fbpx

Οι προτάσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού

0

Σε αύξηση 7% συγκλίνουν οι προτάσεις τις οποίες έχουν καταθέσει οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιστημονικοί φορείς, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΚΕΠΕ προς το υπουργείο Εργασίας σε σχέση με τον κατώτατο μισθό ο οποίος αναμένεται να ισχύσει από την 1η Απριλίου 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τελικό πόρισμα το οποίο έχει στείλει το ΚΕΠΕ προς τον Υπουργείο Εργασίας, προτείνεται αύξηση από 4,5% έως 7,5%. Κατά μέσο όρο δηλαδή προτείνεται μία αύξηση της τάξεως του 6%.

Ο μέσος όρος αύξησης που προτείνουν οι κοινωνικοί εταίροι ανέρχεται σε 8%, ενώ ο μέσος όρος αύξησης την οποία προτείνουν οι επιστημονικοί φορείς και η ΤτΕ ανέρχεται στο 6,8%.

Επομένως, η μέση αύξηση από όλες τις παραπάνω προτάσεις ανέρχεται σε 7%. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Ενδεχόμενη αύξηση 7% θα οδηγούσε σε μικτό κατώτατο μισθό στα 762 ευρώ (έναντι 713 ευρώ σήμερα) ή στα 707 ευρώ καθαρά.

Αναλυτικότερα οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί είναι οι εξής:

ΣΕΒ: 5% -6%
Στο πόρισμά του, ο ΣΕΒ αναφέρει “η συζήτηση για τα επίπεδα του κατώτατου μισθού είναι σημαντικό να διέπεται από δυο κρίσιμες επιδιώξεις (α) αύξηση του πραγματικά διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων (β) να μην τεθεί σε κίνδυνο, αλλά αντιθέτως να ενισχυθεί, η ανταγωνιστικότητα που δημιούργησαν με ιδιαίτερο κόπο οι επιχειρήσεις εν μέσω διαρκών κρίσεων. Η συνδυαστική υλοποίηση των ακόλουθων παρεμβάσεων όμως μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των επιδιώξεων αυτών”. O ΣΕΒ καταλήγει πως “μπορεί να εξεταστεί μια λογική μεταβολή του κατώτατου μισθού στο 5% – 6%, δηλαδή στο όριο του προσδοκώμενου πληθωρισμού του 2023”.

ΣΒΕ: 5,5%
Ο ΣΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανικών Ελλάδας), στο πόρισμά του σημειώνει πως “ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί από την 1η Απριλίου 2023 σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 5,5%. Λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης, η αύξηση αυτή θα πρέπει να συνοδευθεί οπωσδήποτε και από φορολογικές ελαφρύνσεις των δικαιούχων του κατώτατου μισθού, ούτως ώστε η όποια αύξηση να μην εξανεμισθεί από τις αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και στην ενέργεια.

Επίσης, προτείνουμε η αύξηση του κατώτατου μισθού να συνοδεύεται από μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μείωση φορολόγησης των χαμηλόμισθων και συνέχιση της επιδότησης του κόστους ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέλος, προτείνουμε να εκκινήσει διάλογος μεταξύ της Κυβέρνησης και των Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων, για να συζητηθούν οι δυνατότητες θεσμοθέτησης επιπλέον μέτρων τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση του εισοδήματος όσων λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό”.

ΣΕΤΕ: 5,5%
Σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, “οι πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας και το 2023 κατά 3,0% (ονομαστικό ΑΕΠ: 6,0%), μετά την εντυπωσιακή ανάκαμψη το 2021 (8,43%) και το 2022 (ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2015: 4,9%, ονομαστικό ΑΕΠ: 12,6%), δικαιολογούν την πολιτική της επιπλέον αύξησης του Κατώτατου Μισθού κατά 5,5% από 1ης Απριλίου το 2023”.

ΓΣΕΒΕΕ: 8%-10%
Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι “μια αύξηση του κατώτατου μισθού, στα ποσοστά που έχει ορίσει το Ινστιτούτου της Γενικής Συνομοσπονδίας (σ.σ. 8% -10%) στην έκθεση του για τον κατώτατο μισθό, θα συνεισφέρει στην απορρόφηση των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων, στην ενίσχυση του εισοδήματος ιδίως των χαμηλόμισθων εργαζομένων και εν τέλει στη στήριξη της κατανάλωσης.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού που κρίνεται αναγκαία τόσο για λόγους κοινωνικής προστασίας όσο και για λόγους κοινωνικής συνοχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κυρίως των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα πρέπει υιοθετηθούν μέτρα για τη συγκράτηση του αυξημένου κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη στήριξη της ρευστότητας τους και την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης”.

ΕΣΕΕ: 7%
Η ΕΣΕΕ από την πλευρά της αναφέρει πως “εντός ενός πρωτόγνωρα ρευστού και αβέβαιου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μια ενδεχόμενη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει αφενός να είναι λελογισμένη και να κυμαίνεται στα επίπεδα του 7% και αφετέρου να συνδεθεί με επιδότηση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών και την κατάργηση επιβαρύνσεων, όπως εκείνων του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρων. Σε τελική ανάλυση, η ενίσχυση του εισοδήματος των πλέον αδύνατων οικονομικά συνανθρώπων μας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και με στοχευμένα μέτρα ανακούφισης κατά της ακρίβειας, πέρα από την προστασία που προσφέρει ο κατώτατος μισθός”.

ΓΣΕΕ: 15,8%
“Συνυπολογίζοντας μόνο τον προσδοκώμενο πληθωρισμό του 2023, ώστε να αποφευχθεί μια νέα απώλεια αγοραστικής δύναμης, ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να ανέλθει στα 826 ευρώ (σ.σ. αύξηση 15,8%)”, αναφέρει το πόρισμα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

ΚΕΠΕ: 3% -4%
Από το ΚΕΠΕ αναφέρεται πως “δεδομένου ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2023 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στο 2%, οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από 3 με 4% θα αυξήσει το μοναδιαίο κόστος εργασίας. Εντούτοις, επειδή και οι υπόλοιπες χώρες με τις οποίες ανταγωνιζόμαστε αναμένεται να αυξήσουν αξιόλογα τις κατώτατες αμοιβές τους, μια μάλλον όχι υπέρμετρα υψηλή αύξηση δεν θα δημιουργήσει αξιόλογο έλλειμα ανταγωνιστικότητας”.

ΤτΕ: 3% -5%
Σύμφωνα με την ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος, “τα δύο βασικά οικονομικά κριτήρια για την εκτίμηση του περιθωρίου μιας αύξησης του κατώτατου μισθού είναι η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της σταθερότητας των τιμών”.

ΙΟΒΕ: 5%
“Υπάρχει περιθώριο για αύξηση του κατώτατου μισθού σε ονομαστικό επίπεδο, προς την περιοχή του εκτιμώμενου πληθωρισμού για το 2023”, αναφέρει το πόρισμα του ΙΟΒΕ. Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2023 προβλέπει πληθωρισμό 5% φέτος.

ΙΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ: 8% -10%
Από πλευράς ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρεται πως “στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι κυρίως θα επηρεαστούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις – παρά τη βελτίωση που καταγράφεται στις έρευνες οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και υπερχρέωσης – είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν το επιπρόσθετο κόστος, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος”.

ΙΝΣΕΤΕ: 5,5%
Το πόρισμα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων αναφέρει πως “για το 2023 σχεδιάζεται τώρα νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με δεδομένο και το σημαντικό carry over από την αύξησή του κατά 7,54% από 1ης Μαΐου 2022. Αυτό σημαίνει ότι αν η νέα αύξηση ανέλθει σε 5,5%, όπως προτείνει το ΙΝΣΕΤΕ με βάση τις αναλύσεις που ακολουθούν, τότε ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα € 752,22 σε 14μηνη βάση και στα € 877,58 σε 12μηνο βάση από την 1η Απριλίου 2023”.

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: 15,8%
Από πλευράς ΙΝΕ της ΓΣΕΕ προτείνεται “αύξηση του κατώτατου μισθού στο 60% του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης, συν τον προσδοκώμενο πληθωρισμό για το 2023, δηλαδή στα 826 ευρώ (σ.σ. ισοδυναμεί με αύξηση 15,8% σε σχέση με το υφιστάμενο επίπεδο), με άμεση συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για το χρονοδιάγραμμα επίτευξής του.

ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ: Έως 5%
Το πόρισμα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ αναφέρει πως “εντός ενός πρωτόγνωρα ρευστού και αβέβαιου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μια ενδεχόμενη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει αφενός να είναι λελογισμένη (χαμηλότερη του ρυθμού πληθωρισμού) και αφετέρου να συνδεθεί με επιδότηση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών και την κατάργηση επιβαρύνσεων, όπως εκείνων του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρων. Σε τελική ανάλυση, η ενίσχυση του εισοδήματος των πλέον αδύνατων οικονομικά συνανθρώπων μας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και με στοχευμένα μέτρα ανακούφισης κατά της ακρίβειας, πέρα από την προστασία που προσφέρει ο κατώτατος μισθός”. Δεδομένης της επίσημης πρόβλεψης του ΥΠΟΙΚ για πληθωρισμό 5% το 2023, το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ “δείχνει” αύξηση χαμηλότερη του 5%.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra