fbpx

CPI: Στις 30/12 η τακτική Γενική Συνέλευση

0

Στις 30 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της CPI Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 30 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της CPI Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2011 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία ‘CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών’:

-Σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1.

-Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Γενική Συνέλευση, σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, χωρίς να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2010 έως 30/6/2011), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2010 έως 30/6/2011.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών -λογιστών για την χρήση 1/7/2011 έως 30/6/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2010-30/6/2011 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2011-30/6/2012 και για την εταιρική χρήση 1/7/2012-30/06/2013.

6. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν.2190/1920.

7. Ορισμός μελών της επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

8. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

9. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση:

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούταινα συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.12.2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 25.12.2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 27.12.2011.

Για τη συμμετοχή στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 16.01.2012, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης αυτής, ήτοι κατά την 12.01.2012 (ημερομηνία Καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτών πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 13.01.2012.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α΄ του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας διατίθεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν.2190/1920.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra