Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Επ. Ανταγωνισμού: Προθεσμία ενός μήνα για συζητήσεις της Άργος με εκδοτικές

0 4

Σε συνέχεια της από 10 Οκτωβρίου 2019 Απόφασής της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατόπιν της από 16/10/2019 νέας σύμβασης μεταξύ της ΕΑ και του Εμπειρογνώμονα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει το κοινό ότι η προθεσμία ενός μηνός για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της εταιρείας ΑΡΓΟΣ και των εκδοτικών εταιρειών, εκκινεί από την κοινοποίηση στα μέρη της επικαιροποιημένης Έκθεσης του Εμπειρογνώμονα.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More