fbpx

Κομισιόν: Πρόστιμο «μαμούθ» στη Mondelez για τις τιμές σε σοκολάτες – μπισκότα

0

Με 22 συμφωνίες η πολυεθνική Mondelēz International, Inc. έπληξε τον ανταγωνισμό και παραβίασε τους ευρωπαϊκούς κανόνες παρεμποδίζοντας τους διασυνοριακούς κανόνες εμπορίου σοκολάτας, μπισκότων και προϊόντων καφέ
Μετά τις αποφάσεις για επιβολή προστίμων κατά της ζυθοποιίας μπύρας AB InBev το 2019 και κατά της Valve και των κατασκευαστών βιντεοπαιχνιδιών το 2021, η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο ύψους 337,5 εκατ. ευρώ στην πολυεθνική με έδρα τις ΗΠΑ Mondelēz International, Inc. για παρεμπόδιση του διασυνοριακού εμπορίου σοκολάτας, μπισκότων και προϊόντων καφέ μεταξύ των κρατών μελών, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ.
Η έρευνα της Επιτροπής που ξεκίνησε το 2019 και αφορά τις παράνομες πρακτικές της πολυεθνικής επί 14 ολόκληρα χρόνια στις ευρωπαϊκές αγορές, διαπίστωσε ότι η Mondelēz έπληξε τη βασική αρχή της ελευθέρης διακίνησης προϊόντων, του laissez-faire, που βρίσκεται στην «καρδιά» του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
Η Mondelēz, με έδρα τις ΗΠΑ, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σοκολάτας και μπισκότων παγκοσμίως. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει γνωστές μάρκες σοκολάτας και μπισκότων όπως Côte d’Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone και TUC και μέχρι το 2015 μάρκες καφέ όπως HAG, Jacobs και Velours Noir.
Η έρευνα της Επιτροπής διαπίστωσε ότι η Mondelēz παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ: i) συμμετέχοντας σε αντιανταγωνιστικές συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές με στόχο τον περιορισμό του διασυνοριακού εμπορίου διαφόρων προϊόντων σοκολάτας, μπισκότων και καφέ- και ii) καταχρώμενη τη δεσπόζουσα θέση της σε ορισμένες εθνικές αγορές για την πώληση σοκολατοειδών δισκίων.
Συγκεκριμένα, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η Mondelēz προέβη σε 22 αντιανταγωνιστικές συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές, κατά παράβαση του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»):
-Περιορίζοντας τις περιοχές ή τους πελάτες στους οποίους επτά πελάτες χονδρικής (έμποροι/«μεσίτες») μπορούσαν να μεταπωλούν τα προϊόντα της Mondelēz. Μία συμφωνία περιλάμβανε επίσης διάταξη που διέταζε τον πελάτη της Mondelēz να εφαρμόζει υψηλότερες τιμές για τις εξαγωγές σε σύγκριση με τις εγχώριες πωλήσεις. Οι εν λόγω συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές έλαβαν χώρα μεταξύ 2012 και 2019 και κάλυπταν όλες τις αγορές της ΕΕ.
-Παρεμπόδιση δέκα αποκλειστικών διανομέων που δραστηριοποιούνται σε ορισμένα κράτη-μέλη να απαντούν σε αιτήματα πώλησης από πελάτες που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη χωρίς προηγούμενη άδεια της Mondelēz. Οι εν λόγω συμφωνίες και πρακτικές έλαβαν χώρα μεταξύ 2006 και 2020 και κάλυπταν όλες τις αγορές της ΕΕ.
Ενώ ανακάλυψε ότι μεταξύ του 2015 και του 2019, η πολυεθνική καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της, κατά παράβαση του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ:
-Αρνούμενη να προμηθεύσει μεσίτη στη Γερμανία για να αποτρέψει τη μεταπώληση προϊόντων σοκολάτας σε μορφή δισκίων στις περιοχές της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, όπου οι τιμές ήταν υψηλότερες.
-Διακόπτοντας την προμήθεια προϊόντων ταμπλετών σοκολάτας στις Κάτω Χώρες για να αποτρέψει την εισαγωγή τους στο Βέλγιο, όπου η Mondelēz πωλούσε τα προϊόντα αυτά σε υψηλότερες τιμές.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παράνομες πρακτικές της Mondelēz εμπόδιζαν τους λιανοπωλητές να προμηθεύονται ελεύθερα προϊόντα στα κράτη-μέλη με χαμηλότερες τιμές και κατακερμάτιζαν τεχνητά την εσωτερική αγορά.
Στόχος της Mondelēz ήταν να αποφύγει ότι το διασυνοριακό εμπόριο θα οδηγούσε σε μείωση των τιμών σε χώρες με υψηλότερες τιμές. Αυτές οι παράνομες πρακτικές της επέτρεψαν να συνεχίσει να χρεώνει περισσότερα για τα δικά της προϊόντα, σε βάρος τελικά των καταναλωτών στην ΕΕ.
Η χρηματική ποινή καθορίστηκε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τα πρόστιμα του 2006. Κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, η Κομισιόν έλαβε υπόψη τη σοβαρότητα και τη διάρκεια των παραβάσεων, καθώς και την αξία των πωλήσεων της Mondelēz σχετικά με αυτές.
Όπως και το γεγονός ότι η Mondelēz συνεργάστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεργασίας και αναγνώρισε ρητά την ευθύνη της για την παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή χορήγησε στη Mondelēz μείωση του προστίμου κατά 15%. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 337,5 εκατ. ευρώ στη Mondelēz.
Όπως τόνισε η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της «Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε εταιρείες που παραβιάζουν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ καταβάλλονται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα έσοδα αυτά δεν προορίζονται για συγκεκριμένες δαπάνες, αλλά οι συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το επόμενο έτος μειώνονται αναλόγως. Συνεπώς, τα πρόστιμα συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της ΕΕ και μειώνουν την επιβάρυνση των φορολογουμένων».
Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνάς της για ύποπτες αντιανταγωνιστικές πρακτικές που καλύπτουν την ΕΕ, τον Νοέμβριο του 2019 η Επιτροπή πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις της Mondelēz στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Γερμανία και κίνησε επίσημη διαδικασία τον Ιανουάριο του 2021.
Το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ απαγορεύει τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο εντός της ΕΕ και να εμποδίσει ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό. Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 1/2003.
Η διαδικασία συνεργασίας είναι εμπνευσμένη από την καθιερωμένη διαδικασία διευθέτησης καρτέλ και αφορά καταστάσεις εκτός καρτέλ, όπου οι εταιρείες είναι πρόθυμες να αναγνωρίσουν την ευθύνη τους για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών περιστατικών και της νομικής αναγνώρισης). Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν εθελοντικά να παράσχουν ή να διευκρινίσουν αποδεικτικά στοιχεία ή να βοηθήσουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων. Το πλαίσιο συνεργασίας επιτρέπει στην Επιτροπή να εφαρμόσει απλούστερη διαδικασία και στις συνεργαζόμενες εταιρείες να επιτύχουν μείωση των προστίμων. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά περίπτωση εάν μια υπόθεση είναι κατάλληλη για συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα επίτευξης κοινής συμφωνίας με την εταιρεία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι εταιρείες δεν έχουν ούτε δικαίωμα ούτε υποχρέωση να ακολουθήσουν την οδό της συνεργασίας.

Πηγή: fantomas.gr

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra