ΕΝΦΙΑ: Αναδρομικό “χαράτσι” σε χιλιάδες εταιρείες για το 2015 από την ΑΑΔΕ

0 13

Ειδοποιητήρια για την πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 θα αποστείλει, εντός των προσεχών ημερών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε χιλιάδες εταιρείες.

Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες αυτές δεν υπέβαλαν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2015 και, ως εκ τούτου, κατάφεραν να αποφύγουν την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το 2015. Στα ειδοποιητήρια αυτά, τα οποία ονομάζονται «πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου», ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Τα ειδοποιητήρια πληρωμής εκτιμώμενου ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα σταλούν ομαδικά στους συγκεκριμένους φορολογούμενους τις προσεχείς ημέρες. Η Α.Α.Δ.Ε. θα εφαρμόσει το άρθρο 33 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών το οποίο προβλέπει ότι:

«Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ο Γενικός Γραμματέας (σ.σ. ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, πλέον) δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ’ εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως».

Ως εκ τούτου, οι εταιρείες που θα είναι αποδέκτες των «πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού» ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2015 θα έχουν τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές επιλογές:

α) είτε να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των «πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού» ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα αναγραφόμενα σ’ αυτές ποσά,

β) είτε να υποβάλουν εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2015, προκειμένου με βάση τις δηλώσεις αυτές να εκδοθούν κανονικά εκκαθαριστικά πληρωμής (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού) ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2015 στα οποία τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα βεβαιωθούν σε βάρος τους θα είναι προσαυξημένα με τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Η αποστολή σε χιλιάδες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ειδοποιητηρίων για την πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατ’ εκτίμηση προαναγγέλλεται σε απόφαση που υπέγραψε και εξέδωσε πρόσφατα ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γ. Πιτσιλής.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More