fbpx

Κομισιόν: Προτάσεις για να καταστούν ελκυστικότερες οι κεφαλαιαγορές της ΕΕ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα προτάσεις σχετικά με την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα των εταιρειών και την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, ώστε να καταστούν ελκυστικότερες οι κεφαλαιαγορές της ΕΕ.

Ο Εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Οικονομία, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι με τις προτάσεις της Επιτροπής θα διευκολυνθούν ακόμη περισσότερο οι εταιρείες να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, παρέχοντάς τους περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης. Βελτιώνεται επίσης, είπε ο Ντομπρόβσκις, οι υποδομές της αγοράς που χρειάζονται οι κεφαλαιαγορές για να λειτουργούν αποτελεσματικά.

«Η μεγαλύτερη προσέγγιση των εθνικών κανόνων για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων θα τονώσει τις διασυνοριακές επενδύσεις. Αυτό συνοδεύεται επίσης από απλούστερες διαδικασίες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η σημερινή δέσμη μέτρων αποτελεί ένα ακόμη βήμα προόδου για την ενίσχυση της οικονομίας της Ευρώπης και τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής μας», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Ειδικότερα, η Επιτροπή πρότεινε μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ με στόχο:

• να καταστούν οι υπηρεσίες εκκαθάρισης της ΕΕ πιο ελκυστικές και ανθεκτικές, προκειμένου να στηριχθεί η ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

• να εναρμονιστούν ορισμένοι κανόνες για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι και να προωθηθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις·

• να ελαφρυνθεί —μέσω νέου νομοθετήματος για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο— η διοικητική επιβάρυνση για τις εταιρείες όλων των μεγεθών, ιδίως για τις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση μέσω της εισαγωγής τους στα χρηματιστήρια.

Όσον αφορά την εκκαθάριση των εταιρειών, η Επιτροπή τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται μια «ασφαλή, άρτια και ελκυστική εκκαθάριση» για μια Ένωση Κεφαλαιαγορών που θα λειτουργεί εύρυθμα. Εάν η εκκαθάριση δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν περισσότερους κινδύνους και υψηλότερο κόστος – όπως κατέδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Η Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου της ΕΕ για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (CCP) και την άντληση διδαγμάτων από τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας που προκλήθηκαν από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Για παράδειγμα, αυξάνοντας τη διαφάνεια των απαιτήσεων κάλυψης περιθωρίου, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ενέργειας) να είναι σε θέση να τις προβλέψουν καλύτερα.

Προτείνει, επίσης, να μειώσουν τα υπερβολικά ανοίγματα των συμμετεχόντων στην αγορά της ΕΕ έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων σε τρίτες χώρες, ιδίως για παράγωγα που χαρακτηρίζονται ως ουσιωδώς συστημικά από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

Όσον αφορά την αφερεγγυότητα των εταιρειών, το κάθε κράτος-μέλος έχει διαφορετικό καθεστώς. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τους διασυνοριακούς επενδυτές, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 27 διαφορετικά σύνολα κανόνων αφερεγγυότητας κατά την αξιολόγηση μιας επενδυτικής ευκαιρίας.

Γι’ αυτό η Επιτροπή μεταξύ άλλων προτείνει να εναρμονιστούν κάποιες πτυχές των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε όλη την ΕΕ. Για παράδειγμα με κανόνες σχετικά με ενέργειες για τη διατήρηση της πτωχευτικής περιουσίας (δηλαδή αποφυγή ενεργειών από οφειλέτες που θα μείωναν την αξία που μπορούν να λάβουν οι πιστωτές), με επιτροπές πιστωτών για τη διασφάλιση δίκαιης κατανομής της εισπραχθείσας αξίας, με τη λεγόμενη διαδικασία «pre-pack» (δηλαδή όταν η πώληση της επιχείρησης συμφωνείται πριν από την έναρξη της αφερεγγυότητας) και με την έγκαιρη αίτηση για την αναγνώριση αφερεγγυότητας από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση της αξίας της εταιρείας.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης, να καθιερωθεί ένα απλουστευμένο καθεστώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μειωθεί το κόστος εκκαθάρισής τους και να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες των εταιρειών να απαλλάσσονται από τα χρέη τους, επιτρέποντάς τους να κάνουν νέα αρχή ως επιχειρηματίες.

Τέλος η Επιτροπή προτείνει τροποποιήσεις για την εισαγωγή των εταιρειών στο χρηματιστήριο. Να απλουστευτούν τα έγγραφα που χρειάζονται οι εταιρείες για την εισαγωγή τους στις δημόσιες αγορές και να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες ελέγχου από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή θα αναπτύξουν περαιτέρω την Ένωση Κεφαλαιαγορών μειώνοντας την περιττή γραφειοκρατία και το κόστος για τις επιχειρήσεις. Αυτό θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να εισέλθουν και να παραμείνουν εισηγμένες στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ.

Η ευκολότερη πρόσβαση στις δημόσιες αγορές θα επιτρέψει στις εταιρείες να διαφοροποιήσουν καλύτερα και να συμπληρώσουν τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

Οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής θα υποβληθούν για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra