fbpx

Δικαίωση για τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας από το ΣτΕ

0

Δικαίωση για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί η λήψη της Απόφασης του ΣτΕ Δ´ 396/2024, βάσει της οποίας συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία, ήτοι της Β’ Φάσης – Στάδιο Β.ΙΙ, του μεγαλύτερου έργου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ελλάδας, για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με τους ίδιους όρους που είχε εγκρίνει ο ΦοΔΣΑ.

Το ως άνω γεγονός αποδεικνύει ότι ο εν λόγω  διαγωνισμός διεξάγεται με απόλυτη διαφάνεια, αμεροληψία και με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια.

Μοναδικός σκοπός του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας είναι η υλοποίηση έργων για την εξυπηρέτηση δημόσιων αναγκών, του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ακολουθεί από το ΣΤΕ η σχετική ανακοίνωση:

ΣτΕ Δ´ 396/2024

Πρόεδρος: Η. Μάζος, Αντιπρόεδρος

Εισηγητής: Ι. Παπαγιάννης, Πάρεδρος

Δεσμευτικός ο καθορισμός της αξίας της σύμβασης με την προκήρυξη διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου – Ο Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Αποβλήτων δεν αποκλείει την ανάθεση της διαχείρισης δευτερογενών καυσίμων και σε ιδιωτικούς φορείς μέσω ΣΔΙΤ

Ακόμη και αν στον νόμο ή τη διακήρυξη περιέχονται αναφορές σε «εκτιμήσεις» της αξίας της σύμβασης ή σε «ενδεικτικό» προϋπολογισμό, ή ακόμη και ρήτρες περί ακριβέστερου καθορισμού του προϋπολογισμού μετά την ολοκλήρωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν την έννοια ότι ο προσδιορισμός της αξίας κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού δεν είναι δεσμευτικός και ότι μπορεί να μεταβληθεί ελεύθερα κατά τη διεξαγωγή του ανταγωνιστικού διαλόγου. Ο καθορισμός της αξίας της σύμβασης, ως μέγιστο όριο, με την προκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης με ανταγωνιστικό διάλογο είναι δεσμευτικός τόσο για την αναθέτουσα αρχή, όσο και για τους μετέχοντες στον διαγωνισμό οικονομικούς φορείς.

Ο Εθνικός και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων περιέχει ρυθμίσεις με κατευθυντήριο χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τους φορείς στους οποίους μπορεί να ανατίθεται η διαχείριση των αποβλήτων και ιδίως η διαχείριση των παραγόμενων, ως προϊόντων της επεξεργασίας, δευτερογενών καυσίμων. Η ανάθεση της διαχείρισης αυτής σε Ιδιωτικούς Φορείς μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είναι επιτρεπτή και δεν επιβάλλεται η κατ’ αποκλειστικότητα διαχείριση των δευτερογενών καυσίμων από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους φορείς (ΦΟΔΣΑ, Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ κλπ).

Να θυμίσουμε πως πριν από λίγους μήνες είχε γίνει αίτηση ακύρωσης από το  ΦΟΔΣΑ ΚΜ  –ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.  για ακύρωση της Β’ Φάσης Διαγωνισμού – Στάδιο Β.ΙΙ του Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Λίγα λόγια για την ιστορία του έργου:

21/05/2021 στη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής  Μακεδονίας,  λήφθηκε η απόφαση για την Έναρξη των διαδικασιών Δημοσίου Διεθνή Διαγωνισμού, με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Α Φάση Διαγωνισμού) της κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η υλοποίηση της Μονάδας θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ, αφού το αίτημα του ΦοΔΣΑ εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και εντάχθηκε στον κατάλογο έργων ΣΔΙΤ.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της διαχείρισης των αποβλήτων στην ΠΚΜ με το επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση περιβάλλοντος, αλλά και με τις αρχές του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Περιλαμβάνει πρώτον την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία θα διαχειρίζεται τα υπολειπόμενα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα της Διαλογής στην Πηγή και τα υπολείμματα των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων, καθώς και δεύτερον την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων.

Για την δημοπράτηση του έργου ακολουθήθηκε η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου του άρθρου 30 του Ν. 4412/2016 (147 Α΄). Ο διαγωνισμός έχει διεξαχθεί σε δύο φάσεις.

Κατά την Α΄φάση υποβλήθηκαν αιτήσεις συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Κατά την Β’ φάση οι οικονομικοί φορείς που προεπελέγησαν από την Α’ φάση κλήθηκαν να συμμετάσχουν στον Ανταγωνιστικό Διάλογο(στάδιο Β.Ι.) με την Αναθέτουσα Αρχή και στη συνεχεία  να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές (στάδιο Β.ΙΙ.).Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τον έλεγχο του σχεδίου σύμβασης από  το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στις 30.10.2023, περιήλθε στην Υπηρεσία η απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (5ο Κλιμάκιο), με την οποία έγιναν δεκτές και οι δύο (2) προδικαστικές προσφυγές και ακυρώνεται το προσβαλλόμενο Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (Β΄ Φάση Διαγωνισμού- Στάδιο Β.ΙΙ) του Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» .

Ουσιαστικά, η ΕΑΔΗΣΥ δέχθηκε δύο αιτιάσεις, η μία ότι το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού δεν είναι επαρκές και η άλλη ότι επειδή ο ΦΟΔΣΑ αναθέτει την ευθύνη της διαχείρισης και διάθεσης του δευτερογενούς/απορριμματογενούς καυσίμου (όπως και όλων των δευτερογενώς παραγόμενων προιόντων)  στον ανάδοχο, ευνοείται ένα εκ των σχημάτων στο οποίο μετέχει μια τσιμεντοβιομηχανία.
Η θέση του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος  άσκησε την αίτηση ακυρώσεως στο ΣΤΕ, ήταν:

α) ότι ο προϋπολογισμός που έχει εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή, είναι επαρκέστατος  και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός, ότι οι 3 από τους 5 διαγωνιζόμενους δεν τον προσέβαλαν  β) ότι επιβάλλεται για λόγους προστασίας του Περιβάλλοντος, αλλά και τεχνικοοικονομικά, ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί, να αναλάβει την διαχείριση και την εκμετάλλευση όλων των δευτερογενών αποβλήτων, δυνατότητα που προβλέπετο ήδη στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, Μάιος 2021), στο Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προτού καθορισθούν τα σχήματα που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.
Ο δε διαγωνισμός διεξήχθει με απόλυτη διαφάνεια, αμεροληψία και με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια. Οι διαγωνισμοί δεν διεξάγονται  χάριν των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, αλλά για την εξυπηρέτηση δημόσιων αναγκών και η ανάγκη, να γίνεται διαχείριση όλων των δευτερογενών αποβλήτων με ευθύνη του  αναδόχου είναι ανάγκη που εξυπηρετεί και το οικονομικό συμφέρον του ΦΟΔΣΑ και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΧΑΛΗ ΓΕΡΑΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΜ:

  1. Μετά από αυτή τη μεγάλη Δικαίωση του ΦΟΔΣΑ ΚΜ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ  ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Ολοκληρώνεται ένας κύκλος έργων που αφενός προωθεί την κυκλική οικονομία, αφετέρου και κυρίως φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας  λύση σε μεγάλο μέρος του προβλήματος που λέγεται διαχείριση των απορριμμάτων». Το κέρδος είναι για όλους για το ΦΟΔΣΑ την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Πολίτες, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς οφείλουμε ως αιρετοί να προστατεύουμε τα συμφέροντα των πολιτών και της Αυτοδιοίκησης. Αυτή η απόφαση δικαίωσης είναι μια δικαίωση στο πρόσωπο της Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Μακεδονίας που πράττει με γνώμονα το κοινό καλό και το έχουμε αποδείξει εμπράκτως όλα αυτά τα χρόνια σε πολλές περιστάσεις.
Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra