fbpx

Noval Property: Στις 29 Μαΐου ξεκινά η Δημόσια Προσφορά

0

Στις 29 Μαΐου ξεκινά η Δημόσια Προσφορά της Noval Property, που θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα τεθούν σε διαπραγμάτευση στις 5 Ιουνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Noval Property:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνειότι από την 22.05.2024 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθένκατά τη συνεδρίαση της 22.05.2024του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020,όπωςέχουν τροποποιηθείκαι ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») έως17.388.025 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,50 εκάστης(οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείαςκατάποσόέως €43.470.062,50, με καταβολή μετρητών καικατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων,με δυνατότητα μερικής κάλυψης(η «Αύξηση»),και την εισαγωγή υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς (η «Εισαγωγή») του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «Μετοχές»), προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), δυνάμει της από 17.05.2024 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου (το «Δ.Σ.») της Εταιρείαςκατ’ενάσκηση τηςπαρασχεθείσας,με την από την 04.09.2023 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξουσιοδότησης προς αυτό.

Μετά τηνολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, τομετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα προσαρμοσθεί περαιτέρω, βάσει της μετατροπής σε κοινές, ονομαστικές άυλες μετά ψήφου Μετοχές της Εταιρείας, των κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων ονομαστικών ομολογιών (η «Μετατροπή») που εκδόθηκαν δυνάμει του κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δάνειου (το «ΜΟΔ»),σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003, το πρόγραμμα του οποίου η Εταιρεία υπέγραψε στις 05.10.2023 δυνάμει της από 04.09.2023 απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μέτοχων της και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 06.09.2023 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου, κατά την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι την 22.05.2024 (η «Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου»), ανέρχεται σε €10,050 εκατ. και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (η «EBRD»).Η Μετατροπή θα πραγματοποιηθείκατά την ίδια ημερομηνία με την πιστοποίηση καταβολής από το Δ.Σ. της Εταιρείας του ποσού της Αύξησης με αμέσως επόμενη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, μετην έκδοση 1.576.769 νέωνκοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμαψήφουμετοχών ονομαστικήςαξίας €2,50 εκάστη (οι «Εκ Μετατροπής Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ και με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την EBRD και δεν  αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς.

Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν αφορά στη Μετατροπή καθώς και στην έκδοση και διάθεση των Εκ Μετατροπής Μετοχών.

Το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι, 107.467.164 υφιστάμενες κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου Μετοχές, έως17.388.025 Νέες Μετοχές και 1.576.769 Εκ Μετατροπής Μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης), δηλαδή έως 126.431.958 Μετοχές,θα εισαχθούνπρος διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., δυνάμει της από 04.09.2023 απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής Κινητών Αξιών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Γεγονός Ημερομηνία
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22.05.2024
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου – Ανάρτηση στους ιστότοπους της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Κύριων Αναδόχων 22.05.2024
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, στο Η.Δ.Τ.και τον ιστότοπο της Εταιρείας 22.05.2024
Δημοσίευση ανακοίνωσης δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης στο Η.Δ.Τ. και τον ιστότοπο της Εταιρείας 28.05.2024
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς- εγγραφής επενδυτών μέσω της υπηρεσίας του Η.ΒΙ.Π. (10:00 ώρα Ελλάδος) 29.05.2024
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. (16:00 ώρα Ελλάδος) 31.05.2024
Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης 31.05.2024
Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών μετά την τελική κατανομή Νέων Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές

Απόφαση Δ.Σ. για την πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Δ.Σ. της Εταιρείας

Απόφαση Δ.Σ. για τη Μετατροπή και αντίστοιχη προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της Μετατροπής

Παράδοση των Νέων Μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφωνστο Σύστημα Άυλων Τίτλων

Παράδοση των Εκ Μετατροπής Μετοχών στην EBRD σε Λογαριασμό Αξιογράφωνστο Σύστημα Άυλων Τίτλων

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, τη Μετατροπή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών

04.06.2024
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. 05.06.2024

 

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και τον ιστότοπο της Εταιρείας.

Στην περίπτωση πουη έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Αύξηση και η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και οι επενδυτές δεν θα λάβουν Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 22.05.2024, θα είναι διαθέσιμο αυθημερόν, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129,σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων:

και των Κύριων Αναδόχων:

Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, στην οδό Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα 41 & Κων/νου Καραμανλή 67, Μαρούσι 15125, στο δίκτυο καταστημάτων και τα κεντρικά γραφείατου Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Όθωνος 8, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57), του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (Αιόλου 86, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «AΛΦΑ Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» (Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (Αμερικής 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64), καθώς και των Κύριων Αναδόχων«Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ» (Αμερικής 18, 10671, Αθήνα), «AXIA Ventures Group Ltd.» (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας4, Αθήνα, Τ.Κ. 10674), «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Λεωφ. Αλεξάνδρας 29 & Βραΐλα, Αθήνα, Τ.Κ. 11473), «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232) και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα 41 & Κων/νου Καραμανλή 67, Μαρούσι 151 25, τηλ: 216 8608088, 216 8608095 (αρμόδιοιΑικατερίνη Απέργη και Γεώργιος Καραπαναγιώτης).

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra