Υπ. Οικονομικών: Διορθώστε τα Ε9 σας χωρίς πρόστιμα (upd)

0 15
Το δικαίωμα να υποβάλουν στο σύστημα TAXISnet εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ακινήτων – Ε9 – για ένα ή περισσότερα από τα έτη της περιόδου 2010-2020 χωρίς επιβάρυνση με το πρόστιμο των 100 ευρώ, προκειμένου να διορθώσουν τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, καθώς επίσης και τα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τα είδη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τους, έχουν πλέον εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

 
Τα στοιχεία αυτά, όπως θα διορθωθούν, θα πρέπει να είναι όλα πλήρως ταυτισμένα με τα όσα αναγράφονται ή πρόκειται να αναγραφούν στις αντίστοιχες δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Το δικαίωμα αυτό παρέχεται στους ιδιοκτήτες με νομοθετική διάταξη που περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο με ρυθμίσεις εκκρεμών θεμάτων όλων των υπουργείων, το οποίο κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή. Βάσει της διάταξης αυτής,  οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώσουν στην εφαρμογή e-Περιουσιολόγιο που έχει αναπτύξει στο σύστημα ΤΑΧΙSnetη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων ιδιοκτησιών τους, όπως αυτά πρέπει να έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο ή όπως πρόκειται να δηλωθούν στο Κτηματολόγιο εφόσον η διαδικασία κτηματογράφησης δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ή βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Η δυνατότητα τροποποιήσεων-διορθώσεων στα στοιχεία των ήδη υποβληθεισών δηλώσεων Ε9 χωρίς την επιβολή προστίμων θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κτηματολογίου στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Τελικός σκοπός της δυνατότητας που παρέχει η ρύθμιση αυτή είναι η πλήρης ταύτιση των πληροφοριακών στοιχείων για την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών τα οποία περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό «Περιουσιολόγιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία που θα είναι δηλωμένα στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κατά την οποία από τη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Ε9 θα προκύπτει υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (π.χ. λόγω αύξησης των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας ενός ή περισσότερων ακινήτων) ο φορολογούμενος θα καλείται να καταβάλει τον φόρο αυτό. Την αποπληρωμή του επιπλέον φόρου θα μπορεί να την ρυθμίσει έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις με βάση την ήδη πάγια ρύθμιση φορολογικών οφειλών.

Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο της Α.Α.Δ.Ε., ώστε τα στοιχεία αυτά να ταυτίζονται πλήρως με αυτά του Εθνικού Κτηματολογίου κινδυνεύουν να εντοπιστούν από μελλοντικές διασταυρώσεις στοιχείων που θα γίνουν μεταξύ των δύο αρχείων και, στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι εξαιτίας της μη διόρθωσης των στοιχείων πλήρωναν για ένα ή περισσότερα έτη ΕΝ.Φ.Ι.Α. λιγότερο από αυτόν που όφειλαν κανονικά, θα κληθούν να καταβάλουν τα διαφυγόντα ποσά αναδρομικά μαζί με υπέρογκες προσαυξήσεις της τάξεως του 10%-50% και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενους με 0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

Ρυθμίζουν τα θέματα με τις ΜΥΦ του 2014 και τους λογιστές που αρρωσταίνουν από κορωνοϊό.

Με άλλες ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο, τακτοποιούνται τα προβλήματα που είχαν ανακύψει με τους άδικους καταλογισμούς προστίμων σε χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες είτε για δήθεν “εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων (ΜΥΦ) της χρήσης του 2014” είτε επειδή οι λογιστές τους είχαν ασθενήσει βαριά από κορωνοϊό και ως εκ τούτου απείχαν αναγκαστικά από τα καθήκοντά τους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν κανέναν πελάτη τους.

Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν, πιο συγκεκριμένα, τα εξής:

* Διαγραφές προστίμων που επιβλήθηκαν αδίκως σε χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για «εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων» (Μ.Υ.Φ.) που αφορούσαν συναλλαγές του έτους 2014. Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση με τις περιπτώσεις εκείνες των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που υπέβαλαν στο σύστημα ΤΑΧISnetτις συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων της χρήσης του 2014 την χρονική περίοδο από τις 21 έως τις 25 Ιανουαρίου 2016, κατόπιν συνεχών παρατάσεων που είχε δώσει η λειτουργούσα τότε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στην προθεσμία υποβολής των καταστάσεων αυτών. Αιτία των επανειλημμένων παρατάσεων, ήταν τα πολλαπλά τεχνικά προβλήματα που παρουσίαζε τότε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των καταστάσεων. Από τα δελτία τύπου της λειτουργούσας τότε Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και από ενημερώσεις συλλόγων λογιστών είχε γίνει σαφές, τότε, προς τον κλάδο των λογιστών, ότι η Γ.Γ.Δ.Ε. είχε χορηγήσει σιωπηρή παράταση μέχρι τις 25/1/2016 για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της χρήσεως του 2014. Ωστόσο, ουδέποτε εκδόθηκε η απαραίτητη υπουργική απόφαση για τη συγκεκριμένη παράταση, με αποτέλεσμα τους τελευταίους μήνες του τρέχοντος έτους οι Δ.Ο.Υ. – για να αποτρέψουν την παραγραφή όλων αυτών των υποθέσεων στις 31/12/2020 – να καταλογίζουν σωρηδόν πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή σε όσες επιχειρήσεις είχαν υποβάλει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων του 2014 την περίοδο από 21 έως 25 Ιανουαρίου 2016!  

Η διάταξη που περιελήφθη συγκεκριμένα στο πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, που υποβλήθηκαν από 21/1/2016 μέχρι και τις 25/1/2016 και αφορούσαν το έτος 2014 θεωρούνται εμπρόθεσμες. Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν καταβληθεί, ακυρώνονται. Εφόσον έχουν ήδη καταβληθεί από τους φορολογούμενους, τα σχετικά ποσά συμψηφίζονται με οφειλές και στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμία οφειλή επιστρέφονται.   

* Παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων, για φορολογούμενους που είναι εντολείς -πελάτες λογιστών-φοροτεχνικών, οι οποίοι ασθενούν βαριά από κορωνοϊό και εισάγονται για νοσηλεία σε δημόσια νοσοκομεία οπότε δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποθέσεις των φορολογουμένων τους. Συγκεκριμένα, για κάθε τέτοια περίπτωση προβλέπεται πλέον ότι οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεων των εντολέων πελατών των ασθενούντων λογιστών, καθώς επίσης οι προθεσμίες εκπλήρωσης των λοιπών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους παρατείνονται μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου. Η ίδια παράταση προβλέπεται και για τις προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων των ίδιων των ασθενούντων λογιστών.

Σε περίπτωση θανάτου λογιστή-φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊού, οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα-πελάτη του σε άλλο λογιστή-φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More