fbpx

Ο εκσυγχρονιστής Γ. Πιτσιλής ανέβαλε 22 μεταρρυθμίσεις

0

Αναβολές 3 έως και 14 μηνών στην υλοποίηση σημαντικών έργων δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών και στην εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου αποφάσισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ταυτόχρονα, εγκατέλειψε τον σχεδιασμό για διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με το Κτηματολόγιο. Οι εξελίξεις αυτες προκύπτουν από τις αναθεωρήσεις στις οποίες προέβη η Διοίκησή της ΑΑΔΕ στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσεων του 2023, λίγο πριν τη λήξη του περασμένου έτους.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτεται από το περιεχόμενο της υπ’ αριθμόν Δ.Σ.Σ. Α 1157714 ΕΞ 29-12-2023 απόφασης του Διοικητού της ΑΑΔΕ Γεωργίου Πιτσιλή, οι αναβολές και αναθεωρήσεις αφορούν κυρίως τα παρακάτω 22 σημαντικά έργα και μεταρρυθμίσεις:

1) Δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) -Διασύνδεση με Κτηματολόγιο. Η δημιουργία του Μητρώου επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά τελικά αναβάλλεται για τον Σεπτέμβριο του 2024. Ταυτόχρονα, τίθεται εκτός έργου η αρχικά προβλεφθείσα διασύνδεση με το Κτηματολόγιο, που ήταν κομβικής σημασίας μεταρρύθμιση καθώς θα υποχρέωνε εκατομμύρια ιδιοκτήτες να δηλώνουν στην Φορολογική Διοίκηση τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων τους, όπως τα έχουν καταχωρίσει στο Κτηματολόγιο.

2) Οριστικοποίηση Πλαισίου και Διαδικασίας Ψηφιακών Κοινοποιήσεων. Το έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2023. Ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίστηκε ο Φεβρουάριος του 2024.

3) Μετασχηματισμός δομών φορολογίας κεφαλαίου για εξυπηρέτηση των πολιτών με τη δημιουργία δύο Κέντρων Φορολογίας Κεφαλαίου, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Τα νέα Κέντρα θα έπρεπε να λειτουργούσαν από τον Ιούλιο του 2023. Όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει ολοκλήρωση των διαδικασιών για την λειτουργία των νέων Κέντρων τον Απρίλιο του 2024.

4) Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων). Το έργο προβλεπόταν αρχικά να ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2024, αλλά ο νέος σχεδιασμός προβλέπει ολοκλήρωσή του, δύο μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2024.

5) Υλοποίηση διαδικασίας σταδιακής αποδέσμευσης κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών. Πρόκειται για μια διαδικασία ήδη νομοθετημένη, η οποία όμως ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί για τεχνικούς λόγους. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, οι οφειλέτες με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς θα μπορούν να ανακτούν σταδιακά τον έλεγχο τους κερδίζοντας ακατάσχετο όριο ακόμη και πάνω από τα 1.250 ευρώ. Το ακατάσχετο ποσό θα αυξάνεται σταδιακά όσο εξυπηρετούν τους όρους των ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης στις οποίες έχουν εντάξει τις οφειλές τους. Το αρχικό σχέδιο της ΑΑΔΕ προέβλεπε την έναρξη λειτουργίας της σημαντικής αυτής διαδικασίας τον Δεκέμβριο του 2023. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει μετάθεση της έναρξης λειτουργίας κατά 9 μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 2024.

6) Σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης για απώλεια ρυθμίσεων (το γνωστό «112» της Εφορίας). Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι το σύστημα αυτό θα λειτουργούσε από τον Σεπτέμβριο του 2023, με το νέο σχεδιασμό μετατέθηκε για τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί.

7) Έργα ψηφιοποίησης των διαδικασιών καταχώρισης μεταβολών φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης (μεταβολές φυσικών προσώπων χωρίς διαλειτουργικότητες, έναρξη ατομικής επιχείρησης που δεν εξυπηρετείται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr), ενάρξεις και μεταβολές νομικών προσώπων που δεν συστήνονται στο ΓΕΜΗ, μεταβολές και διαγραφή νομικών προσώπων που συστήνονται στο ΓΕΜΗ, μεταβολές εργασιών νομικών προσώπων που δεν δύνανται να ολοκληρωθούν μέσω του myAADE, όπως π.χ. καταστατικές αλλαγές κ.λπ.). Τα έργα αυτά θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023. Η ολοκλήρωσή τους μετατέθηκε για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2024).

8) Επιλογή ΚΑΔ κατά την έναρξη ή μεταβολή επιχείρησης. Το έργο, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2024. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει ολοκλήρωσή του, τρείς μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2024.

9) Πλατφόρμα φορολογικής κατοικίας. Η ολοκλήρωση του έργου προβλεπόταν να γίνει τον Νοέμβριο του 2023. Τελικά, μετατέθηκε για τον Ιούνιο του 2024.

10) Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας σε αναπήρους. Το έργο θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2023. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει ολοκλήρωσή του τον Ιούνιο του 2024.

11) Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δήλωσης και καταβολής φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975. Η εφαρμογή, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα έπρεπε να λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2023. Ορίστηκε νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2024.

12) Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις – πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο). Η εφαρμογή επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2023, αλλά τελικά η ολοκλήρωση του έργου μετατέθηκε για τον Ιούνιο του 2024.

13) Επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Δωρεάς/ Γονικής Παροχής για:

α) τροποποιητικές δηλώσεις και β) λοιπές περιπτώσεις. Η επέκταση στις τροποποιητικές δηλώσεις που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2023 μετατέθηκε για τον Δεκέμβριο του 2023 και η επέκταση στις λοιπές περιπτώσεις θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2024.

14) Εκτύπωση των φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων για δηλώσεις που υποβάλλονται στο myProperty. Η δράση αυτή έπρεπε να είχε υλοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2023. Τελικά, η υλοποίησή της αναβλήθηκε για τον Απρίλιο του 2024.

15) Εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στα Πλωτά Εφοδιαστικά Μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου. Το σύστημα θα έπρεπε να είχε εγκατασταθεί τον Δεκέμβριο του 2023. Η εγκατάστασή του μετατέθηκε για ακόμη έξι μήνες και πλέον πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2024.

16) Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων. Ο μηχανισμός θα έπρεπε να είχε τεθεί σε λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2023. Τώρα πλέον προγραμματίζεται να λειτουργήσει τον Μάρτιο του 2024.

17) Αναβάθμιση της εφαρμογής του τελωνειακού συστήματος ανάλυσης κινδύνου (Risk Analysis). H αναβάθμιση θα έπρεπε να είχε γίνει τον Δεκέμβριο του 2023. Με το νέο σχεδιασμό, μετατέθηκε για τον Ιούνιο του 2024.

18) Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων του Κέντρου Επιχειρησιακού Θαλάμου για την Παρακολούθηση: α) της Διακίνησης Καυσίμων στα Βυτιοφόρα Φορτηγά Ιδιωτικής ή Δημόσιας Χρήσης, β) των καυσίμων που διακινούνται με πλοία (σλέπια). Το πρώτο από τα δύο έργα (το α) έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2023 και πήρε αναβολή 14 μηνών, για τον Σεπτέμβριο του 2024. Το δεύτερο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2023 και αναβλήθηκε για τον Απρίλιο του 2024.

 

19) Αυτόματη απόδοση ταυτότητας ηλεκτρονικής πληρωμής για τελωνειακές υποχρεώσεις. Το έργο θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023. Με το νέο σχεδιασμό, εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2024.

 

20) Πρόσβαση των Τελωνειακών Αρχών στο webservice του ΕΦΚΑ για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους. Η πρόσβαση θα έπρεπε να είχε αποκτηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2023. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, θα έπρεπε να είχε αποκτηθεί τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.

 

21) Ανάπτυξη και υλοποίηση στατιστικής μεθοδολογίας και αναλυτικών μεθόδων για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών: Η υλοποίηση της μεθοδολογίας μετατίθεται 1 χρόνο μετά και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024.

 

22) Αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμου κατά την υποβολή δηλώσεων: Η δράση θα ολοκληρωθεί με ένα εξάμηνο καθυστέρηση, τον Ιούνιο του 2024 αντί τον Δεκέμβριο του 2023.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra