ΓΕΒΚΑ: Πως την χτύπησε η πανδημία στο πρώτο εννιάμηνο του 2020

0 5

Σαφής και σημαντική ήταν η επίδραση της πανδημίας στην εισηγμένη το πρώτο εννιάμηνο του 2020, με τις πωλήσεις να καταγράφουν πτώση.

Ενδεικτικό είναι ότι οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 22.378,89 χιλ. ευρώ στο εννεάμηνο και ήταν μειωμένες κατά 8,68% σε σχέση με τα περυσινά δεδομένα, ενώ στο γ’ τρίμηνο οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 8.489,81 χιλ. ευρώ καταγράφοντας πτώση 4,74% από το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Επίσης, πτωτικά κινήθηκαν τα κέρδη προ φόρων, τα οποία άγγιξαν τα 1.065,09 χιλ. ευρώ στη περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 600,33 χιλ. ευρώ κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι 1.369,36 χιλ. ευρώ και 619,38 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης  χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά  22,22% και 3,07% αντίστοιχα.

Σε τροχιά καθόδου βρέθηκαν και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλθαν σε 1.380,13 χιλ. ευρώ στη περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε 712,87 χιλ. ευρώ κατά το  Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι 1.703,10 χιλ. ευρώ και 727,40 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 18,96% και 2,00% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πηγές από την εισηγμένη, πάντως, οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας μέσα στο 2020 εστιάζονται μόνο στον λειτουργικό τομέα του υδραυλικού επαγγελματικού εξοπλισμού, με δεδομένο ότι η δραστηριότητα του τομέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν διαταράχθηκε από εξάπλωση του ιού Covid‐19 και ούτε αναμένεται άλλη αρνητική επίδραση από τα επόμενα στάδια περαιτέρω εξάπλωσής του.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More