fbpx

Πετρόπουλος ΑΕΒΕ: Καθαρό μέρισμα 0,76/μετοχή

0

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 10.04.2024 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 20 μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.575.709 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 69,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (01.01.2023-31.12.2023) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 08.03.2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 12.03.2024.

Θέμα 2ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2023 και τη διανομή μερίσματος €0,80 ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,04 ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,76 ανά μετοχή. Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 16.04.2024 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 15.04.2024 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 22.04.2024.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή ποσού €771.881 ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2023 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, καθώς και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 3ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018. Υπέρ 4.575.709 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι Θέμα 4ο : Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petropoulos.com), υποβλήθηκε στη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2023, καθώς και στις μετέπειτα ενέργειες για τη χρήση 2023 που αναφέρεται, μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Θέμα 5ο : Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2023.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Θέμα 6ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2024 – 31.12.2024 την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «HELLENIC AUDITING COMPANY S.A.», και συγκεκριμένα του κ. Μπατσούλη Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 14001) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του κ. Τσαμάκη Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ: 17101) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2024 με αμοιβή €25.000,00.

Θέμα 7ο : Υποβολή προς συζήτηση της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2023 και ψηφοφορία επί αυτής.

H Έκθεση Αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08.03.2024 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση, και τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petropoulos.com).

Θέμα 8ο : Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεση τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο : Έγκριση πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.

H Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την νέα Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τετραετή ισχύ, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και έχει περιεχόμενο όμοιο με την προϊσχύσασα.

Θέμα 10ο : Ανανέωση έγκρισης όρων απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την ανανέωση των όρων απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, οι οποίοι είχαν εγκριθεί με την από 15.06.2022 απόφασή της με ισχύ έως την 15.06.2024, για επιπλέον είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι μέχρι την 15.06.2026. Ειδικότερα, ενέκρινε τους εξής όρους απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία: Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά (συμπεριλαμβανομένων των ήδη αποκτηθεισών) δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το εύρος τιμών αγοράς θα είναι από €1,00 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως και €10,00 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών, τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει και διατηρεί) θα δύνανται να προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 11ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra