fbpx

Intrakat: Αύξηση τζίρου 23% το 2021, πάνω από το 1,1 δισ. το ανεκτέλεστο

0 103

Ισχυρές επιδόσεις παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον κατέγραψε το 2021 ο όμιλος Intrakat, όπως φαίνεται στα οικονομικά στοιχεία της χρήσης, που παρουσιάστηκαν κατά την ετήσια ενημέρωση των αναλυτών και ξένων θεσμικών.

Την περασμένη χρονιά η Intrakat ενίσχυσε σημαντικά την δραστηριότητά της με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 214,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 23% σε σχέση με το 2020. Το δε ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα άνω του 1,13 δισ. ευρώ.

Ωστόσο η παρατεταμένη επίδραση της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας με ελλείψεις πρώτων υλών και κυρίως οι ανεξέλεγκτες πληθωριστικές τάσεις σε βασικά υλικά των τεχνικών έργων (σίδηρο, χαλκό, σκυρόδεμα, πλαστικά, ασφαλτικά, πετρέλαιο κ.ά.) οδήγησαν στην καταγραφή ζημιογόνου αποτελέσματος.

Η Διοίκηση της Intrakat παρουσίασε στους αναλυτές και τους θεσμικούς τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου, καθώς στη διάρκεια της χρήσης 2021 συνέτρεξαν τρία πολύ σημαντικά νέα δεδομένα: Η απορρόφηση της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ, ενεργειακής εταιρείας με δυναμικό άδειων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειες από ΑΠΕ άνω του 1,6 GW, η επιτυχής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat κατά 51 εκατ. ευρώ και η έναρξη κατασκευής των πρώτων 100MW αιολικών πάρκων.

Παράλληλα η Διοίκηση εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις μελλοντικές προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου, δεδομένου ότι η αναμενόμενη εξομάλυνση του κόστους υλοποίησης τεχνικών έργων και η αύξηση των πωλήσεων από νέα έργα που συμβασιοποιούνται συνηγορούν στην θετική προοπτική για την επόμενη περίοδο.

Σύμφωνα με τα στελέχη της Intrakat, η ακολουθούμενη πολιτική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει συντελέσει στην ωρίμανση πολλών και μεγάλων έργων, γεγονός που θα ενισχύσει γενικότερα τον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ η υιοθέτηση από πλευράς Πολιτείας της πρότασης του συνόλου του κατασκευαστικού κόσμου για ίδρυση παρατηρητηρίου τιμών κρίνεται θετική, συμβάλλοντας στην επίλυση των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργήσει οι συνεχιζόμενες ανεξέλεγκτες πληθωριστικές τάσεις σε όλο το φάσμα των υλικών.

Επίσης, η Διοίκηση της Intrakat παρουσίασε τον στρατηγικό της σχεδιασμό και ανέλυσε τις προοπτικές και τις κυριότερες εξελίξεις της χρονιάς που πέρασε για καθένα από τους βασικούς πυλώνες δραστηριότητας (δημόσια έργα υποδομών, έργα περιβάλλοντος/ΙοΤ, ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάπτυξη ακινήτων στον κλάδο τουρισμού).

Τέλος το 2021, ο Όμιλος Intrakat προχώρησε στην ανάπτυξη νέων μονάδων διαχείρισης της βιωσιμότητας και της κανονιστικής συμμόρφωσης, ενώ προώθησε την ανάπτυξη νέων συστημάτων για την καταγραφή και την διαχείριση των  πληροφοριών που σχετίζονται με ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας και την Ευρωπαϊκή Ταξινομία για την Κλιματική Αλλαγή, ώστε να είναι εφικτή στο μέλλον τόσο η επαλήθευση των πληροφοριών, όσο και η σύγκριση με άλλες ομοειδείς και συναφείς επιχειρήσεις.

Στον Απολογισμό Βιωσιμότητας 2021, περιγράφεται η σύνδεση των ουσιωδών θεμάτων για τον Όμιλο και τους συμ-μετόχους του, όπως έχουν αναγνωρισθεί από την Διοίκηση του Ομίλου και αποτελούν την πυξίδα για την εξέλιξη της στρατηγικής και των πολιτικών που αφορούν την βιωσιμότητα και συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More