ΕΕΤΤ: Συνολικό τίμημα 201,45 εκατ. ευρώ για τις συχνότητες στη ζώνη των 1800 MHz

0 1

Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800 MHz ανακοίνωσε η  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σημειώντας πως το συνολικό τίμημα ανήλθε στα 201,45 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει ότι ηΕΕΤΤ ολοκλήρωσε, με επιτυχία, τη διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800 MHz. Το συνολικό καταβληθέν τίμημα, που εξασφάλισε η ΕΕΤΤ για το ελληνικό δημόσιο, ανέρχεται σε 201.450.000 ευρώ.

Συνολικά, κατακυρώθηκαν στις τρεις συμμετέχουσες εταιρίες τα εξής φασματικά δικαιώματα:

•    COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ: Πέντε τμήματα εύρους ζώνης 2×5 MHz εντός των ζωνών 1855-1880 & 1760-1785 (με διάρκεια ισχύος από 06-12-2020 έως και 05-12-2035) με συνολικό τίμημα 83.150.000 ευρώ.

•    VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ: Τρία τμήματα εύρους ζώνης 2×5 MHz εντός των ζωνών 1830-1845 & 1735-1750 (με διάρκεια ισχύος από 06-02-2018 έως και 05-12-2035) με συνολικό τίμημα 59.200.000 ευρώ.

•    WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E : Τρία τμήματα εύρους ζώνης 2×5 MHz εντός των ζωνών 1805-1820 & 1710-1725 (με διάρκεια ισχύος από 06-02-2018 έως και 05-12-2035) με συνολικό τίμημα 59.100.000 ευρώ.

Η διαδικασία σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε από την ΕΕΤΤ, με δικά της μέσα, κατά τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More