fbpx

Merrill Lynch: Οι αναδυόμενες μέσα στις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες

0 293

Την αύξηση των εισοδημάτων τους θα πρέπει να έχουν ως κύριο στόχο το 2011 οι επενδυτές, σύμφωνα με τον Johannes Jooste, Συντάκτη Στρατηγικής Χαρτοφυλακίων για την Merrill Lynch Wealth Management, και συντάκτη της ετήσιας έκθεσης με τις προβλέψεις της Merrill Lynch Wealth Management για το 2011. Την αύξηση των εισοδημάτων τους θα πρέπει να έχουν ως κύριο στόχο το 2011 οι επενδυτές, σύμφωνα με τον Johannes Jooste, Συντάκτη Στρατηγικής Χαρτοφυλακίων για την Merrill Lynch Wealth Management, και συντάκτη της ετήσιας έκθεσης με τις προβλέψεις της Merrill Lynch Wealth Management για το 2011.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι το 2011 οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν επενδυτικές επιλογές που θα τους εξασφαλίσουν την αύξηση των εισοδημάτων τους, σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια οικονομία δείχνει να εισέρχεται σε μια φάση σταθερής ανάκαμψης, η οποία τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από τις αναδυόμενες οικονομίες.

Σύμφωνα με τον κ. Jooste, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας ενδέχεται να μειωθεί στο 4 τοις εκατό για το 2011, από το 4.8 τοις εκατό της προηγούμενης χρονιάς, ενώ η ανάκαμψη στις ΗΠΑ και την ηπειρωτική Ευρώπη μπορεί να αποδειχτεί απογοητευτική. Από την άλλη πλευρά, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση στην Κίνα θα πρέπει να διασφαλίσει την επιτυχή έκβαση στην προσπάθεια ήπιας προσγείωσης της κινεζικής οικονομίας.

‘Καθώς η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει, οι επενδυτές θα πρέπει να στρέψουν την προτίμηση τους από τα κρατικά και τα εταιρικά ομόλογα, στις μετοχές και τα εμπορεύματα. Όσον αφορά τις μετοχές, το ενδιαφέρον θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μερισματική απόδοση και όχι στην προσδοκώμενη αύξηση της τιμής των τίτλων’, σημειώνει ο κ. Jooste. ‘Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τη χρηματοδότηση του χρέους των αναδυόμενων οικονομιών, και να φροντίσουν να αποφύγουν τις τοποθετήσεις σε υπερτιμημένους τίτλους’.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Merrill Lynch Wealth Management για το 2011, την τριετία 2007-2009 η ύφεση αποδείχτηκε πολύ πιο βαθιά σε σχέση με το τις προηγούμενες, ενώ η ανάκαμψη της οικονομίας πιο αργή.

Οι αναδυόμενες οικονομίες αναδεικνύονται στον πιο βασικό αποταμιευτή κεφαλαίου παγκοσμίως, με την αποταμίευση για το διάστημα 2009 – 2014 να εκτιμάται στο 33 τοις εκατό του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη στις ανεπτυγμένες οικονομίες συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία. Αυτά ακριβώς τα αποταμιευμένα κεφάλαια δίνουν σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στις αναδυόμενες αγορές, την ίδια στιγμή που οι καταναλωτές στις ΗΠΑ πασχίζουν να μειώσουν τα δάνεια τους και οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα τεράστια δημοσιονομικά τους ελλείμματα.

Κι ενώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Merrill Lynch Wealth Management η αμερικανική οικονομία δείχνει να απομακρύνεται από το ενδεχόμενο της διπλής ύφεσης, η ανάκαμψη στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ παρουσιάζεται πολύ πιο ασθενική, σε σχέση με αντίστοιχες φάσεις του παρελθόντος. Παράλληλα, στις ανεπτυγμένες οικονομίες η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει το κόστος των συντάξεων και των υπηρεσιών υγείας, όπου και απορροφάται όλο και μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων δαπανών.

Στις ανεπτυγμένες οικονομίες η νομισματική πολιτική παραμένει ακόμα εξαιρετικά χαλαρή. Παρόλο αυτά, για όσο διάστημα οι ανεπτυγμένες αγορές παρήγαγαν πλούτο και δολάρια, οι αναδυόμενες αγορές τα συσσώρευαν. Το γεγονός αυτό θα πρέπει τελικά να δημιουργήσει πίεση στο δολάριο, και φυσικά στο ευρώ, και να οδηγήσει αμφότερα σε χαμηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα με τον κ. Jooste, η εξασθένιση του ευρώ αναμένεται να συνεχιστεί και το 2011, ενώ σχετική ανάκαμψη προβλέπεται για το αμερικανικό νόμισμα. Παράλληλα, αναμένονται ανοδικές τάσεις στο κινεζικό νόμισμα, καθώς και στα νομίσματα άλλων αναδυόμενων αγορών, οι οποίες θα συνδυαστούν και με εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις. Καθώς τα υπερτιμημένα και τα υποτιμημένα νομίσματα δημιουργούν στρεβλώσεις στην αποτίμηση αγορών και προϊόντων, το συγκεκριμένο πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί μέσα στο 2011.

‘Το ιδανικό θα ήταν να δούμε τις ΗΠΑ και τις ανεπτυγμένες οικονομίες να προσαρμόζουν τη νομισματική τους πολιτική την ίδια στιγμή που οι αναδυόμενες χώρες θα αποφάσιζαν να επιτρέψουν την ανατίμηση και τη μεγαλύτερη ευελιξία των νομισμάτων τους,’ αναφέρει ο κ. Jooste. ‘Παρόλα αυτά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να διατηρηθούν οι εντάσεις και η πολιτική ελέγχου της ροής των κεφαλαίων στις αναδυόμενες αγορές’.

Παρόλο που η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας μέσα στο 2010 αποδείχτηκε ισχυρότερη του αναμενόμενου, χάρη στην αυξημένη ζήτηση γερμανικών αγαθών στις αναδυόμενες αγορές, ο κ. Jooste πιστεύει ότι πολλές από τις χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία, συνεχίζουν να υπερεκτιμούν τις προοπτικές ανάπτυξης των οικονομιών τους. Παράλληλα, η αδυναμία που παρουσιάζουν οι περιφερειακές οικονομίες προκαλεί βλαπτικές συνέπειες τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στο ευρώ.

Το 2011 η ανάπτυξη στις ΗΠΑ αναμένεται να υποχωρήσει στο 2.1 τοις εκατό, από το 2.7 τοις εκατό του 2010. Παρόλα αυτά, για το δεύτερο εξάμηνο και καθώς η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας θα αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, θα βλέπουμε μια ανοδική πορεία της αμερικανικής οικονομίας η οποία θα πρέπει να σηματοδοτήσει και την αρχή της μείωσης της ανεργίας. Στη Μ. Βρετανία, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ισχυροποιηθεί στις 2 ποσοστιαίες μονάδες ενώ η ανάκαμψη δείχνει να αποκτά μια σχετικά σταθερή βάση, η οποία θα βοηθήσει να υπερκεραστούν τα εμπόδια που δημιούργησε η περικοπή των δημοσίων δαπανών.

Ταυτόχρονα, οι οικονομίες της Κίνας και τις Ινδίας αναμένεται να αναπτυχθούν κατά 9 και 8.2 τοις εκατό, αντίστοιχα. Βέβαια, το 2010 οι μεγάλες αποδόσεις προήλθαν από μετοχές μικρότερων αγορών όπως είναι η Ταϊλάνδη, η Τουρκία και η Ινδονησία. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του 2011.

‘Οι αναδυόμενες αγορές έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο δυναμισμό όσον αφορά την εγχώρια ανάπτυξη’, δηλώνει ο κ. Jooste. ‘Εκεί, η εσωτερική κατανάλωση αρχίζει να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία’.

Σύμφωνα με τον κ. Jooste, οι καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζονται στις αναδυόμενες αγορές μικρής κεφαλαιοποίησης, καθώς και στις μετοχές των βρετανικών και των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Από πλευράς κλάδων, ελκυστικός εμφανίζεται ο κλάδος του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ενέργειας γενικά, καθώς κι εκείνος των τηλεπικοινωνιών.

Ο κ. Jooste πιστεύει ότι το 2011 οι επενδυτές θα πρέπει να αρχίσουν να στρέφουν και πάλι το ενδιαφέρον τους περισσότερο στα μερίσματα, τα οποία παραδοσιακά αποτελούν έναν από τους βασικότερους συντελεστές μιας καλής απόδοσης, και όχι στην προοπτική αύξησης της τιμής των μετοχών. Επίσης, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε σχέση με το χρέος των αναδυόμενων οικονομιών, και να αποφεύγουν να συνωστίζονται σε επενδυτικές επιλογές οι οποίες τροφοδοτούνται από τη μεγάλη ρευστότητα.

Καθώς οι επενδυτές επιδίδονται πλέον στο κυνήγι των αποδόσεων, η αγορά των ομολόγων για τη χρηματοδότηση των κρατικών χρεών θα αποκτά όλο και μικρότερη αξία, δηλώνει ο κ. Jooste. ‘Όμως τα ομόλογα των εταιρειών με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση είναι διαφορετική υπόθεση. Πιστεύουμε ότι εκεί ενδέχεται να υπάρξει μεγάλη ζήτηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011’, συνεχίζει ο κ. Jooste. Σε γενικές γραμμές, οι μετοχές και τα εμπορεύματα ευνοούνται σε σχέση με τα εταιρικά και τα κρατικά ομόλογα. Παράλληλα, η αύξηση που παρατηρείται στα ρευστά διαθέσιμα των επιχειρήσεων θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο γύρο συγχωνεύσεων και εξαγορών, όπου φυσικά παρουσιαστούν οι ανάλογες ευκαιρίες.

Η Merrill Lynch Wealth Management εκτιμά ότι η ανοδική τάση στις τιμές των εμπορευμάτων θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια του 2011, καθώς αναμένεται ότι η Κίνα θα καταφέρει να αποφύγει την υπερθέρμανση της οικονομίας της. Και πάλι ο κλάδος της ενέργειας έρχεται στο προσκήνιο, μαζί με το χαλκό και τα υπόλοιπα βιομηχανικά μέταλλα, καθώς η ανάπτυξη των ασιατικών οικονομιών οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης. Παρόλα αυτά, το ράλλυ της τιμής του χρυσού έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον κ. Jooste. ‘Η τιμή του χρυσού έχει επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από 22 χρόνια, σε σχέση με τις αμερικανικές μετοχές’, σημειώνει ο κ. Jooste. ‘Αυτή η ανωμαλία έχει φτάσει στο τέλος της. Οι μετοχές είναι πλέον εξίσου καλή προστασία έναντι του πληθωρισμού’.

Παράλληλα, η αγορά των ακινήτων στη Μ. Βρετανία αρχίζει να επιστρέφει ως μια ελκυστική πηγή εισοδήματος. Η κτηματαγορά προσφέρει πλέον αποδόσεις της τάξης του τέσσερα τοις εκατό πάνω από την απόδοση των μετοχών, και του έξι τοις εκατό πάνω από τα εγγυημένα ομόλογα (inflation-protected bonds).

Τα σημάδια που εκπέμπει η κινεζική οικονομία δείχνουν ότι η Κίνα θα καταφέρει να κάνει μια ήπια προσγείωση (soft landing), αλλά σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος μιας απότομης αύξησης του πληθωρισμού παραμένει. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι επενδυτές να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους, τόσο τα μετοχικά όσο και τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να προστατεύονται από ενδεχόμενη επανεμφάνιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Στα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων, οι τίτλοι του αμερικανικού δημοσίου είναι σε καλή τιμή και φαντάζουν ως μια επιλογή χαμηλού ρίσκου. Σε περίπτωση ανόδου του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τότε είναι πιθανό να δούμε και τις ιαπωνικές μετοχές να υπεραποδίδουν, όπως εξάλλου έχει συμβεί και στο παρελθόν, σημειώνει ο κ. Jooste.

Και συνεχίζει λέγοντας ότι η διαφοροποίηση θα αποτελέσει το κύριο σύνθημα της επενδυτικής κοινότητας για το 2011. ‘Παρόλο που η ανάκαμψη έχει πλέον εδραιωθεί, οι ανισορροπίες που παρατηρούνται στην παγκόσμια οικονομία συμβάλλουν στη σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας. Καθώς η πιθανότητα ακραίων επιλογών στη νομισματική πολιτική παραμένει, είναι πολύ σημαντικό οι επενδυτές να αναλογιστούν πόσο καλά διαφοροποιημένα είναι τα χαρτοφυλάκια τους’.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra