fbpx

ΟΛΠ: Στα €13,87 εκατ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου

0

Η ΟΛΠ  Α.Ε. παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2024, τα οποία στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στοιχεία, και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της.

Συνολικά, η Εταιρεία, παρά τις συνεχόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, με σημαντικότερη τις ασταθείς γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην Μέση Ανατολή, όχι μόνο παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτική σε αυτές, αλλά καταφέρνει να επιτύχει βελτιωμένα αποτελέσματα και επιδόσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, δηλαδή τη χρονιά με τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στην ιστορία της.

1. Βασικά οικονομικά μεγέθη

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 13,87 εκατ. ευρώ από 12,98 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι σημειώνοντας άνοδο 6,9%. Αντίστοιχα, τα έσοδα αυξήθηκαν 2,5% στα 45,02 εκατ. από 43,92 εκατ. πέρυσι. Τα EBITDA ανήλθαν στα 22,73 εκατ. καταγράφοντας άνοδο 1,7% σε σχέση με πέρυσι.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτους συνεχίζουν την ανοδική πορεία των προηγούμενων τριμήνων, ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Εταιρείας και επιβραβεύοντας το σχέδιο της διοίκησης.

✓ Ενίσχυση εσόδων + 2,5% YoY

✓ Αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων

✓ Bελτίωση των δεικτών κερδοφορίας της, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική της ευρωστία και την υψηλή της ρευστότητα

2. Λειτουργικοί Τομείς

Τα έσοδα συνέχισαν την ανοδική πορεία της προηγούμενης περιόδου, στηριζόμενα κυρίως στους λειτουργικούς τομείς του Σταθμού Αυτοκινήτων, του Σταθμού Εμπορευματικοβωτίων Προβλήτα Ι, και της Κρουαζιέρας, παρά τις έντονες πιέσεις που προκαλούνται από την διεθνή αστάθεια.

Κύριος παράγοντας αυτής της αυξητικής τάσης αποτελεί η ανοδική τάση της ελληνικής οικονομίας, που απεικονίζεται ξεκάθαρα από την διαφορετική πορεία που ακολουθούν τα φορτία μεταφόρτωσης, σε σχέση με τα αντίστοιχα που εξυπηρετούν την εγχώρια αγορά, τόσο στον τομέα των αυτοκινήτων, όσο και των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η εντυπωσιακή πορεία του τομέα της κρουαζιέρας στην μετά κορωνοϊού εποχή.

Τα βελτιωμένα αποτελέσματα και τα περιθώρια κερδοφορίας αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τη βελτιωμένη απόδοση των εσόδων, αλλά και την αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κόστους που εφαρμόζει η Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία το διατηρεί σε ένα βέλτιστο επίπεδο, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης και του γενικότερου πληθωριστικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Ανθεκτικότητα στις προκλήσεις και ανάπτυξη των τομέων λειτουργίας.

✓Ο Τερματικός Σταθμός Αυτοκινήτων κατέγραψε μείωση των φορτίων, τόσο των εγχώριων όσο και των οχημάτων μεταφόρτωσης, κατά περίπου -5,4% και -23,1%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ο κύριος λόγος για το παραπάνω γεγονός οφείλεται κυρίως σε δυσλειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του χρόνου παραμονής των αυτοκινήτων στις προβλήτες του λιμανιού, που οδήγησε σε μείωση της δυνατότητας εξυπηρέτησης νέων φορτίων από την Εταιρεία. Αυτή η έκτακτη κατάσταση προσέφερε σημαντικά αυξημένα τέλη υπηρεσιών αποθήκευσης που ανήλθαν περίπου σε € 3,1 εκατ. (1ο τρίμηνο 2023: € 0,6 εκατ.) υπερκαλύπτοντας την απώλεια από τη μείωση των άλλων εσόδων και οδηγώντας στη συνολική αύξηση των εσόδων του τομέα. Η Διοίκηση της Εταιρείας αναμένει ότι η πρόσφατα κατασκευασθείσα και εγκαινιασθείσα επέκταση του χώρου ελλιμενισμού αυτοκινήτων, η οποία αυξάνει τη δυνατότητα διαχείρισης σημαντικά περισσότερων αυτοκινήτων στους χώρους του λιμένα, θα συμβάλλει στην εξομάλυνση της κατάστασης αυτής.

✓ Στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτα Ι) καταγράφεται μείωση -4,0% στη συνολική διακίνηση φορτιών σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης. Η εν λόγω μείωση προέρχεται κυρίως από τη μείωση της διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης κατά -27,0% (από 100.346 σε 73.236 TEUs) επηρεαζόμενη από τα προβλήματα διέλευσης των εμπορικών πλοίων από την Διώρυγα του Σουέζ, λόγω των γενικευμένων ταραχών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η μείωση αυτή αντισταθμίζεται πλήρως από την εντυπωσιακή αύξηση του Προβλήτα Ι Ανάπτυξη εσόδων vs 1Q23 Κερδοφορία vs 1Q23 +9,9% +41,5% εγχώριου φορτίου κατά +65,6% (από 33.078 σε 54.791 TEUs). Αυτή η τάση των εγχώριων φορτίων επηρεάζεται θετικά από την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, και είναι ο κύριος λόγος πίσω από τις βελτιωμένες αποδόσεις της επιχειρηματικής μονάδας του τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

✓ Ανάπτυξη παρουσιάζει και ο τομέας της Kρουαζιέρας, καταγράφοντας αύξηση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων που χρησιμοποιούν ως αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά (homeport/άφιξη και αναχώρηση του πλοίου από το ίδιο λιμάνι) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι θετικές εκτιμήσεις της Διοίκησης για μία εκ νέου χρονιά ρεκόρ στον τομέα της κρουαζιέρας, τόσο από άποψη εσόδων όσο και κερδοφορίας, βασίζονται στις προκρατήσεις για αφίξεις πλοίων και επιβατών για το σύνολο του έτους.

✓ Μικρή αύξηση κατέγραψε και η Ακτοπλοΐα ακολουθώντας την αυξητική τάση στον ελληνικό τουρισμό, και τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας.

✓ Το έσοδο Παραχώρησης που εισπράχθηκε από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. για τη λειτουργία των Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ μειώθηκε κατά περίπου € 1,5 εκατ. (-7,8%) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της μείωσης του διακινούμενου φορτίου εξαιτίας των ασταθών συνθηκών στην περιοχή της Διώρυγας του Σουέζ.

3. Aλλαγές στη δομή του χρέους ή/και του κεφαλαίου και στα στοιχεία του ισολογισμού

Η εταιρεία όχι μόνο παραμένει ανθεκτική στους κινδύνους επιτοκίου, και στις ασταθείς οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες, αλλά χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ισχυρή ρευστότητά της και τις ευκαιρίες που αναδύονται στην ελληνική αγορά επενδύοντας σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις, εξαλείφοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης κινδύνου και επιτρέποντας την ομαλή υλοποίηση του τεράστιου επενδυτικού της σχεδίου και της συνολικής λειτουργίας της. Η σημαντική δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και ο χαμηλός δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια υποδηλώνουν την ικανότητά της για σταθερή ανάπτυξη.

✓ Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με την 31.12.2023, λόγω του γεγονότος ότι οι καθορισμένες αποπληρωμές των δόσεων των τρεχόντων δανείων λαμβάνουν χώρα 2 φορές το χρόνο, και πιο συγκεκριμένα κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο.

✓ Η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη την ισχυρή της ρευστότητα, συνέχισε την τοποθέτηση μέρους των χρηματικών της διαθεσίμων σε προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, (1Q 2024: € 150,0 εκατ. / 31.12.2023: € 120,0 εκατ.) ενισχύοντας τα χρηματοοικονομικά της αποτελέσματα κατά ποσό € 1,3 εκατ. (1Q 2023: € 0,00)

✓ Η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίστηκε βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2024 είχαν πραγματοποιηθεί επενδύσεις ύψους € 3,8 εκατ. έναντι € 1,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (31.12.2023: € 27,3 εκατ.).

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra