fbpx

ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του 2024 – Μάθε πόσα θα πληρώσεις

0

Στην ηλεκτρονική αποστολή 7,2 εκατομμυρίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) τρέχοντος έτους προχώρησε το βράδυ της Κυριακής η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Από τα 7,2 εκατομμύρια παραλήπτες των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2024 περίπου 6,1 εκατομμύρια είναι οι υπόχρεοι πληρωμής του συγκεκριμένου φόρου.

Η καταβολή του φόρου επιτρέπεται να γίνει τμηματικά, σε ένδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Κάθε μία από τις δόσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα του τρέχοντος μηνός ενώ κάθε μία από τις προθεσμίες εξόφλησης των υπολοίπων δέκα δόσεων λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα των επομένων μηνών. Συνεπώς η ενδέκατη και τελευταία δόση λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα του Φεβρουαρίου του 2025.

Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών καλείται να πληρώσει το ίδιο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. με αυτό που κατέβαλε το 2023, καθώς πέρυσι δεν καταγράφηκε καμία μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους, ενώ φέτος δεν αλλάζει γι’ αυτούς καμία από τις παραμέτρους υπολογισμού του φόρου. Υπάρχουν όμως και εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα δουν, φέτος, μεταβολές στα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α., που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους.

Συγκεκριμένα:

α) Όσοι δήλωσαν ότι το 2023 απέκτησαν ακίνητα ή ποσοστά ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων καθώς και όσοι δήλωσαν ότι τακτοποίησαν το 2023 ημιυπαίθριους χώρους δηλώνοντάς τους πλέον ως χώρους κύριας χρήσης θα δουν τον φετινό λογαριασμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. αυξημένο σε σύγκριση με το 2023, ενώ όσοι δήλωσαν ότι πώλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων θα δουν μειωμένα τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα αναγράφουν τα φετινά εκκαθαριστικά τους.

β) Όσοι θα χάσουν φέτος δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., λόγω αύξησης του οικογενειακού εισοδήματός τους πάνω από τα όρια που προβλέπονται για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών θα πληρώσουν φέτος ΕΝ.Φ.Ι.Α. αυξημένο κατά 100% ή θα πληρώσουν για πρώτη φορά ΕΝ.Φ.Ι.Α., ενώ τα προηγούμενα χρόνια απαλλάσσονταν.

γ) Όσοι θα κερδίσουν για φέτος δικαιώματα μερικής ή όλικής απαλλαγής θα πληρώσουν λιγότερο φόρο κατά 50% ή θα απαλλαγούν πλήρως για πρώτη φορά φέτος. Πρόκειται ειδικότερα για περιπτώσεις φορολογουμένων στις οποίες:

– προέκυψε αύξηση των εισοδηματικών ορίων απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. πάνω από τα επίπεδα των ετησίων οικογενειακών εισοδημάτων τους, ειτε επειδή οι φορολογούμενοι έγιναν έγγαμοι είτε επειδή απέκτησαν ένα ακόμη εξαρτώμενο τέκνο είτε επειδή έγιναν έγγαμοι και απέκτησαν και τέκνο.

– συνέβη μείωση των ετησίων οικογενειακών εισοδημάτων από διάφορες αιτίες, όπως π.χ. η παραίτηση από μισθωτή εργασία, η μείωση του καθαρού κέρδους ατομικης επιχείρησης κ.λπ.

δ) Όσοι είχαν την 1η-1-2024 κατοικίες, οι οποίες ήταν ασφαλισμένες από κινδύνους πυγκαγιάς, σεισμού και πλημμύρας ταυτόχρονα, για χρονικά διαστήματα τουλάχιστον τριών και μέχρι δώδεκα μηνών εντός του 2023. Για τους φορολογούμενους αυτούς ισχύει φέτος για πρώτη φορά έκπτωση έως 10% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένη κατοικία.

ε) Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν ακίνητα, τα οποία την 1η-1-2024 – λόγω του ότι προστέθηκε 1 έτος ακόμη έτος παλαιότητας – πέρασαν σε άλλη κλίμακα συντελεστή παλαιότητας, στην οποία ο συντελεστής αυτός είναι μειωμένος σε σύγκριση με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε πέρυσι. Οι φορολογούμενοι αυτοί, εφόσον δεν είχαν άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους που να προκαλεί αύξηση του φόρου, θα πληρώσουν φέτος μειωμένο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Τι προβλέπεται για τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

1) Εκπτωση 50% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους, για το οποίο υποβλήθηκαν οι πιο πρόσφατες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατείχαν την 1η-1-2024 δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

γ) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που κατείχαν την 1η-1-2024 δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

2) Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. δικαιούνται οι οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους, για το οποίο υποβλήθηκαν οι πιο πρόσφατες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων των παραπάνω απαλλαγών ελήφθησαν υπόψη πέρυσι τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021, ενώ για τον πρσσδιορισμό των φετινών δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022, οι οποίες υποβλήθηκαν πέρυσι (τα δεδομένα των πιο πρόσφατα υποβληθεισών δηλώσεων).

Πρόσθετη έκπτωση για όσους έχουν ασφαλισμένες κατοικίες

Για το 2024, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται έως 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου και διήρκεσε τουλάχιστον 3 μήνες μέσα στο 2023.

Ως αξία του ακινήτου, λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πώς υπολογίστηκε ο φόρος

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2024 υπολογίστηκε ως εξής:

1) Ο κύριος ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τις κατοικίες και τα λοιπά κτίσματα προέκυψε με μία βάση κλίμακα τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού. Στην κλίμακα αυτή, ο συντελεστής προσδιορισμού του βασικού φόρου κτισμάτων κλιμακώνεται από 2 έως 16 ευρώ ανά τ.μ.. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής του βασικού φόρου ανέρχεται σε:

* 2 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης έως 750 ευρώ ανά τ.μ.

* 2,8 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 751 έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ.

* 3,7 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 1.501 έως 2.500 ευρώ ανά τ.μ.

* 4,5 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 2.501 έως 3.000 ευρώ ανά τ.μ.

* 7,6 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 3.001 έως 3.500 ευρώ ανά τ.μ.

* 9,2 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 3.501 έως 4.000 ευρώ ανά τ.μ..

* 11,1 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 4.001 έως 4.500 ευρώ ανά τ.μ.

* 13,4 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 4.501 έως 5.000 ευρώ ανά τ.μ.

* 16,2 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ανά τ.μ.

Το γινόμενο βασικού φόρου ανά τ.μ. επί αριθμό τ.μ. πολλαπλασιάστηκε, στη συνέχεια, διαδοχικά με τους συντελεστές παλαιότητας (αποκλιμακώνεται από 1,25 έως 0,7 ανάλογα με τα έτη παλαιότητας), πρόσοψης (κυμαίνεται από 1 έως 1,02), ορόφου (κυμαίνεται από 0,98 έως 1,03) και επιφανείας (αποκλιμακώνεται από 1 έως 0,25) και έτσι προέκυψε το τελικό ποσό του κύριου φόρου για κάθε κτίσμα που κατέχει κάθε φορολογούμενος.

2) Για τα οικόπεδα και τα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια χρησιμοποιήθηκαν άλλες κλίμακες με άλλα ποσά βασικού φόρου και διάφορους άλλους κανόνες υπολογισμού, που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εδαφικών εκτάσεων (συντελεστές δόμησης για οικόπεδα, απόσταση από τη θάλασσα για αγροτεμάχια κ.λπ.)

3) Επί του συνολικού κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. (κτισμάτων, τυχόν οικοπέδων και τυχόν αγροτεμαχίων) επιβλήθηκαν δύο «κατηγοριών» προσαυξήσεις ειδικά για τις περιπτώσεις ιδιοκτητών με μεγάλης αξίας αστική ακίνητη περιουσία.

Η μία «κατηγορία» προσαύξησης αφορά σε όσους φορολογούμενους κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ στην οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα ακίνητο με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση υπολογίστηκε, ξεχωριστά για κάθε ακίνητο αξίας άνω των 400.000 ευρώ ή για κάθε εμπράγματο δικαίωμα (ψιλή κυριότητα, επικαρπία, ποσοστό συνιδιοκτησίας) επί ακινήτου αξίας μεγαλύτερης των 400.000 ευρώ, πρόσθετος ΕΝ.Φ.Ι.Α. βάσει κλίμακας με αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ και συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως 1%.

Η δεύτερη «κατηγορία» προσαύξησης αφορά στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 500.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το άθροισμα κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τυχόν πρόσθετου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ προσαυξήθηκε περαιτέρω:

α) κατά 5% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 650.000 ευρώ,

β) κατά 10%, για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 800.000 ευρώ,

γ) κατά 15% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 1.000.000 ευρώ

δ) κατά 20% για αξία ακίνητης περιουσίας από 1.000.000,01 ευρώ και άνω.

4) Επί του συνολικού ποσού φόρου που προέκυψε σύμφωνα με τα παραπάνω υπολογίστηκε έκπτωση κυμαινόμενη από 10% έως 30% για τις ιδιοκτησίες συνολικής αξίας μέχρι 400.000 ευρώ. Για ιδιοκτησίες συνολικής αξίας πάνω από 400.000 ευρώ δεν ισχύει έκπτωση φόρου. Συγκεκριμένα τα ποσοστά των εκπτώσεων φόρου διαμορφώνονται σε:

* 30% για περιουσία συνολικής αξίας έως 100.000 ευρώ,

* 25% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 100.000 και μέχρι 150.000 ευρώ,

* 20% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 150.000 και μέχρι 250.000 ευρώ,

* 15% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 250.000 και μέχρι 300.000 ευρώ,

* 10% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 300.000 και μέχρι 400.000 ευρώ,

* 0% (μηδενική έκπτωση) για περιουσία αξίας πάνω από 400.000 ευρώ.
“Κατέβασμα” του εκκαθαριστικού και πληρωμή από το κινητό στο myaade.app

Κάθε φορολογούμενος, εκτός από το site της ΑΑΔΕ, είναι πλέον δυνατό να “κατεβάσει” το εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2024 και από την εφαρμογή του κινητού, myaade.app.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και σε κινητά Android και σε κινητά της Apple και μπορείτε να την κατεβάσετε από αντίστοιχο app του κινητού σας, εντελώς δωρεάν.

Μάλιστα, όσοι φορολογούμενοι έχουν την εφαρμογή έλαβαν ήδη ειδοποίηση ότι τα εκκαθαριστικά είναι αναρτημένα ώστε να εισέλθουν στην εφαρμογή και να τα δουν.

Επίσης κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να πληρώσει τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και από την εφαρμογή, είτε με Iris είτε με χρεωστική κάρτα.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra