fbpx

Axia: Μειώνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

0

Η Axia επανακαθορίζει τις εκτιμήσεις της για τις ελληνικές τράπεζες μετά τα αποτελέσματα του 2021. Μολονότι διατηρεί τη σύσταση buy και για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, εντούτοις ρίχνει τις τιμές-στόχους.

Οι τιμές-στόχοι έτσι, είναι 1,55 ευρώ για την Alpha Bank (από 1,80 ευρώ), 1,45 ευρώ για τη Eurobank (από 1,50 ευρώ), 5,50 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα (από 6,00 ευρώ) και 2,10 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (από 2,15 ευρώ).

Η άποψη για τις τράπεζες παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. Η ΕΤΕ έκλεισε δυναμικά το το 2021 και τα πλεονάζοντα κεφάλαιά της προσφέρουν μεγάλη ευελιξία, καθώς η τράπεζα στοχεύει να διανείμει το 20% των κερδών της για το 2022.

Η Eurobank επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς και σημείωσε σταθερή απόδοση κατά το έτος, συνδυάζοντας αποδοτικότητα RoTE 8% με υψηλό δείκτη CET1 δείκτη κεφαλαίων, επιδιώκοντας επίσης για πρώτη φορά σε μια δεκαετία το ποσοστό διανομής 20% από τα κέρδη του 2022.

Η Axia σημειώνει ότι διαπραγματεύεται με τον υψηλότερο πολλαπλασιαστή έναντι των ανταγωνιστών της, αλλά το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της μείγμα προσφέρει ελκυστικό περιθώριο ανόδου.

Η Alpha Bank έχει υπερκαλύψει τους στόχους απομόχλευσης για το 2021, γεγονός που φυσικά οδηγεί σε χαμηλότερες οργανικές προσδοκίες κερδών για το 2022, καθώς η τράπεζα θα αναφέρει πλέον λιγότερα δεδουλευμένα NPEs. Φέτος, ο όμιλος θα φθάσει μονοψήφιο δείκτη NPEs το 1ο εξάμηνο του 2022 και θα είναι σε καλό δρόμο για την οργανική δημιουργία κεφαλαίων.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να πραγματοποιεί σταθερή πρόοδο και εξέπληξε την αγορά με την ταχύτερη από την αναμενόμενη εξυγίανση (NPE 12,6% για το οικονομικό έτος 2021). Διαθέτει τον χαμηλότερο δείκτη κεφαλαίου CET1 σε σχέση με τους ανταγωνιστές της (εξακολουθεί να είναι πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις).

Παρόλα αυτά, αναγνωρίζει η Axia ότι η διοίκηση ολοκληρώνει ένα δύσκολο έργο όσον αφορά την απορρύθμιση των NPE και τη διαχείριση της κεφαλαιακής θέσης του ομίλου και αναμένει με ανυπομονησία την αποκάλυψη του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της τράπεζας για το 2022-25 στις 6 Απριλίου. Ως κοινή παρατήρηση, σημειώνει ότι η τρέχουσα καθοδήγηση των τραπεζών για φέτος δεν λαμβάνει υπόψη τον υψηλότερο πληθωρισμό και την πιθανή επιβράδυνση του ΑΕΠ.

Λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες εκτιμήσεις της αγοράς (που επί του παρόντος δεν περιλαμβάνονται στο guidance των τραπεζών), οι οποίες υποδηλώνουν αντίθετο άνεμο 1%-2% στην ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ για φέτος (από προηγούμενες εκτιμήσεις για 5%) και τις εφαρμόζει (κυρίως) στις εκτιμήσεις για το 2022.

Συνοπτικά, αναμένει τα έσοδα από τόκους (NIΙ) των τραπεζών θα παραμείνουν ανθεκτικά, καθώς η πιθανή ακύρωση (ή αναβολή) επενδυτικών σχεδίων από των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τις υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και τις υψηλότερες αποδόσεις των σταθερού εισοδήματος εκδόσεις ομολόγων ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να αλλάξουν τα σχέδια των επιχειρήσεων και να διοχετεύσουν τις ανάγκες χρηματοδότησης στο τραπεζικό σύστημα.

Στην άλλη πλευρά, υιοθετεί μια πιο προσεκτική προσέγγιση για τις αμοιβές και τις προμήθειες του 2022 τις οποίες μειώνει έναντι στις προηγούμενες εκτιμήσεις και συνυπολογίζει μια αύξηση κατά 2% περίπου στα λειτουργικά έξοδα για να λάβει υπόψη τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα ποσοστά πληθωρισμού.

Προς το παρόν, οι τρέχουσες τάσεις στις χορηγήσεις και την ποιότητα του ενεργητικού (δηλ. εισροές NPEs) παραμένουν υποστηρικτικές και η σταθερή κεφαλαιακή θέση που αναφέρουν οι τράπεζες επιβεβαιώνουν ότι η διανομή μερίσματος που προβλέπεται για τη Eurobank και την ΕΤΕ το 2022 θα προχωρήσει, πιθανότατα.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra