fbpx

Coca-Cola 3E: Ενισχύεται η πτωτική διάθεση

0

Η αδυναμία μιας ουσιαστικής ανοδικής αντίδρασης, ώστε να απομακρύνει τον τίτλο από τα παρόντα επίπεδα, έχει επιδράσει καταλυτικά υπέρ της ενίσχυσης του πτωτικού μοτίβου.

Η δημιουργία της κορυφής Κ2 σε συνδυασμό με την υποχώρηση της διακύμανσης προς την βραχυχρόνια ανερχόμενη ευθεία Ε ισχυροποίησε την παρουσία του τριγωνικού σχηματισμού ΕΖ.

Στηρίξεις: 17,82 – 17
Αντιστάσεις: 18,75 – 19,56

ΘΕΤΙΚΟ
Η περιοχή στήριξης του 17,82 αποτελεί το τελευταίο επίπεδο για να εκδηλωθεί μια προσπάθεια και να δημιουργηθεί μια βραχυχρόνια βάση ώστε να απορροφήσει τις επικείμενες ρευστοποιήσεις. Μόνο η δυναμική υπέρβαση του πεδίου αντίστασης που ορίζεται από τις πλευρές Ε, Ζ και την περιοχή του 19,56, όπως επισημαίνεται από το κόκκινο βέλος, θα επαναφέρει σε ανοδικό καθεστώς τις τιμές.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η ενεργοποίηση του τριγωνικού σχηματισμού ΕΖ που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει προσδώσει σημαντική ενίσχυση στις πτωτικές συνθήκες. Η αποτυχημένη προσπάθεια εδραίωσης των κλεισιμάτων πέριξ του 17 θα ανοίξει τον δρόμο για την επίσκεψη της διακύμανσης κοντά στο 15,50.

 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Βαρύ το κλίμα

Η αποτυχία των τιμών να υπερβούν την ζώνη αντίστασης 4,55 – 4,70 (κόκκινη επισήμανση) και η επιστροφή τους ξανά προς την Ε και την περιοχή του 4,15 αποδυνάμωσε αισθητά την δυναμική που είχε αναπτυχθεί.

Η άμεση κίνηση του τίτλου προς το 3,80 απέδειξε πως πλέον δεν υπάρχουν οι δυνάμεις πέριξ του 4,15 που θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτό, όπως είχα επισημάνει στην ανάλυση της 1ης Απριλίου.

Στήριξη: 3,80 – 3,60
Αντίσταση: 4,02 – 4,15

ΘΕΤΙΚΟ
Η διατήρηση των κλεισιμάτων εντός της ζώνης 3,80 – 3,60 θα αποτελέσει μια τελευταία ευκαιρία για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να επανέλθουν σταδιακά οι συνθήκες ανόδου. Με την ανοδική διάσπαση της κατερχόμενης ευθείας Κ και την εδραίωση της διακύμανσης υπεράνω του 4,15 θα αρχίσει να ενισχύεται πάλι το momentum.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αποτυχημένη προσπάθεια υπέρβασης της ζώνης 4,02 – 4,15 και την εκ νέου υποχώρηση των κλεισιμάτων κάτω από το 3,60. Σε αυτό το ενδεχόμενο η περιοχή του 3,20 θα δεχθεί ισχυρή καταπόνηση.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra