fbpx

ICAP: Σε κρίση και οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας

0

Υποχώρηση σημειώνει ο ρυθμός αύξησης της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα την τελευταία τριετία, σύμφωνα με έρευνα της ICAP. Υποχώρηση σημειώνει ο ρυθμός αύξησης της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα την τελευταία τριετία, σύμφωνα με έρευνα της ICAP.

Ειδικότερα, το 2009 η συνολική αγορά αυξήθηκε κατά 3,6% έναντι 10,8% το 2008 και 16% το 2007.

Το 2008 σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκαν 15.028 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (επί συνόλου 53.652 κλινών). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας καταναλωτών η οποία διεξήχθη στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης, η «αμεσότητα της εξυπηρέτησης» κρίνεται ως ο σημαντικότερος λόγος επιλογής ενός ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι ενός δημοσίου.

Αναλυτικότερα, μειούμενος βαίνει ο ρυθμός αύξησης των συνολικών εσόδων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ ισχυρή διατηρείται η παρουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον κλάδο.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. Η εν λόγω μελέτη πραγματεύεται τους τομείς των γενικών θεραπευτηρίων, των μαιευτικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, εξετάζοντας την πορεία και τις προοπτικές τους.

Εκτός από τους δημογραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, το επίπεδο των νοσηλευτικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, χαρακτηρίζεται ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας για τη στροφή του κοινού στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2008 καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 15.028 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια επί συνόλου 53.652 κλινών. Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, διακρίνονται σε μεγάλες πολυδύναμες κλινικές, σε μεσαίες και μικρότερες μονάδες, ενώ ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα νευροψυχιατρικά θεραπευτήρια και οι μαιευτικές κλινικές. Όσον αφορά στα διαγνωστικά κέντρα, σε ολόκληρη τη χώρα εκτιμάται ότι λειτουργούν περίπου 400 κέντρα κάθε μορφής και μεγέθους.

Η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (βάσει αξίας), παρουσίασε αύξηση κατά 3,6% το 2009 σε σχέση με το 2008. Ειδικότερα κατά κατηγορία, τη μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζουν τα έσοδα των διαγνωστικών κέντρων (ποσοστό 5,2%) και ακολουθεί η αγορά των γενικών κλινικών με ποσοστό 3,4%. Σχετικά με τις μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές, η αύξηση των εσόδων τους διαμορφώθηκε στο 2,5% το 2009.

Οι γενικές κλινικές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 67% για το 2009. Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 19% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 20 επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός (για τις χρήσεις 2009 και 2008) βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 61 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών, 12 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μαιευτικών κλινικών και 68 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων.

Όπως προέκυψε από την εν λόγω ανάλυση, το σύνολο του ενεργητικού των ιδιωτικών κλινικών παρουσίασε οριακή μείωση 1,9% το 2009, των μαιευτικών κλινικών αύξηση κατά 11,2% και των διαγνωστικών κέντρων αύξηση κατά 14,1%.

Αντίστοιχα, τα συνολικά έσοδα των ιδιωτικών κλινικών εμφανίζονται αυξημένα κατά 3%, των μαιευτικών κλινικών κατά 2,6% και των διαγνωστικών κέντρων κατά 6,6%. Κέρδη προ φόρου (έναντι ζημιών) παρουσιάζουν οι γενικές κλινικές το 2009, ενώ οι γυναικολογικές κλινικές παρουσίασαν μείωση στα κέρδη (προ φόρου) κατά 9,2%. Αντίθετα, για τα διαγνωστικά κέντρα τα κέρδη (προ φόρου) αυξήθηκαν κατά 15,3%.

Σήμερα, στον κλάδο δραστηριοποιούνται ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, στα επενδυτικά σχέδια των οποίων περιλαμβάνεται και η περαιτέρω ισχυροποίησή τους, όχι μόνον στην εσωτερική αγορά αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας καταναλωτών η οποία διεξήχθη στα πλαίσια εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης, βάσει δομημένου ερωτηματολογίου, η «αμεσότητα της εξυπηρέτησης» κρίνεται ως σημαντικότερος λόγος για την επιλογή ενός ιδιωτικού νοσοκομείου έναντι ενός δημοσίου, σε ποσοστό 39% του δείγματος. Ως σημαντικότερο δε κριτήριο επιλογής μεταξύ των ιδιωτικών νοσοκομείων, αναφέρεται η «εμπειρία του ιατρικού προσωπικού» σε ποσοστό 29%. Επίσης, μεταξύ των ατόμων που έχουν πραγματοποιήσει ιατρικές – διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιωτικό φορέα, το 55% κρίνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών ως «καλό».

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το 2010 θα είναι μια δύσκολη χρονιά και για τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Μελετώντας τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου για το πρώτο 3μηνο του 2010 σε σύγκριση με το αντίστοιχο 3μηνο του 2009, στον τομέα των γενικών κλινικών παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών της τάξης του 9%, ενώ στον τομέα των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών η μείωση είναι της τάξης του 8%. Καλύτερη είναι η εικόνα για τον τομέα των διαγνωστικών κέντρων όπου σημειώνεται αύξηση της τάξης του 6%.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra