fbpx

Eισφορά αλληλεγγύης – Tέλος επιτηδεύματος: Ποιοι γλιτώνουν για το 2022

0 188

Τέσσερις ρυθμίσεις που προβλέπουν φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις και εξαγγέλθηκαν πρόσφατα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλα δύο ευνοϊκά μέτρα που είχαν εξαγγελθεί παλαιότερα, αλλά δεν είχαν νομοθετηθεί, περιλαμβάνονται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση και τις ΔΕΚΟ.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τα 1,3 δισ. ευρώ:

1) Προβλέπεται ότι για το φορολογικό έτος 2022 (φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2023) απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όχι μόνο τα εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά και αυτά που προέρχονται από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, από εκμετάλλευση ακινήτων και από κινητές αξίες. Τα μόνα εισοδήματα για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης κατά το φορολογικό έτος 2022 είναι τα προερχόμενα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και από συντάξεις.

Αν το συνολικό εισόδημα ενός φορολογούμενου για το έτος 2022 προσδιοριστεί, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης το 2023,με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη (2020 και 2021) δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

2) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης καταργείται για όλα τα εισοδήματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από την 1η.1.2023 και εφεξής. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο του 2023 δεν θα παρακρατείται πλέον ειδική εισφορά αλληλεγγύης από τις μηνιαίες αποδοχές χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, δημοσίων λειτουργών και συνταξιούχων. Ωφελούμενοι θα είναι μόνο όσοι εκ των φορολογουμένων αυτών αποκτούν κάθε χρόνο εισοδήματα από μισθούς του δημοσίου τομέα ή και από συντάξεις συνολικού ύψους άνω των 12.000 ευρώ, διότι όλες οι άλλες κατηγορίες φορολογουμένων εξαιρούνται ήδη από την εισφορά αυτή.

3) Επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από 15η Οκτωβρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Το ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 0,20 ευρώ ανά λΙτρο. Μαζί με τον ΦΠΑ 24%, το συνολικό όφελος για τον τελικό καταναλωτή θα είναι φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 0,25 ευρώ ανά λίτρο σε σύγκριση με την τιμή της αντλίας.

4) Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος καί για το φορολογικό έτος 2022 οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

5) Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και νομικά πρόσωπα-νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών (3) μηνών εντός του έτους, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ίδιου φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται:

α) ο τρόπος υπολογισμού της αύξησης του συνολικού χρόνου απασχόλησης εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης,

β) ο τρόπος και η διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος, και

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1η.9.2022 και εφαρμόζεται προς τον σκοπό θεμελίωσης εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος φορολογικού έτους 2022 και εφεξής.

6) Αυξάνεται το ύψος του στεγαστικού επιδόματος που χορηγείται σε φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειές τους. Το ύψος του επιδόματος αυξάνεται από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ και ορίζεται ότι περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το ετήσιο στεγαστικό επίδομα αυξάνεται περαιτέρω στα 2.000 ευρώ.

Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται και για τους δικαιούχους του επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More