fbpx

Axia: Αισιόδοξες οι προβλέψεις της για τις τράπεζες

0

Εξετάζοντας τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων στην ελληνική οικονομία, η Axia κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα υπάρχοντα αποθέματα ασφαλείας της χώρας και η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να προστατεύσουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Αναφορικά με τις ελληνικές τράπεζες, η Axia παρουσιάζει τα άμεσα και έμμεσα “ανοίγματα” του ελληνικού (και κυπριακού) τραπεζικού συστήματος στη Ρωσία και την Ουκρανία καθώς και τα δυνατά και αδύναμα σημεία για τις επενδυτικές υποθέσεις στο μέλλον.

Όσον αφορά τα δάνεια και τις καταθέσεις, τα άμεσα ανοίγματα είναι κάπως περιορισμένα (αν και υψηλότερα στην Κύπρο) και διαχειρίσιμα. Από την άλλη πλευρά, ο έμμεσος αντίκτυπος είναι πιθανό να είναι πιο ουσιαστικός δεδομένων των πιθανών αντίθετων ανέμων στο ΑΕΠ (π.χ. υψηλότερες τιμές ενέργειας, απώλεια τουριστών, διακοπή των αλυσίδων εφοδιασμού κ.λπ.) και των πιθανών αρνητικών επιπτώσεις για τους πελάτες των τραπεζών (και πάλι, υψηλότερα για τις κυπριακές τράπεζες). Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η κατάσταση καθώς τα γεγονότα συνεχίζουν να εκτυλίσσονται σε καθημερινή βάση.

Για τις ελληνικές τράπεζες, η Axia εκτιμά ότι οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη αναταραχή θα έχει περιορισμένες συνέπειες στη “διάθεση” των επιχειρήσεων για νέο δανεισμό, τα οποία και αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειονότητα των νέων εκταμιεύσεων της Ελλάδας από την Ε.Ε. Επιπλέον, πιστεύει ότι το κύμα επενδύσεων που οδηγείται από την ελληνική κυβέρνηση και τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, λειτουργεί ως μαξιλάρι για τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα των τραπεζών, ενώ θέτει ένα κατώτατο όριο όσον αφορά την αύξηση των δανείων.

Έτσι, προς το παρόν, η Axia δεν αναπροσαρμόζει τις εκτιμήσεις και επαναλαμβάνει τη θετική της στάση για τις ελληνικές τράπεζες. Διατηρεί συνεπώς τη σύσταση buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με τιμή στόχο τα 1,80 ευρώ για την Alpha Bank, το 1,50 ευρώ για την Eurobank, τα 6,00 ευρώ για την Εθνική και τα 2,15 ευρώ για την Πειραιώς. Ωστόσο, επισημαίνει ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος που απορρέει από την πτώση του ΑΕΠ που θα μπορούσε να αναγκάσει τις τράπεζες να αναπροσαρμόσουν τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα των επιχειρηματικών σχεδίων.

Πιο αναλυτικά, η Axia εκτιμά ότι η αυξημένη αβεβαιότητα και η αστάθεια της αγοράς έχουν ως αποτέλεσμα μια προσέγγιση “risk off” και μια τάση επανεξέτασης των θεμελιωδών μεγεθών των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών των τραπεζών. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο επενδυτικό σχέδιο σε συνδυασμό με το RRF που θα λειτουργήσει ως σταθερή βάση για σταθερή υποκείμενη οικονομική ανάπτυξη.

Μόνο τα κεφάλαια του RRF αντιπροσωπεύουν καθαρές εκταμιεύσεις δανείων 33 δισ. ευρώ έως το 2026 (ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε περίπου 50% αυτού του ποσού). Αυτό συγκρίνεται με καθαρό χαρτοφυλάκιο δανείων του ελληνικού συστήματος 135 δισ. ευρώ (το 2021).

Βραχυπρόθεσμα, η μερίδα του λέοντος (περίπου 75%) των δανείων θα διοχετευθεί σε επιχειρήσεις, με πιο σταθερά επενδυτικά σχέδια. Για τα μη εταιρικά δάνεια, επισημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων έχει βελτιωθεί, αν και οι συνέπειες του πληθωρισμού θα γίνουν αισθητές τους επόμενους μήνες.

Η Axia πιστεύει ότι αυτή η τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει μια αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μια επιπλέον αύξηση 6% θα ξεκινήσει μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Αυτή η αύξηση >8% στους μισθούς υπεραντισταθμίζει το τρέχον ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού 6% και θα πρέπει να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός παράγοντας για την αύξηση των εκταμιεύσεων των καταναλωτικών δανείων, των πιστωτικών καρτών και των στεγαστικών δανείων.

Κατά μέσο όρο, όπως επισημαίνει, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες στοχεύουν σε ακαθάριστες εκταμιεύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα χρόνια, με εκτιμώμενη αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της τάξης του 1,5 -2,0 δισ. ευρώ. Δεδομένης της πιο πρόσφατης ροής ειδήσεων που αφορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι προοπτικές των επιτοκίων έχουν μπει σε δεύτερη “μοίρα”, στο πίσω μέρος, αλλά αναμένονται επιπλέον λεπτομέρειες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Fed εντός του μήνα.

Επιπλέον, η Axia αναφέρει πως οι άμεσες εκθέσεις των ελληνικών τραπεζών είναι σε μεγάλο βαθμό αμελητέες. Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές εκθέσεις των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών και τα στοιχεία του β’ τριμήνου του 2021 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τα άμεσα δάνεια σε Ρωσικές/Ουκρανικές οντότητες και ιδιώτες είναι σχεδόν μηδενικά. Οι ουκρανικές δραστηριότητες της Πειραιώς αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,2% του ενεργητικού της, συμπεριλαμβανομένων δανείων 80 εκατ. ευρώ (0,1% των δανείων του ομίλου), καταθέσεων 130 εκατ. ευρώ (0,25% των καταθέσεων του ομίλου) και ακίνητης περιουσίας περίπου 10 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια εκτιμώνται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ, 0,3% των ιδίων κεφαλαίων ύψους 5,9 δισ. ευρώ του ομίλου στο γ’ τρίμηνο του 2021. Ωστόσο, τα έμμεσα ανοίγματα (δηλαδή όχι άμεσα στα βιβλία των τραπεζών) παραμένουν μεγάλο άγνωστο.

Στις έμμεσες επιπτώσεις, η Axia επισημαίνει την πτώση στον τουρισμό η οποία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στην Κύπρο από ό,τι στην Ελλάδα. Το βάρος του ρωσικού και ουκρανικού τουρισμού στην Ελλάδα είναι σημαντικά μικρότερο. Το 2019, οι Ρώσοι τουρίστες στην Ελλάδα ανήλθαν σε περίπου 600 χιλιάδες (ή λιγότερο από το 2% των 34 εκατομμυρίων), αποφέροντας έσοδα 433 εκατ. ευρώ σε σύνολο 18,2 δισ. ευρώ, ενώ οι Ουκρανοί τουρίστες ανήλθαν σε 150 χιλ. ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra