Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Εθνική Τράπεζα: Εντός καναλιού και με ανοδική διάθεση

0 96

Η τρίμηνη συσσώρευση της διακύμανσης των τιμών εντός του πράσινου σχηματισμού (πράσινη απόχρωση) απελευθέρωσε ένα ανοδικό κύμα με κατεύθυνση την περιοχή του 2,82, όπου εντοπίζεται ο στόχος και είχα επισημάνει από την ανάλυση της 24ης Φεβρουαρίου.

Η σημαντική ενίσχυση των ανοδικών συνθηκών σε συνδυασμό με την κίνηση εντός του καναλιού ΑΚ (ροζ απόχρωση) οδηγούν προς την επίτευξη του στόχου.

Στηρίξεις: 2,48 – 2,30
Αντιστάσεις: 2,66 – 2,82

ΘΕΤΙΚΟ
Η περιοχή του 2,48 με τηνπλευρά Α επιβάλλεται να διατηρήσουν υψηλότερα τα κλεισίματα για να υπάρξει υπέρβαση του 2,66. Όμως ενδεχομένη αδυναμία τους θα οδηγήσει τις τιμές προς την στήριξη του 2,30 χωρίς να επηρεαστεί το ανοδικό momentum.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Άσχημη αρνητική εξέλιξη θα αποτελέσει η καθοδική διάσπαση του 2,30 και η επιμονή των κλεισιμάτων να διενεργούνται σε χαμηλότερο επίπεδο καθώς θα αρχίσουν να ενισχύονται οι πτωτικές συνθήκες.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αναζητώντας πυθμένα

Η καθοδική διάσπαση του 0,70 και της ευθείας Ζ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για την μετοχή με κίνδυνο να καταγράψει τιμές πλησίον της πλευράς Λ του κατερχόμενου καναλιού ΚΛ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στον όγκο συναλλαγών που θα πραγματοποιηθεί σε αυτό το ενδεχόμενο και αν μάλιστα βαίνει μειούμενος θα εκδηλωθεί σημαντική ανοδική αντίδραση.

Στηρίξεις: 0,37 – 0,30
Αντιστάσεις: 0,53 – 0,62

ΘΕΤΙΚΟ
Η ζώνη στήριξης 0,37 – 0,30 προσφέρει μια τελευταία ευκαιρία για τις τιμές να εδραιώσουν μια βάση με στόχο την επαναφορά των κλεισιμάτων υψηλότερα του 0,53. Η υπέρβαση του 0,62 η διατήρηση της διακύμανσης πάνω από αυτό θα βάλει σε δοκιμασία την αντίσταση του 0,70 και της Ζ.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η καθοδική διάσπαση της περιοχής του 0,30 οδηγεί στην προσέγγιση της πλευράς Λ και του 0,20 όπου εκεί θα δοθεί η δυνατότητα να αρχίσει η κατασκευή ενός βραχυχρόνιου πυθμένα.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More