποιείται o Όμιλος Attica, ήτοι στην ελληνική ακτοπλοΐα και στους διεθνείς πλόες.

Συνολικά, το 2023 σε σχέση με τo 2022, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 11% φτάνοντας τα € 588,3 εκατ. από € 530,2 εκατ. Αύξηση της τάξης του 8,7% παρουσίασαν τα δρομολόγια των πλοίων με αντίστοιχη αύξηση στο μεταφορικό έργο επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων και φορτηγών οχημάτων. Κατά το 2023 ενισχύθηκε περαιτέρω ο στόλος του Ομίλου με 10 νέα πλοία φτάνοντας τα 43 έναντι 33 το 2022.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 126,4 εκατ. έναντι κερδών € 57,8 εκατ. το 2022. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2023 ανήλθαν σε € 61,2 εκατ. έναντι κερδών € 17,1 εκατ. στη χρήση 2022. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της χρήσης 2023 περιλαμβάνει το κέρδος από τη συγχώνευση με την ΑΝΕΚ Α.Ε. (αρνητική υπεραξία) ύψους € 22,8 εκατ., το οποίο προέκυψε λόγω της διαφοράς μεταξύ της εύλογης αξίας των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν και του τιμήματος.

Το περιθώριο καθαρού κέρδους από την επαναλαμβανόμενη λειτουργία του Ομίλου (χωρίς το αποτέλεσμα της συγχώνευσης της ΑΝΕΚ Α.Ε.) ανέρχεται σε 6,5%.

Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και ικανοποιητική ρευστότητα. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, ανήλθαν σε € 495,7 εκατ. από € 357,8 εκατ. στις 31.12.2022 και αντιστοιχούν σε €2,04 ανά μετοχή της Εταιρίας (€ 1,66 στις 31.12.2022). Στις 31.12.2023 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου σε σχέση με το EBITDA των τελευταίων δώδεκα μηνών ανέρχεται σε 3,8x. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2023 ανέρχονται σε € 103,4 εκατ. (€ 87,9 εκατ. στις 31.12.2022), έχοντας προβεί σε συνολικές επενδυτικές ταμειακές εκροές € 63 εκατ. για το 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσεως 2023 της μητρικής εταιρίας €0,07 ανά μετοχή.

Αγορές και μεταφορικό έργο

Μέσω της συγχώνευσης με την ΑΝΕΚ ο Όμιλος ενίσχυσε το στόλο του με 8 νέα πλοία. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του επενδυτικού του προγράμματος προχώρησε στην απόκτηση 2 νέων πλοίων. Πλέον ο στόλος του Ομίλου αριθμεί 43 πλοία, έναντι 33 το 2022, τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries», «Hellenic Seaways» και «ANEK Lines». Από τα πλοία αυτά, τα 28 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 13 είναι ταχύπλοα και 2 πλοία είναι φορτηγά – οχηματαγωγά.

Κατά το 2023, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2022. Συγκεκριμένα τα πλοία της μετέφεραν 6,5 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. ΙΧ οχήματα και 420 χιλ. φορτηγά οχήματα σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,6%, 3,1% και 1,9% αντίστοιχα σε σχέση με το 2022. Αντίστοιχα αυξήθηκε και ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τη χρήση 2022 κατά 8,7%.

Σχολιάζοντας ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πάνος Δικαίος ανέφερε: «To 2023 πετύχαμε τη βελτίωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής μας θέσης. Με την απορρόφηση της ΑΝΕΚ, ολοκληρώσαμε, μια περίοδο επέκτασης μέσω εξαγορών. Συνεχίζοντας δυναμικά, το 2024 εστιάζουμε στην περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών μας επιδόσεων μέσω της ενσωμάτωσης της ΑΝΕΚ και της επίτευξης συνεργιών. Παράλληλα, αξιολογούμε ευκαιρίες και εξετάζουμε την επανατοποθέτηση των επενδυτικών κεφαλαίων του Ομίλου στον ευρύτερο τομέα της επιβατηγού ναυτιλίας και του τουρισμού.

Επιπλέον, συνεχίζουμε την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου για την ανανέωση του στόλου, την σταθερή πορεία μας προς την πράσινη μετάβαση καθώς και την περαιτέρω ψηφιοποίηση όλου του εύρους των δραστηριοτήτων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Κινητήριο δύναμη στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας, αποτελούν οι περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση τους με στόχο την αναβάθμιση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων συμβάλλοντας έτσι στη διαρκή βελτίωση, εξέλιξη και ανάπτυξη τους στον Όμιλο μας.»

1 Σχόλιο
  1. […] πρωτότυπο άρθρο https://1voice.gr/attica-group-ayxisi-kerdon-61-2-ekat-merisma-e0-07-metochi/ ανήκει στο 1 Voice . Στείλτε το σε φίλους σας: EΕ: […]

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra