fbpx

Εκτίναξη μεγεθών για την Παγκρήτια Τράπεζα

0

Η ανακοίνωση των εξαιρετικών αποτελεσμάτων της Παγκρήτιας Τράπεζας άναψε το «πράσινο φως» για την κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι το τέλος Απριλίου, του σχεδίου συγχώνευσής της με την Attica Bank.

Η εκτίναξη των μεγεθών της Παγκρήτιας Τράπεζας και λόγω της δικής της ανάπτυξης αλλά και μετά την επιτυχημένη απορρόφηση της HSBC Ελλάδος, σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα και την προσπάθεια εξυγίανσης της Attica Bank, έχουν διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο για τη μεγαλύτερη τραπεζική συγχώνευση στα ελληνικά δεδομένα των τελευταίων 15 ετών.

Η νέα τράπεζα που θα προκύψει θα αποτελέσει την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας (ο «5ος πόλος», όπως είχε αναφέρει και η Τράπεζα της Ελλάδος). Θα προσφέρει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς και θα λειτουργήσει προς όφελος και της ελληνικής οικονομίας αλλά και του τραπεζικού συστήματος και των πελατών του, καθώς θα αυξηθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Μετά την έγκριση της διαδικασίας συγχώνευσης από την ΤτΕ, θα υπάρξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα ισχυροποιήσει το νέο σχήμα. Η επόμενη «πράξη» θα είναι η παραμετροποιημένη τιτλοποίηση όλων των NPEs (προέρχονται, κυρίως, από την Attica Bank, γι’ αυτό θα είναι παραμετροποιημένες οι προβλέψεις μέσα στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης) και η ένταξή τους στον «Ηρακλή ΙΙΙ».

Η συγχώνευση των δύο τραπεζών αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αφού έτσι θα οδηγηθούμε στην πλήρη ομαλοποίηση και στην περαιτέρω ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα.

Ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα

Τα αποτελέσματα της χρήσεως 2023 διαμορφώθηκαν θετικά, καταγράφοντας κέρδη προ φόρων 90,76 εκατ. ευρώ, σημαντικά ενισχυμένα τόσο από την απόκτηση των δραστηριοτήτων του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC, όσο και από την επιχειρηματική δραστηριότητα της ίδιας της τράπεζας.

Το κανονικοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα (εξαιρουμένης της ωφέλειας από την απόκτηση της HSBC) κατέγραψε επίσης άνοδο 10,6%, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 6,40 εκατ. ευρώ για το 2023, έναντι 5,76 εκατ. ευρώ για το 2022, παρά το υψηλό ζημιογόνο αποτέλεσμα που ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα χρήσεως της τράπεζας κατά το τέλος του 2023, ως αποτέλεσμα της νομικής συγχώνευσης, με απορρόφηση, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 3,45 δισ. ευρώ κατά την 31η.12.2023, έναντι 2,68 δισ. ευρώ κατά την 31η.12.2022, καταγράφοντας μια αύξηση 29% περίπου, η οποία ενσωματώνει και τα οικονομικά μεγέθη των δύο νεοαποκτηθεισών τραπεζών.

Αύξηση χορηγήσεων-καταθέσεων

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, ενισχυμένης κατά 697 εκατ. ευρώ, περίπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 469 εκατ. ευρώ, περίπου, ποσό υπερδιπλάσιο της προηγούμενης χρήσεως (217 εκατ. ευρώ το 2022).

Αντίστοιχα, οι καταθέσεις κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ανερχόμενες στα 2,61 δισ. ευρώ κατά την 31η.12.2023 (1,58 δισ. ευρώ την 31η.12.2022), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65%. Άνοδο, επίσης, κατέγραψαν και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 9,07 εκαατ. ευρώ, έναντι 5,30 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, που ισοδυναμεί με αύξηση 71%.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Η Παγκρήτια Τράπεζα προχώρησε στο σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων ύψους 25,68 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2023, έναντι 16,58 εκατ. ευρώ για το 2022, αυξάνοντας έτσι και το ύψος των σωρευμένων προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου στα 522,49 εκατ. ευρώ, έναντι 390,96 εκατ. ευρώ κατά την 31η.12.2022. Η υπόλοιπη μεταβολή τους οφείλεται, κυρίως, στις σωρευμένες προβλέψεις που αποκτήθηκαν από τις δύο νεοαποκτηθείσες τράπεζες.

Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 250,59 εκατ. ευρώ, έναντι 182,67 εκατ. ευρώ κατά την 31η.12.2022, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 37% περίπου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 13,01%, κατά την 31η.12.2023.

Αντώνης Βαρθολομαίος: «Η σκληρή δουλειά έφερε καρπούς»

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023, ο διευθύνων σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, κ. Αντώνης Βαρθολομαίος σημείωσε:

«Η σημαντική κερδοφορία που καταγράψαμε για το 2023 αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση των στρατηγικών επιλογών και του σχεδιασμού μας, που υλοποιείται με τη στήριξη του δυναμικού μετοχικού σχήματος της Thrivest. Η σκληρή δουλειά των στελεχών της τράπεζας, σε συνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη της διευρυμένης πελατειακής μας βάσης, συντέλεσαν στο πολύ θετικό αποτέλεσμα του 2023.

Η χρονιά αυτή χαρακτηρίστηκε από δύο πολύ σημαντικά γεγονότα για την Παγκρήτια Τράπεζα: Την απορρόφηση των εργασιών της HSBC Ελλάδας, έργο που άλλαξε την εικόνα του οργανισμού μας, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο ενεργητικού, καταθέσεων, προϊόντων και υπηρεσιών και τη συνένωση με την πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της οποίας επεκτείναμε ακόμη περισσότερο το δίκτυό μας και στη Βόρεια Ελλάδα.

Επόμενος στρατηγικός μας στόχος, με την καθοριστική συμβολή των μετόχων μας, κ.κ. Μπάκου, Καϋμένακη και Εξάρχου, είναι η συνένωση δυνάμεων με την Τράπεζα Αττικής, για να δημιουργηθεί μια δυναμική, σύγχρονη και υγιής τράπεζα, με διακριτό ρόλο στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα».

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra