fbpx

Εφορία: Τι αλλάζει στις δηλώσεις από το 2025

1

Σχέδιο που προβλέπει την προσυμπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων που αποκτούν οι φορολογούμενοι στα αντίστοιχα πεδία των ηλεκτρονικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος και εν τέλει τον σημαντικό περιορισμό των παρεμβάσεων που θα μπορούν να κάνουν σ’ αυτές οι υπόχρεοι φορολογούμενοι προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου αυτού, για όσους φορολογούμενους δεν εισέρχονται καν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. για να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, η ίδια η Α.Α.Δ.Ε. θα τις υποβάλει αυτόματα όπως θα είναι προσυμπληρωμένες, την ημέρα εκπνοής της καταληκτικής προθεσμίας και θα τις εκκαθαρίζει, στέλνοντας άμεσα τον λογαριασμό του εκκαθαριστικού καί σε κάθε μη συμμορφούμενο φορολογούμενο. Έτσι, ουσιαστικά θεωρείται ότι θα περιοριστεί σημαντικά, χωρίς να αποκλείεται να εξαλειφθεί πλήρως, το φαινόμενο της μη υποβολής δηλώσεων ή της εκπρόθεσμης υποβολής αρχικών δηλώσεων.

Ουσιαστικά, οι φορολογούμενοι στη συντριπτική τους πλειονότητα θα έχουν στη διάθεσή τους έτοιμες για ηλεκτρονική υποβολή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, καθώς σ’ αυτές θα είναι ήδη προσυμπληρωμένα από την Α.Α.Δ.Ε. τα ποσά των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους που αποκτήθηκαν από όλες τις βασικές πηγές, δηλαδή από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκμετάλλευση ακινήτων και κινητές αξίες (τόκους, υπεραξίες πώλησης μετοχών, ομολόγων κ.λπ.), καθώς επίσης και όλα τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν και προκαταβλήθηκαν. Επιπλέον, θα είναι προσυμπληρωμένα και όλα τα ποσά των δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση από τον φόρο ή το εισόδημα. Εν τέλει ελάχιστα πεδία θα απομένουν κενά για συμπλήρωση και αυτά θα αφορούν ειδικότερες κατηγορίες και περιπτώσεις εισοδημάτων ή εκπιπτόμενων δαπανών ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων που απαιτούνται να δηλώνονται από ολιγάριθμες ομάδες φορολογουμένων.

Ήδη, όπως είναι γνωστό, τα πεδία που αφορούν στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και των αντίστοιχων παρακρατηθέντων φόρων προσυμπληρώνονται κάθε χρόνο από την Α.Α.Δ.Ε., πλήθος άλλων κατηγοριών εισοδημάτων απαλλασσόμενων από τον φόρο ή φορολογούμενων αυτοτελώς (τόκοι, επιδόματα τέκνων, διάφορα άλλα επιδόματα κ.λπ.) προσυμπληρώνονται επίσης στα αντίστοιχα πεδία ή οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους φορολογούμενους για συμπλήρωση μέσω αναδυόμενων πληροφοριακών πινάκων. Προσυμπληρώνονται επίσης εδώ και πολλά χρόνια ή απλώς είναι διαθέσιμα από την Α.Α.Δ.Ε. στους φορολογούμενους για συμπλήρωση, μέσω αναδυόμενων πληροφοριακών πινάκων, διάφορα ποσά τεκμαρτών ή πραγματικών δαπανών, όπως τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για Ι.Χ., σκάφη κ.λπ., τα ποσά των δαπανών για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, των δαπανών αποπληρωμής δανείων και πιστωτικών καρτών, των δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κ.λπ.

Eπιπλέον, στις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος για τα εισοδήματα του 2023:

1) Για τους φορολογούμενους με ατομικές εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλα τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων και εκπιπτόμενων δαπανών, που λαμβάνονται υπόψη για τον λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών εισοδημάτων τους από τις επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες του φορολογικού έτους 2023 θα είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε3 που θα συνυποβάλουν με την βασική φορολογική δήλωση. Η προσυμπλήρωση των κωδικών του Ε3 με τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων και των εκπιπτόμενων δαπανών των φορολογουμένων θα έχει γίνει με βάση τα δεδομένα που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του 2023 στην πλατφόρμα myData. Θα απομένει μόνο η μεταφορά των ποσών των καθαρών εισοδημάτων στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, καθώς θα υπάρχουν περιθώρια αύξησης του τελικού φορολογητέου εισοδήματος, μέσω παρεμβάσεων που θα μπορούν να κάνουν οι φορολογούμενοι για την αναμόρφωση των εκπιπτόμενων δαπανών τους, για δήλωση ακαθαρίστων εσόδων πέραν αυτών που περιελήφθησαν στην πλατφόρμα myData και δαπανών χαμηλότερου ύψους αυτών που προκύπτουν από την πλατφόρμα myData.

2) Τα ποσά των ενοικίων που εισέπραξαν το 2023 οι φορολογούμενοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται ακίνητα θα είναι κι αυτά προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων και δεν θα χρειάζεται να τα δηλώσουν οι φορολογούμενοι, καθώς η Α.Α.Δ.Ε. θα έχει, φέτος για πρώτη φορά, ενημερωμένο πλήρως το αρχείο της και με τα δεδομένα των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων που υποβλήθηκαν από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατά το περυσινό έτος.

Από το 2025 οι φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος θα είναι πλήρως προσυμπληρωμένες από την Α.Α.Δ.Ε. για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνουν καμία παρέμβαση, παρά μόνο να πατήσουν τα “κουμπιά” για την τελική υποβολή. Aκόμη και το άθροισμα των διαφόρων κατηγοριών καθαρών πραγματικών εισοδημάτων από ακίνητα (από κανονικές μισθώσεις, από βραχυχρόνιες μισθώσεις κ.λπ.) θα είναι προσυμπληρωμένο στο Ε1, αυτόματα μεταφερθέν από το ήδη προσυμπληρωμένο στο σύνολό του έντυπο Ε2! Δικαίωμα να προσθέτουν ή να τροποποιούν δεδομένα θα εξακολουθούν να έχουν οι φορολογούμενοι σε πολλά πεδία των δηλώσεων, όμως για τους περισσότερους η υποβολή θα είναι πολύ πιο εύκολη και γρήγορη και το σύνολο των εντύπων προσυμπληρωμένα πλήρως και έτοιμα για υποβολή.

Επιπλέον, από το 2025 σχεδιάζεται να υπάρχει και μία ακόμη καινοτομία: Για όσους δεν εισέρχονται στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. για να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι ήδη προσυμπληρωμένες με τα ποσά των εισοδημάτων τους δηλώσεις θα υποβάλλονται αυτόματα από την ίδια την Α.Α.Δ.Ε. με την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων, δηλαδή π.χ. την 31η Ιουλίου! Με τον τρόπο αυτό θα πάψουν ουσιαστικά να υπάρχουν εκπρόθεσμες δηλώσεις για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων.

1 Σχόλιο
  1. […] πρωτότυπο άρθρο https://1voice.gr/eforia-ti-allazei-stis-diloseis-apo-to-2025/ ανήκει στο 1 Voice . Στείλτε το σε φίλους σας: […]

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra