Επ. Ανταγωνισμού: Τι αναφέρει για την ΑΡΓΟΣ ΑΕ.

0 5

Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφορικά με το Πρακτορείο Διανομής Τύπου ΑΡΓΟΣ, αναφέροντας τα ακόλουθα:

α) μετά τη λήψη της απόφασης υπ’ αριθ. 687/2019, προέβη σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση πραγματοποίησης οικονομικού ελέγχου και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης αναφορικά με την εταιρεία ΑΡΓΟΣ ΑΕ.

β) με απόφασή της που ελήφθη από την Ολομέλεια της ΕΑ, την 13 Ιουνίου 2019 ανετέθη στον εμπειρογνώμονα που πληρούσε τα κριτήρια που είχε ορίσει με την ανακοίνωσή της, η εκπόνηση της σχετικής έκθεσης,

γ) η έκθεση του Εμπειρογνώμονα αμέσως μετά την κατάθεσή της στην Επιτροπή και την έκδοση μη εμπιστευτικής εκδοχής της έκθεσης, κοινοποιήθηκε στα εμπλεκόμενα μέρη και

δ) προς τον σκοπό του ελέγχου συμμόρφωσης της ΑΡΓΟΣ ΑΕ με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 απόφασης, εστάλη επιστολή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με το εάν έχουν εκκινήσει οι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, καθώς αυτές θα πρέπει, βάσει του διατακτικού της συγκεκριμένης απόφασης, να έχουν ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου από της στιγμή της κοινοποίησης της έκθεσης του εμπειρογνώμονα.

Δείτε επίσης:

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Το «αόρατο χέρι» της αγοράς θα… ρυθμίσει τη διανομή Τύπου

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More