fbpx

Moody’s: Στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες

0 64

Η πορεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος καθορίζεται από τις εξελίξεις στο ρωσοουκρανικό μέτωπο, σύμφωνα με τη η Moody’s, η οποία σε νέα έκθεσή της εξετάζει και επαναξιολογεί τους τραπεζικούς κλάδους των χωρών της περιοχής, ξεχωρίζοντας τον ελληνικό.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, οι προοπτικές για τα περισσότερα ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήματα είναι σταθερές, με τις προοπτικές των συστημάτων των χωρών της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) να είναι αρνητικές και μόνο οι τράπεζες σε Ελλάδα και Νορβηγία έχουν θετικές προοπτικές. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες θα συνεχίσουν να ανακάμπτουν από το σοκ της πανδημίας, αλλά με πιο αργό ρυθμό, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ενισχύει τον πληθωρισμό και διαταράσσει περαιτέρω τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Moody’s τονίζει πως διατηρεί τις θετικές προοπτικές που έχει θέσει για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τις πληθωριστικές πιέσεις, που είναι πιθανό να περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη το 2022, αλλά με πιθανή ανάκαμψη της δραστηριότητας το 2023. Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πλήρως τα σχέδια μείωσης της έκθεσης σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, γεγονός που θα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα του ενεργητικού τους.

Η ισχυρή εταιρική πιστωτική ζήτηση θα συνεχιστεί, όπως εκτιμά, στηρίζοντας την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και της βασικής κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα οι ανάγκες για προβλέψεις ζημιών από δάνεια θα είναι σημαντικά χαμηλότερες. Παράλληλα, τα επίπεδα κεφαλαίου θα σταθεροποιηθούν επειδή οι τράπεζες ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών των τιτλοποιήσεων NPEs εμπροσθοβαρώς το 2020-2021, ενώ η χρηματοδότηση και η ρευστότητα θα παραμείνουν υγιείς καθώς αυξάνονται οι καταθέσεις πελατών. “Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την προσδοκία μας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν την ποιότητα ενεργητικού και την κερδοφορία τους παρά τις οικονομικές προκλήσεις, με σταθερά κεφάλαια και ρευστότητα”, επισημαίνει ο οίκος.

Η Moody’s επαναλαμβάνει ότι εκτιμά πως η ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος θα κινηθεί στο 3% και το 2023 στο 4,3%, επισημαίνοντας πως το λειτουργικό περιβάλλον για τις τράπεζες θα είναι δύσκολο, ωστόσο η οικονομική ανάπτυξη και η πιστωτική ζήτηση θα παραμένουν ισχυρές. Η ελληνική οικονομία μπήκε δυναμικά στο 2022 και με σταθερή ανάκαμψη πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η στρατιωτική σύγκρουση έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο στις τιμές των εμπορευμάτων, γεγονός που θα μπορούσε να είναι σημαντικός περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη το 2022. Ωστόσο, τα σημαντικά κεφάλαια της Ε.Ε. μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα βοηθήσουν στην αύξηση των πιστωτικών ροών και τον μετριασμό των κινδύνων τους επόμενους 12-18 μήνες.

Οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν σημαντικά τα NPEs το 2021, κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων και σχεδιάζουν να συνεχίσουν αυτή την πρακτική το 2022 με το σχέδιο “Ηρακλής” να έχει συμβάλλει σημαντικά στην επιταχυνόμενη μείωση των NPEs. Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο περίπου 10% τον Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα με την εκτίμηση του οίκου, από 33% στο τέλος του 2020 και από 49% τον Δεκέμβριο του 2016. Παρά την πτώση, ο δείκτης NPE της Ελλάδας παραμένει ένας από τους υψηλότερους στην ευρωζώνη και ορισμένα τρωτά σημεία παραμένουν από τις καθαρές εισροές NPE που προέρχονται κυρίως από τα παλαιά προβληματικά δάνεια. Όλες οι ελληνικές τράπεζες έχουν στόχο έναν μονοψήφιο δείκτη NPE τους επόμενους 12-18 μήνες, τονίζει η Moody’s, με δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες να αναφέρουν ήδη δείκτες περίπου 7% από τον Δεκέμβριο του 2021. Πρόσφατα ανακοινωθέντα πρόσθετα μέτρα κρατικής στήριξης θα συμβάλουν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων από τις πληθωριστικές πιέσεις στους ευάλωτους δανειολήπτες. Επιπλέον, ο νέος δανεισμός προς τις εταιρείες κερδίζει έδαφος και θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών.

Ο οίκος αναμένει ότι τα επίπεδα κεφαλαίου του κλάδου θα είναι γενικά σταθερά, παραμένοντας πάνω από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανέφεραν έναν σταθμισμένο μέσο δείκτη Common Equity Tier 1 (CET1) περίπου 14% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16,6% τον Δεκέμβριο του 2021, υποστηριζόμενος από αυξήσεις κεφαλαίου, απομόχλευση και πώληση μη βασικών assets/επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων θα συνεχίσει να υπονομεύει την ποιότητα του κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, επειδή αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του CET1, επισημαίνει ο οίκος.

Η Moody’s παράλληλα επισημαίνει πως οι ελληνικές τράπεζες στρέφουν σταδιακά το ενδιαφέρον τους στη βελτίωση της διαρθρωτικής κερδοφορίας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII). Παρά την αναμενόμενη πίεση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και στα NII από τις πωλήσεις των NPE, αναμένει νέο δανεισμό, υψηλότερα έσοδα από προμήθειες, συγκράτηση του κόστους και χαμηλότερες προβλέψεις για ζημίες δανείων τα οποία και θα στηρίξουν τα κέρδη των τραπεζών τους επόμενους 12-18 μήνες. Όλες οι τράπεζες στοχεύουν να επιτύχουν την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) κοντά στο 10% έως το 2024, με ορισμένες να έχουν ήδη επιτύχει ROE 6%-7% το 2021. Η αύξηση του ROE θα επιτρέψει στις τράπεζες να αρχίσουν να πληρώνουν μερίσματα μετά από περισσότερο από μια δεκαετία “αποχής”.

Η Moody’s αναμένει επίσης τη συνέχιση των σχετικά ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης και ρευστότητας με αυξημένες καταθέσεις πελατών και ευνοϊκή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σημειώθηκαν έντονες αυξήσεις στις καταθέσεις πελατών κατά την περίοδο 2020-21 (14% το 2020 και 10% το 2021) μειώνοντας σημαντικά τους δείκτες δανείων/καταθέσεων σε λιγότερο από 70%, ενώ η χρηματοδότηση της ΕΚΤ χρησιμοποιήθηκε καθώς τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ήταν αποδεκτά ως collateral. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανέφεραν μέσο δείκτη κάλυψης ρευστότητας 195% τον Δεκέμβριο του 2021. Ταυτόχρονα, μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές από το 2019, αντλώντας κατά κύριο λόγο ομόλογα senior preferred, που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν σταδιακά στις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) έως το 2025.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More