ΚΕΔΕ: Ζητά αλλαγή του μοντέλου διοίκησης με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

0 1

“Η μεταβίβαση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ανάταξη της χώρας” τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, στο συνέδριο “Αξιολόγηση από ομότιμους” που γίνεται στην Αθήνα στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, έπειτα από πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης των κρατών -μελών της ΕΕ για την προώθηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο οποίο συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να συνδράμουν με τις πολύτιμες γνώσεις τους. Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε την ανάγκη για βαθιές τομές, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο ισότιμης διοίκησης από την κεντρική εξουσία απέναντι στους δήμους.

Οι κύριοι άξονες των αλλαγών που προτείνει η ΚΕΔΕ για ένα νέο μοντέλο διοίκησης στην τοπική αυτοδιοίκηση, με βάση τα όσα ισχύουν και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση προς τις περιφέρειες και τους δήμους, η δυνατότητα χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης απ΄όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More