fbpx

Γ.Δ.: Μπορεί και τις 1.420 μονάδες μέσα στην εβδομάδα

Ðôþóç ôéìþí óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí ëüãù ôïõ êïñïíïúïïý, ÄåõôÝñá 9 Ìáñôßïõ 2020. (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
0

Ο Γενικός Δείκτης έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου , εάν και εφόσον το επιτρέψουν οι ξένες αγορές.

Το επόμενο κομβικό επίπεδο είναι οι 1.468 όπου επίπεδα δείκτη 2012.  Αλλά ας μην συγκρίνουμε ανόμοιες καταστάσεις. Το 2024 δεν είναι 2012 οπότε ας το δούμε ως μία καινούργια εκκίνηση.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra