fbpx

ΕΤΕπ-CEB: Πόροι €160 εκατ. για αρδευτικό έργο στην Κρήτη

FILE PHOTO: The logo of the European Investment Bank is pictured in the city of Luxembourg, Luxembourg, March 25, 2017. Reuters/Eric Vidal/File Photo
0

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνίας για τη στήριξη με 80 εκατ. ευρώ η κάθε μία σημαντικής νέα επένδυσης στην Κρήτη, η οποία, μέσω της αναβάθμισης του αρδευτικού δικτύτης της περιοχής του Πλατύ ποταμού, θα θωρακίσει τις ζωτικής σημασίας καλλιεργούμενες εκτάσεις στην περιοχή από φαινόμενα ξηρασίας, προστατεύοντας παράλληλα από ενδεχόμενες πλημμύρες.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση, σΣτο πλαίσιο του έργου θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του νέου ταμιευτήρα χωρητικότητας 21 εκατ. κυβικών μέτρων και ενός αρδευτικού δικτύου έκτασης 43.500 στρεμμάτων στις γύρω περιοχές με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της αρδευόμενης γεωργίας και την προστασία της ευρύτερης περιοχής από φαινόμενα ξηρασίας και πλημμύρες.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για την κατασκευή ενός αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 18,6 χιλιομέτρων από τον ταμιευτήρα στην καλλιεργούμενη πεδιάδα της Μεσσαράς, στην οποία παρατηρείται σήμερα υπερεκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Κυριάκος Κακουρής, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών , κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Οικονομικών , κ. Κώστας Χατζηδάκης υπέγραψαν τη δανειακή σύμβαση της ΕΤΕπ στην Αθήνα τη 16η Φεβρουαρίου 2024. Ο Tomáš Boček, υποδιοικητής της CEB για την ομάδα των χωρών-στόχου, υπέγραψε επίσης με τους υπουργούς κ. Σταϊκούρα και κ. Χατζηδάκη το δάνειο της CEB.

«Η κλιματική δράση και η βιωσιμότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΤΕπ στον γεωργικό τομέα και η επένδυση αυτή εστιάζει στην ποιότητα και στην ασφάλεια των τροφίμων, όπως επίσης και στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγροτική ανάπτυξη. Τα σημαντικά αυτά έργα, τα οποία αποτελούν σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη, θα συμβάλουν επίσης στην αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής στην περιοχή, καθώς θα μειώσουν το κόστος του νερού για τις γεωργικές ανάγκες» δήλωσε ο κ. Κυριάκος Κακουρής, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, η πολιτική αυτή εξασφαλίζει τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την κάλυψη των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών αναγκών ύδρευσης του πληθυσμού. Η κατασκευή του φράγματος στον Πλατύ ποταμό στο Ρέθυμνο της Κρήτης είναι ένα εμβληματικό έργο, το οποίο θα εξασφαλίσει την υδροδότηση του Ρεθύμνου και την άρδευση 45 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή Μεσσαρά του Ηρακλείου, που αποτελεί το κέντρο της γεωργικής παραγωγής του νησιού. Δημιουργούμε υποδομές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή» δήλωσε ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

«Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματικη κρίση μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στις οικονομικές επιδόσεις και την κοινωνική ευημερία. Χαιρετίζουμε την υποστήριξη που προσφέρουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) για την υλοποίηση νέων επενδύσεων που θα περιορίσουν τις πιθανές ζημιές και το κόστος που σχετίζονται με αυτούς τους κινδύνους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που το έργο αυτό πραγματοποιείται στην περιοχή όπου γεννήθηκα, το Ρέθυμνο», δήλωσε ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Χαιρετίζουμε αυτήν την ευκαιρία συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση και την ΕΤΕπ με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών διαστάσεων της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και συμβάλλοντας στην ανάσχεση της τάσης συρρίκνωσης του πληθυσμού στην περιοχή Πλατύ» δήλωσε ο κ. Tomáš Boček, uποδιοικητής της CEB..

Πέρα από την προστασία από πιθανές ξηρασίες και πλημμύρες, η νέα επένδυση θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως μέσω της αύξησης της βιομάζας, της συγκράτησης του εδάφους από τα ελαιόδεντρα και της μείωσης των αναγκών άντλησης υδάτων. Το έργο θα αυξήσει επίσης την αξία της γεωργικής παραγωγής καθώς θα μειώσει το κόστος του νερού για τις γεωργικές ανάγκες, γεγονός που συνιστά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή.

Επιπλέον, το έργο θα αποφέρει οφέλη για το περιβάλλον, αυξάνοντας σε βιώσιμο επίπεδο τα ύδατα που διατηρούνται στον υδροφόρο ορίζοντα και συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής με τη δημιουργία νέων, μόνιμων θέσεων εργασίας στον τομέα της λειτουργίας των υποδομών, αλλά και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε μια περιοχή που πλήττεται από το φαινόμενο της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Μια ολιστική προσέγγιση για τη στήριξη στοχευμένων επενδύσεων σε όλη την Ελλάδα

Οι εκάστοτε τεχνικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται από την ΕΤΕπ και την CEB στο πλαίσιο του έργου θα εξασφαλίσουν την ολιστική και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνικοοικονομική αειφορία.

Το έργο θα στηρίξει επίσης τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και τις περιοχές μετάβασης της Κρήτης, προσελκύοντας νέες επενδύσεις σε μια περιφέρεια στην οποία το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευση και των δύο τραπεζών για δίκαιη ανάπτυξη και σύγκλιση των συνθηκών διαβίωσης.

Η νέα χρηματοδότηση εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο των στόχων του Ομίλου ΕΤΕπ για τη στήριξη στοχευμένων επενδύσεων σε έργα κλιματικής δράσης και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, που καλύπτουν και την προσαρμογή στην υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε συχνότερα και ακραία φαινόμενα ξηρασίας και σε καταρρακτώδεις πλημμύρες.

Ομοίως, η CEB αναδεικνύει την αντιμετώπιση των κοινωνικών διαστάσεων της κλιματικής αλλαγής σε βασικό, οριζόντιο στόχο του στρατηγικού πλαισίου 2023-2027, δεδομένου ότι οι κλιματικοί κίνδυνοι οξύνουν τις ανισότητες και εγκλωβίζουν τα ευάλωτα άτομα σε έναν κύκλο υπανάπτυξης.

Χρ. Σταϊκούρας: Εμβληματικό έργο

Το Φράγμα Πλατύ θα εξασφαλίσει την ύδρευση του Ρεθύμνου και την άρδευση 45.000 στρεμμάτων στη Μεσσαρά Ηρακλείου, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την τελετή υπογραφής των Συμβάσεων Χρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Παρόντες στην τελετή ήταν, επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Κώστας Μαγουλάς, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και Υποστήριξης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης Νικόλαος Σκουλάς και ο Δήμαρχος Αμαρίου Ρεθύμνου Παντελής Μουρτζανός.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι με την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης καθίσταται εφικτό να ξεκινήσει ένα νέο, εμβληματικό έργο στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι δημιουργούνται υποδομές που διαμορφώνουν μια ολόπλευρα πιο ισχυρή Ελλάδα.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω των σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών που προωθεί, όπως αυτές που σήμερα υπογράφουμε, επιδιώκει δια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων να αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του πρωτογενούς τομέα, απαντώντας δημιουργικά και στα ποικίλα προβλήματα που διογκώνει η εντεινόμενη κλιματική κρίση», τόνισε ο Χρ. Σταϊκούρας.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, δήλωσε: «Το φράγμα στο Πλατύ αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο έργο για την Κρήτη και είναι πολύ σημαντικό ότι με τη σημερινή υπογραφή του δανείου εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους πόρους για να προχωρήσει. Είχαμε την ευκαιρία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των πολιτών που θα επωφεληθούν από το έργο, αλλά και με τους κατοίκους της περιοχής η οποία θα επηρεαστεί».

«Διαπιστώσαμε ωριμότητα και θετική διάθεση για λύσεις. Θα ανταποκριθούμε με το ίδιο πνεύμα. Ο στόχος μας, πάνω στον οποίο δουλεύουμε και θα δουλέψουμε πολύ σκληρά, είναι το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής όλων. Όχι μόνο όσων θα ωφελούνται από το έργο, αλλά και ολόκληρης της περιοχής στην οποία θα κατασκευαστεί το φράγμα», κατέληξε ο κ. Ταχιάος.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra