fbpx

Doppler: Η ΓΣ ενέκρινε έκδοση ομολογιακού 4 εκατ.

0
Η εταιρεία Doppler  ανακοινώνει ότι την 31 Μαϊου 2024 και ώρα 12.00 συνήλθε στα γραφεία της που βρίσκονται στο ΒΙΟ.ΠΑ Πολυκάστρου, η 24η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι (6) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 8.401.478 ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 10.600.010, ήτοι ποσοστό απαρτίας 79,26% αποφάσισε ως εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή και έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, που αφορά την εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ο έλεγχος της χρήσης 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία ALPHA AUDITORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2024.

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 56.571,44, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.414.286 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,04 και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,133423081676338 νέας μετοχής ανά κάθε 1 παλαιά μετοχή, με τιμή διάθεσης € 0,35 εκάστη, η οποία τιμή διάθεσης θα μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης.

Η διαφορά από την υπέρ το άρτιο αξία των άνω μετοχών, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (€ 438.428,66) θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών» της Εταιρείας.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και τη δυνατότητα μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί όπως οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο κατ’ αναλογία με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 εδ. α του Ν. 4548/2018, καθώς και τον καθορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και τον καθορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

8. Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διάταξης  η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκδοση και κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (€ 4.000.000), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

9. Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (warrants), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και διάθεσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τ ροποποίηση του άρθρου 18 του Καταστατικού.

11. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

12. Επί του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ. Μετόχους.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra