fbpx

Οριζόντια μείωση τέλους επιτηδεύματος κατά 50% για το 2023

0

Οριζόντια μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις θα προβλέπει το κείμενο του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατίθεται – κατά πάσα πιθανότητα – σήμερα στη Βουλή. Η νέα αυτή σημαντική αλλαγή συζητήθηκε χθες κατά τη διάρκεια σύσκεψης του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου και οι τελευταίες πληροφορίες φέρουν την σημαντική αυτή τροποποίηση να εντάσσεται στις σχετικές διατάξεις.

Βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν, το τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2023 είναι πολύ πιθανό να μειωθεί κατά 50% από τα 650 στα 325 ευρώ για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, είτε εντάσσονται είτε όχι στο νέο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης. Το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου προέβλεπε μείωση 50% στο τέλος επιτηδεύματος μόνο για όσους θα δηλώσουν καθαρά εισοδήματα πάνω από τα όρια των τεκμαρτών εισοδημάτων που θα τους προσδιορισει τον νέο σύστημα φορολόγησης, ενώ για όσους δηλώσουν λιγότερα από τα τεκμαρτά ποσά προβλεπόταν μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 25%, στα επίπεδα των 487,50 ευρώ. Αδιευκρίνιστο παραμένει εάν η μείωση του 50% θα επεκταθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, δηλαδή και στα νομικά πρόσωπα.
Για το φορολογικό έτος 2024 και για τα επόμενα φορολογικά έτη θα προβλέπεται πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις.

Η οριζόντια μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% για τους αυτοαπασχολούμενους θα περιορίσει την αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν το 2024 για όσους εξ αυτών φορολογηθούν με το νέο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ για τους υπόλοιπους θα παραμείνει μία αμιγής ελάφρυνση της τάξεως των 325 ευρώ ετησίως.

Κατά τα λοιπά, οι υπόλοιπες τροποποιήσεις και βελτιώσεις που αποφάσισε να επιφέρει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπουν:
1) Διαδικασία ελέγχου για όσους αυτοαπασχολούμενους αμφισβητούν το ελάχιστο ποσό καθαρού κέρδους που τους προσδιορίζουν τα αντικειμενικά κριτήρια και δηλώνουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι επιθυμούν να φορολογηθούν με βάση τα δηλούμενα χαμηλότερα ποσά καθαρού εισοδήματος που θεωρούν ότι είναι τα πραγματικά φορολογητέα.

2) Αυτόματη διαδικασία επιβεβαίωσης του δικαιώματος απαλλαγής από το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων για όσους αυτοαπασχολούμενους:
α) υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
β) είναι φυλακισμένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
δ) βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,
ε) έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
στ) τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,
ζ) τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,
η) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η επιβεβαίωση των περιστατικών αυτών θα γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλει δικαιολογητικά ο φορολογούμενος, αλλά με βάση αποδεικτικά στοιχεία που θα συλλέγει η ίδια η ΑΑΔΕ από διασταυρώσεις δεδομένων που τηρεί η ίδια στα αρχεία της με στοιχεία από τα αρχεία άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, μέσω διαλειτουργικότητας με τις εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, θα είναι π.χ. εφικτό να επιβεβαιώνεται αυτόματα το γεγονός της εγκυμοσύνης και της λοχείας με βάση τα δεδομένα για τις γεννήσεις τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω διαλειτουργικότητας του Μητρώου Φορολογουμένων με τα Μητρώα των Ληξιαρχείων.

3) Μείωση των προσαυξήσεων του ελάχιστου τεκμαρτού ποσού ετησίου καθαρού κέρδους βάσει τζίρου:
Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η βάση υπολογισμού του τεκμαρτού ποσού ετησίου καθαρού κέρδους προσαυξάνεται κατά ποσοστό κλιμακούμενο από 35% έως 100% ανάλογα με το κατά πόσο ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του αντίστοιχου ΚΑΔ.
Τα ποσοστά αυτά αναμένεται να περιοριστούν ώστε να μειωθεί η υπέρμετρη επιβάρυνση που διαπιστώθηκε ότι προκύπτει για όσους δηλώνουν ποσά καθαρών κερδών από 15.000 έως 30.000 ευρώ.

4) Μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για όσους ασκούν εποχικά επαγγέλματα:
Βελτιώσεις αναμένονται και στον τρόπο αντιμετώπισης των εποχικών επιχειρήσεων, καθώς είναι προφανές ότι π.χ. μια καντίνα σχολείου ή ένα κατάστημα εποχικών ειδών έχει «νεκρά» διαστήματα, οπότε θα φορολογείται για τους μήνες που πραγματικά λειτουργεί.

5) Μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για όσους αυτοαπασχολούμενους είναι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, πολύτεκνων οικογενειών και οικογενειών με ανάπηρα παιδιά.

Πιθανό είναι εξάλλου να ενταχθούν στις μερικές εξαιρέσεις και φορολογούμενοι που βρίσκονται πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση και ζευγάρια αυτοαπασχολουμένων

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra