fbpx

Mytilineos: Αποτελεσματικότητα με προτεραιότητα την Ασφάλεια

0 92

Για την MYTILINEOS, η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη αξία και πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο. Καταγράφει μία γραμμή ευθύνης που ξεκινά από τη Διοίκηση και τις Γενικές Διευθύνσεις και φτάνει έως τα στάδια παραγωγής όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Επιχειρώντας πάντοτε με υπευθυνότητα, η MYTILINEOS έχει προτεραιότητα τόσο τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της, όσο και το δικαίωμα των εργαζομένων της αλλά και των εργαζομένων των ανεξάρτητων συνεργατών και εργολάβων που εκτελούν εργασίες στους χώρους της, να εργάζονται χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα, τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια, ή ακόμη βία και παρενόχληση.

Προστατεύοντας την ασφάλεια των άμεσων και έμμεσων εργαζομένων της, επηρεάζεται θετικά η ευημερία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο των κοινωνιών που δραστηριοποιείται η MYTILINEOS. Έτσι, είτε στην εσωτερική δομή, είτε στα περιβάλλοντα που δραστηριοποιείται, προκειμένου να διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους, η εταιρεία προχωρά σε κινήσεις όπως οι παρακάτω:

-Διαρκής ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, του προσωπικού για την διαμόρφωση μιας υπεύθυνης κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας.
-Εισαγωγική εκπαίδευση και ενημέρωση των νεοεισερχομένων εργαζομένων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας της εργασίας στους χώρους που θα εργαστούν.
-Ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) για την πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία της Εταιρείας, για την ενίσχυση της σχετικής κουλτούρας στους χώρους εργασίας τους.
-Πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών και οδηγιών και εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα.
-Επιθεώρηση όλων των χώρων εργασίας για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των πιθανών κινδύνων, την αξιολόγησή τους και την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξάλειψη ή η ελαχιστοποίηση τους.
-Κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και σχεδίων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών και οδηγιών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξάλειψη ή η ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
-Συνεχής βελτίωση των συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.
-Πραγματοποίηση τακτικών επιθεωρήσεων για την αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, την επίτευξη των στόχων και την εφαρμογή των κανονισμών και αρχών.
-Ανοικτή και διαφανής επικοινωνία για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και την -Ασφάλεια στην εργασία. Συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους σε διαδικασίες διαβούλευσης σχετικά με τη βελτίωση των συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.

Η εταιρεία έχει επίσης θεσπίσει διαδικασίες, προκειμένου να ενθαρύνονται οι εργαζόμενοι, διατηρώντας την ανωνυμία τους, να ενημερώνουν για τυχόν παράπονα ή και προτάσεις βελτίωσης.

Ακόμα, είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία διαθέτει οργανωμένες ιατρικές μονάδες, καθώς και εξοπλισμένους χώρους παροχής Α’ Βοηθειών, στις εγκαταστάσεις της, για όλους τους εργαζομένους.

Παράλληλα, η εταιρία έχει προετοιμάσει πλάνα επιχειρησιακής συνέχειας, τα οποία συνοδεύονται από μέτρα, σχετικές οδηγίες και διαδικασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν σε φαινόμενα επιδημιών/πανδημιών, ώστε να μειώσει στο ελάχιστο την διασπορά τους στο προσωπικό και τις διαταραχές στην λειτουργία της.

Αδιάλειπτη λειτουργία και ασφάλεια και κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Η πανδημία του Covid-19, υπήρξε για την MYTLINEOS μια μεγάλη πρόκληση, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που είχαν ήδη διαμορφωθεί από την εταιρεία για την ασφάλεια του προσωπικού και του εργασιακού περιβάλλοντος. Η πραγματική πρόκληση για την MYTILINEOS εστιάστηκε στο μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων της, με βιομηχανικές μονάδες αλλά και εργοτάξια σε 32 χώρες και στις 5 ηπείρους.

Για την αντιμετώπισή της πανδημίας, οι προτεραιότητες της εταιρείας ήταν δύο: η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και η αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας, μέσα από νέους τρόπους εργασίας. Στην πορεία των γεγονότων και των ειδικών συνθηκών που έθεσε η πανδημία, οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων αυτών ήταν:

-Η ταχύτητα απόκρισης της ηγετικής ομάδας της εταιρείας. Δεδομένης της πολυπλοκότητας και της γεωγραφικής διασποράς των δραστηριοτήτων, η εταιρεία δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης του κινδύνου και των συνεπειών που θα μπορούσε να έχει η πανδημία. Δεν αμφισβήτησε επίσης το βαθμό της αναγκαιότητας να εντάξει αυτή τη νέα πραγματικότητα στην καθημερινότητά της και να μην την αντιμετωπίζει ως έκτακτη κατάσταση.

-Η δημιουργία ενός δικτύου διαχείρισης. Η ομάδα διαχείρισης της πανδημίας, στην οποία συμμετείχαν οι γιατροί της εταιρείας, λάμβανε αποφάσεις συντονίζοντας τις πρωτοβουλίες των εξειδικευμένων ομάδων Covid που δημιουργήθηκαν σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Έτσι επιτεύχθηκε η ευθυγράμμιση και η ταχύτητα στην εφαρμογή των ενεργειών και μέτρων όπως είναι η τηλεργασία, η διεξαγωγή προληπτικών τεστ κλπ.

-Ο συνεχής διάλογος με τους ανθρώπους της εταιρείας. Αρχικά αναπτύχθηκε ένα microsite όπου αναρτήθηκαν όλες οι οδηγίες και επικοινωνίες, ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμη η ισχύουσα πληροφορία. Η ανάγκη των ανθρώπων της εταιρείας να συζητούν τις ανησυχίες τους και τις απορίες τους ήταν η αφορμή που το HR δημιούργησε το Call Center όπου μπορούσαν να ζητήσουν διευκρινήσεις και οδηγίες. Φυσικά, ήταν πάντα διαθέσιμες οι ομάδες των επιστημόνων υγείας της εταιρείας για ερωτήσεις ιατρικής φύσεως.
Η πρόνοια της εταιρείας και η έμφαση που δίνει στην ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων της, συνέβαλε ώστε να ανταποκριθεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην πρόκληση της πανδημίας. Την ίδια στιγμή, αποτελώντας τη βασική αξία της εταιρείας, είναι πυξίδα ώστε να δραστηριοποείται σε όλες τις χώρες με τον καλύτερο τρόπο, αυξάνοντας την παραγωγικότητά της, καθώς οι άνθρωποι παραμένουν προσηλωμένοι στους στόχους τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More