fbpx

Axia: Οι νέες τιμές-στόχοι για τις τράπεζες

1

Η Axia Research, δίνει τις νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες σύμφωνα με την έκθεσή της έχουν καταγράψει πραγματικά εντυπωσιακές επιδόσεις από τις αρχές του έτους, υπεραποδίδοντας των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά 49%.

Η επιτυχία αυτή οφείλεται στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και την αυξανόμενη πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει την επενδυτική της βαθμίδα εντός του 2023. Η άποψη της Axia είναι ότι αυτή η επίδοση θα συνεχιστεί, καθώς οι προβλέψεις της υποδηλώνουν ότι η συναίνεση εξακολουθεί να υποτιμά το μομέντουμ των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NII) και του κόστους κινδύνου (CoR).

Επομένως, επιβεβαιώνει τις αξιολογήσεις buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αναβαθμίζοντας τις τιμές-στόχους, με τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 2 ευρώ από 1,8 ευρώ πριν, για την Eurobank στα 2 ευρώ επίσης από 1,8 ευρώ πριν, για την Εθνική Τράπεζα στα 7,2 ευρώ από 5,5 ευρώ πριν και για την Πειραιώς στα 3,4 ευρώ από 3,1 ευρώ πριν.

Όπως τονίζει η Axia, μετά την εξαιρετική απόδοση από τις αρχές του 2023, τα περιθώρια ανόδου που κυμαίνονται μεταξύ 19-39% εμφανίζονται λιγότερο έντονα, αν και αυτό αντικατοπτρίζει επίσης την προσεκτική εκτίμησή για το πλεόνασμα κεφαλαίου, το οποίο ενσωματώνεται μόνο εν μέρει στις εκτιμώμενες αποτιμήσεις. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική πιθανότητα για ακόμη καλύτερες αποδόσεις για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς υιοθετούν μια πιο διεκδικητική και εξωστρεφή προσέγγιση της πολιτικής κατανομής κεφαλαίων για να αυξήσουν τα κέρδη μέσω επενδύσεων. Άλλωστε, όπως επισημαίνει η Axia, οι μετοχές τους εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount 15-20% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών σε βάση P/TE, για παρόμοιο RoTE της τάξης του 11,5% για το 2024.

Η ανάλυση της Axia για τα NII δείχνει ότι οι τράπεζες θα αυξήσουν το NII κατά 8%-10% σε μέσο όρο ετησίως, με την Alpha Bank να είναι η μόνη που θα κορυφώσει την επίδοσή της σε αυτό το μέτωπο μετά το 2023 λόγω της δομής του χαρτοφυλακίου επενδυτικών τίτλων της.

Όσον αφορά το κόστος κινδύνου, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται εύκολα να υπεραποδώσουν των επιχειρηματικών τους σχεδίων και των εκτιμήσεων της αγοράς λόγω της οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλότερων τιμών των ακινήτων. Μια άλλη βασική πτυχή που εισάγει η Axia στην ανάλυσή της είναι η σημασία της αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Οι ρυθμιστικές αρχές, όπως αναφέρει, εμφανίζονται πιο πρόθυμες να επιτρέψουν στις τράπεζες να πραγματοποιούν επενδύσεις που αυξάνουν την αξία αντί να διανέμουν κεφάλαια έως ότου μειωθούν τα επίπεδα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων DTC. Ως εκ τούτου, η Axia προβλέπει μερίσματα χαμηλότερα από το guidance που έχει δοθεί από τις διοικήσεις, αλλά τονίζει ότι οι διαθέσεις του ΤΧΣ θα μπορούσαν να επηρεάσουν πραγματικά τις συνολικές πληρωμές.

Δεν θεωρεί ωστόσο τις χαμηλότερες πληρωμές ως αρνητική εξέλιξη, αλλά μάλλον ως ευκαιρία για τις τράπεζες να υιοθετήσουν μια πιο εξωστρεφή και επιθετική προσέγγιση. Το πλεονάζον κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε χαρτοφυλάκια επανεξυπηρετούμενων δανείων, της συμμετοχής σε διασυνοριακές κοινοπραξίες, της πραγματοποίησης εξαγορών σε βασικές αγορές, της ίδρυσης κοινοπραξιών ή της επένδυσης σε επιχειρήσεις fintech.

Πιο αναλυτικά, η Axia επισημαίνει τα εξής:

Η ανάλυσή της Axia εμβαθύνει σε πολλαπλούς παράγοντες σε ότι αφορά τα NII, όπως τα εξυπηρετούμενα δάνεια, επενδυτικά χρεόγραφα, καταθέσεις και έξοδα χρηματοδότησης. Εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να επιτύχουν NII της τάξης του 8-10% σε μέσο όρο ετησίως, με αποτέλεσμα τις αναβαθμίσεις από την αγορά (πιο έντονες για την Εθνική).

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στα χαρτοφυλάκια δανείων τους, όπως αποδεικνύεται από τον περιορισμένο / αμελητέο σχηματισμό NPE (μέχρι το α’ τρίμηνο του 2023), σημειώνει η Axia. Κατά συνέπεια, το guidance των διοικήσεων για το 2023 φαίνεται να είναι αρκετά συντηρητικό. Μετά την ανάλυση ενός συνδυασμού δεδομένων ΔΠΧΑ 9, ληξιπρόθεσμων δανείων και μακροοικονομικών δεικτών (αύξηση ΑΕΠ και τιμές ακινήτων), η Axia πιστεύει πολύ έντονα ότι το κόστος κινδύνου θα κινηθεί πολύ καλύτερα του guidance, ιδίως για την Τράπεζα Πειραιώς. Με παρόμοιο τρόπο, αναμένει ότι ηAlpah Bank θα χρησιμοποιήσει την υψηλότερα έσοδα, για να αυξήσει το κόστος κίνδυνου και να ενισχύσει τον δείκτη κάλυψης.

Οι τράπεζες έχουν κλείσει το χάσμα όσον αφορά το κεφάλαιο CET1 έναντι της ΕΕ, αν και ο SSM εξακολουθεί να μην επιτρέπει υψηλές πληρωμές μέχρι να μειώσουν τα επίπεδα DTC. Κατά την άποψη της Axia, η ρυθμιστική αρχή προτιμά να βλέπει τις τράπεζες να ολοκληρώνουν τις επενδύσεις που ενισχύουν την οργανική κερδοφορία έναντι των διανομών. Ως εκ τούτου, η ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το πλεονάζον κεφάλαιο πρέπει να θεωρείται βασικός παράγοντας στο επενδυτικό τους story, τονίζει. Οι τράπεζες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία επενδύοντας σε επανεξυπηρετούμενα δάνεια εντός της Ελλάδας, επιδιώκοντας διασυνοριακές εξαγορές μικρής κλίμακας, επεκτείνοντας σε νέες αγορές μέσω κοινοπρακτικών δανείων, παρέχοντας χρηματοδότηση σε ελληνικές εταιρείες σε νέες αγορές, επιταχύνοντας τις επενδύσεις fintech σε συγκεκριμένους τομείς όπως η διαχείριση πλούτου ή τη δημιουργία νέων joint ventures για τη διευκόλυνση των ευκαιριών cross-selling.

1 Σχόλιο
Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra